Opknappen van de door olie besmeurde zwanen

Opknappen van de door olie besmeurde zwanen | Geld inzamelen
 
 
De Vogelklas heeft 250 zwanen opgevangen. Help ze met een donatie

Op 23 juni is er in de middag een grote dierenramp gebeurd als gevolg van de olielekkage in de haven van Rotterdam. Honderden zwanen in de Waterweg zijn besmeurd met deze olie.

Vandaag, 24 juni, hebben vele vrijwilligers de handen uit hun mouwen gestoken om de zwanen te vangen, in dierenambulances te helpen en ze schoon te maken.

de Vogelklas en andere opvangcentra hebben inmiddels al honderden zwanen opgevangen. De kosten zijn momenteel nog voor eigen rekening. Zij kunnen wel wat financiële steun gebruiken. Helpt u mee? 

Alexandra van Burik
05-07-2018

Na aftrek van de kosten (platform fee en transactiekosten) bleef er van de € 655,00 aan donaties (juni) een bedrag van € 556,02 over. 

Dit donatiebedrag heb ik verdeeld over de Vogelklas Karel Schot en Vogelopvang De Houtsnip (Hoek van Holland). Zij hebben beiden een bedrag van € 278,01 ontvangen, waarvoor hun hartelijke dank!

Voor degenen die geínteresseerd zijn in de hele factuur, stuur me een berichtje hieronder, dan geef ik er verder inzage in.

 

Mail van de Vogelklas:

We zijn heel dankbaar voor dit initiatief en kunnen inderdaad de bijdrage goed gebruiken om de kosten te dekken. Deze kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL68 INGB 0004 0496 13 ten name van Stichting Vogelklas Karel Schot.

Nogmaals dank, ook voor het de rechtstreekse hulp aan de zwanen.

 

Met vriendelijke groet,

Els Kwaks

Vogelklas Karel SchotMail van de Vogelopvang De Houtsnip:
Beste Alexandra,

Wij zijn zeer erkentelijk dat u met uw man en zwager dit heeft willen doen en dat u ook aan De Houtsnip heeft gedacht voor een bijdrage.

Wij verzekeren u dat dit geld goed besteed gaat worden, want de verzorging van de zwanen kosten handen vol met geld. Uw bijdrage zal dit voor zeker verzachten.
Ons rekening nummer is NL21 RABO 0323 2173 54 t.n.v. Vogelasiel De Houtsnip.

Nogmaals hartelijk dank.

Aard Langenberg
secretaris

 


Alexandra van Burik
27-06-2018

Aangezien er meer geld gedoneerd is, dan ik had durven dromen, heb ik besloten dat ik het geld verdeel onder diverse opvanglocaties. Dit zijn in elk geval de Vogelklas Karel Schot en de Houtsnip (Hoek van Holland).

Ik hoop dat alle donateurs het hiermee eens zijn. Zo niet, dan hoor ik dit graag.


53 donaties
€ 695,00

Deze actie is gesloten.