Onzichtbaar leed

Onzichtbaar leed | Geld inzamelen
 
 
Hulp gevraagd bij verborgen leed

Lange tijd heb ik nagedacht of ik wel een actie op moest zetten via deze site. Waarom? het gaat hier veel over mensen die stervende zijn, veel al jonge mensen, iets verschrikkelijkers is er natuurlijk niet. Daarom voelde ik mij ook bezwaard, maar na lang te hebben nagedacht, kom ik tot de conclusie dat mijn verhaal, voor degene in kwestie ook heel veel leed met zich mee brengt. Ik heb het over een jongere die een verstandelijke en een gedrags beperking heeft. Voor zijn 18de is hij altijd zo goed mogelijk begeleid en dus is er destijds ook een beschermings bewind ingesteld via de rechtbank zodat hij handels onbekwaam was. Na conflicten met de bewindvoerder is hij voor de rechtbank beland omdat de bewindvoerder ontslag had aangevraagd. Deze rechter in kwestie ( die duidelijk niet op de hoogte was van de problematiek) heeft toen het beschermingsbewind beeindigd. Dus waar er voor zijn 18de zo hard voor was geknokt viel nu allemaal in 1 oordeel weg. Met alle gevolgen van dien. Omgaan met geld is altijd een groot probleem geweest, ook is hij altijd te goed voor anderen en geeft dus ook zo alles weg. U kunt zich voorstellen dat het binnen afzienbare tijd dan ook financieel bergafwaarts ging. Ondanks alle goede raad is hij toen uit nood gaan werken als zzp-er, iets wat gedoemd was te mislukken aangezien hij ernstige gedrags problemen heeft. Hierdoor kwam hij nog veel verder in de schulden. Met het gevolg nu bovenop zijn beperkingen is hij nu ook overspannen en depressief. Ik weet zeker dat hij niet de enige is met beperkingen waarbij het na hun 18de zo ongeloofelijk misgaat. Vandaar ook dat ik hier deze actie start. Voor hem is dit nu een onbeschrijvelijk leed, die hem alle vreugde en hoop op de toekomst ontneemt. Via deze weg probeer ik hem nog een toekomst te geven, en vraag dan ook de hulp van onze medemensen.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 20.000,00
0%

Deze actie is gesloten.