NOODKREET VOOR MIJN GEHANDICAPTE BROER

NOODKREET VOOR MIJN GEHANDICAPTE BROER | Geld inzamelen
 
 
DIT IS EEN NOODKREET VOOR MIJN GEHANDICAPTE BROER

https://www.facebook.com/DingenaSmidt/ 

 

Hoi, ik ben Sophie.

Wij hebben geld nodig voor een dak boven ons hoofd, onderwijs voor mijn broer en het naar buiten brengen van onze ervaringen.
Door onze strijd tegen misstanden en wanbeleid binnen het onderwijs en onze overheid, deze noodkreet voor mijn gehandicapte broer. Vanaf het moment dat wij deze strijd aan moesten gaan loopt dit nu al jaren en daardoor zijn we op het punt beland dat wij niet verder door kunnen. Toch is het van het grootste belang dat wij daarmee door kunnen gaan. En daarom heeft mijn broer, eigenlijk ons hele gezin dringend hulp nodig.

Aanleiding in het kort:

Inschrijvingsschool heeft geweigerd leermiddelen ter beschikking te stellen, o.a. die mijn broer vanwege spasticiteit nodig heeft om te kunnen schrijven. Hierdoor kon hij minder schoolwerk maken dan wanneer hij deze middelen wel had ontvangen. Toen school vanwege hun zorgplicht hierop door mijn ouders werd aangesproken deed deze een valse zorgmelding bij gemeente en Leerplicht.

1e Gevolg: onderzoek Jeugd/Kinderbescherming en rechtszaak Leerplicht bij OM.

2e Gevolg: mijn broer kreeg tot dat moment thuisonderwijs (maatwerk IVIO) en dat werd na de actie door school ineens door de Inspectie ingetrokken. Mijn broer mocht daar niet mee verder. De school gaf daarbij als reden op dat de wil om te leren ontbrak, de “prestaties waren matig tot slecht”, zo werd gelogen. Mijn broer (havo/vwo-niveau) had op dat moment een cijfergemiddelde van 8,7.

Onderzoek door de Kinderbescherming leidde in 2018 tot de conclusie dat mijn broer niet kon worden verweten dat het onderwijs niet goed verliep. Hoe kun je namelijk leren zonder middelen die je vanwege je handicap nodig hebt? Als gevolg op wat de school heeft gedaan en wat de Onderwijsinspectie heeft nagelaten en door het onnodige onderzoek wat hierdoor volgde met alle vervelende gevolgen van dien, kosten deze immense druk en spanning hem inmiddels jaren van zijn leven.

Het OM zette mediation in. Ook hierbij bleek dat mijn broer al die tijd graag wilde leren en nu ook zekerheid wil hebben dat hij mág leren. Lang verhaal kort: dit loopt nu nog steeds. Mijn broer heeft nog steeds geen onderwijs. Niet omdat de juiste leermaterialen niet bestaan maar omdat er mensen zijn binnen het onderwijs en de overheid die dit onmogelijk maken!

Mijn broer en ouders zijn hiertegen in verweer gegaan en hebben daarbij alles ingezet om aan passend onderwijs te komen. De beschikbare middelen om dat te kunnen doen zijn nu uitgeput. Wij zijn hierdoor dakloos en er is nog steeds geen onderwijs. Niemand binnen het onderwijs en onze overheid die het interesseert. En daarom deze noodkreet: hulp om door te kunnen gaan met het verkrijgen van onderwijs door dit zelf te gaan regelen bij een particuliere school, een dak boven ons hoofd, en mijn broer wil dat dit naar buiten komt; het verhaal dat dit je zomaar hier in Nederland kan gebeuren en hoe je behandelt wordt als je gewoon vraagt om onderwijs. Mijn ouders schrijven over deze ervaringen. Het eerste manuscript is klaar maar moet nog worden uitgegeven. Zij blijven doorgaan met schrijven en werken momenteel aan het tweede deel. Een samenvatting van ons verhaal kun je lezen op onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/DingenaSmidt/ 

Voor reacties: gelijkerechtengelijkekansenonderwijs@kpnmail.nl Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
4 donaties
€ 160,00