Nieuw onderdak voor weeskinderen in India

Nieuw onderdak voor weeskinderen in India | Geld inzamelen
 
 
Goed en veilig onderdak voor kansarme kinderen in de stad Indore in India.

In Nederland is het zo vanzelfsprekend dat kinderen een goed en veilig onderdak hebben. In India helaas nog niet. De tegenstelling tussen rijk en arm is groot.

Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Veel kinderen, veelal meisjes en kinderen met een handicap, leven als wees op straat, in schrijnende omstandigheden en aan hun lot overgelaten.

Gelukkig zijn er plaatselijke initiatieven om deze kinderen op te vangen en een thuis te bieden.

Stichting Aashiyana ondersteunt, stimuleert en helpt bij de uitvoering van dergelijke kleinschalige ontwikkelingsprojecten in de stad Indore, in de deelstaat Madhya Pradesh, midden in India. De stichting heeft als doel kansarme kinderen in die stad een fijn onderdak te geven. Een thuis dat ook onderwijs regelt zodat zij later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Huize Anubhuti is het eerste project dat op steun van stichting Aashiyana kan rekenen. Anubhuti is een weeshuis voor kinderen met een visuele en of verstandelijke beperking. Opgericht door Chanchal Salaria nadat zij zich ontfermde over een blind kindje dat in een kooitje langs de weg was achtergelaten. Inmiddels verzorgt zij ruim 50 kinderen en is het tehuis veel te klein; activiteiten, lessen (waaronder braille), maaltijden en spel vinden in dezelfde ruimte plaats. 

Stichting Aashiyana verzamelt donaties voor de aankoop van grond en de bouw van een nieuw huis voor de kinderen van Anubhuti. Hiervoor is maar liefst 85.000 euro nodig. Een flink bedrag, maar elke gift is meer dan welkom. Tenslotte geldt ook hier: Alle kleine beetjes helpen. Als het doel eenmaal bereikt is, zoekt het bestuur nieuwe projecten om voor kansarme kinderen in Indore een ‘mooi onderkomen’ te realiseren.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 25.000,00
0%

Deze actie is gesloten.