Nexit mars, The mars for Freedom

Nexit mars, The mars for Freedom | Geld inzamelen
 
 
the nexit mars a Mars for freedom

Goeie dag,

wij zijn de NexitGroep.

Onze doelen en motieven zijn simpel samen te vatten, wij willen met Nederland uit de EU. Onze doelen en motieven zijn ook nader te beschrijven en dat zullen wij graag doen. 

 Wij zien Nederlanders als een volk welke waarde hecht aan traditie maar tegelijkertijd vooruitstrevend is. Multicultureel, protectionistisch, innovatief en vooral zeer uitgesproken. De vrijheid van meningsuiting is niet vanzelfsprekend. Zoals onze voorouders hebben moeten strijden voor dat recht, zo zullen wij en elke generatie na ons hetzelfde moeten doen. Dit is niet gerelateerd aan links/rechts, gelovig/ongelovig, donker/blank, man/vrouw, rijk/arm, maar aan het recht om te mogen spreken. Het recht op invloed in de politiek. Het recht van trots, door wat wij als land, samen, voor elkaar hebben gekregen. Die nationale multiculturele trots dreigt men te verliezen. Onze identiteit ligt aan alle kanten onder vuur. Dat is grotendeels aan de EU en haar dictatoriale wijze van regeren te danken. Wij hebben weer een neutrale positie nodig om ons eigen land te laten ontwikkelen zoals dat altijd al het geval is geweest. 

Aan boord blijven van de trein genaamd EU is een slechte keuze omdat wij voornamelijk in zullen leveren. Inleveren op het gebied van de zorgstaat, de economische onafhankelijkheid, onze eigen rechtspraak, de eigen landsgrenzen, de binnenlandse veiligheid en vooral het inleveren van onze vrije manier van leven en spreken. De EU functioneert steeds meer en steeds duidelijker als een allesbeheersende dictatoriale censuurmachine welke haar propagandakanalen optimaliseert ten behoeve van haar eigen agenda. 

 “Elke burger, in elke laag van de samenleving, gaat er één moeten nemen voor het team”

Iedereen mag zo zijn of haar eigen reden hebben voor een Nexit. Ons uitgangspunt is om samen één vuist te vormen. Één multiculturele, alles verbindende, Nederlandse, nationalistische en vooral trotse vuist tegen de EU. Nederland moet Nederland blijven en alleen door de eindverantwoording weer bij onze eigen regering te leggen kunnen we dat bereiken. Elke burger, in elke laag van de samenleving, gaat er één moeten nemen voor het team.

Alleen zo zullen we kunnen zorgen voor die MKB’r die nu dankzij regel- en wetgeving beperkt wordt in zijn handel. 

Alleen zo zullen ouders weer ouders zijn en kan het traditionele gezin optimaal gestimuleerd worden. 

Alleen zo zal de positie van Minister President weer het aller hoogst haalbare worden in ons land en geen springplank meer zijn naar een EU baantje. 

Alleen zo kunnen we identiteitspolitiek het hoofd bieden. 

Alleen zo zullen we als volk trots kunnen zijn op het land Nederland. 

 Wij vragen om eenheid tegen verdeeldheid. Vorm jij met ons de vuist voor een Nexit? Laat een donatie achter om onze plannen te realiseren.

De donaties gaan naar:

-Een demonstratie waar we allen onze stem kunnen laten horen.

-website voor informatie en downloads.

-promotie materiaal.

-logistieke doeleindes.

-vergunningen demonstratie.

- het organiseren van de opkomst en de werving

Alle overige centen gaan naar een nieuw doel of bij het opheffen van ons burgerinitiatief naar de voedselbanken en de ouderenzorg.

Aangezien deze campagne geen goedkope aangelegenheid is stellen wij elke vorm van hulp op prijs. Heeft u andere manieren om bij te dragen aan de NexitGroep stuur deze dan naar onderstaand adres. 

nexitgroep@gmail.com

 

Bij voorbaat dank,

NexitGroep

Voorals nog is dit onder het beheer van @freeholland1 op twitter.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 35,00

Deze actie is gesloten.