Moetsje Herinrichting pleinen mfa De Hege Seis

Moetsje Herinrichting pleinen mfa De Hege Seis | Geld inzamelen
 
 

mfa De Hege Seis

Het multifunctionele centrum in De Westereen, mfa De Hege Seis, huisvest Sticting de Brede School (CBS De Boustien & IBS 't Pompeblêd), de Bibliotheek, Peuterhonk / Peuteropvang (Kidsfrist) en it Badhûs.

Hoe het ooit begon

Vanuit de scholen kwam de wens om de pleinen rondom mfa De Hege Seis te vergroenen tot leer en doe-pleinen.

Meer groen, meer bewegen, meer plezier en meer beleving!

Tegels is wat u nu voornamelijk ziet als u rond het terrein van MFA de Hege Seis loopt. De scholen willen graag inspirerend onderwijs bieden, bewegend leren stimuleren en de natuur ervaren en beleven.

De wens was er al om de pleinen aan te pakken, maar hoe mooi zou het zijn als we het gehele terrein omtoveren naar een inspirerende plek waar niet alleen de scholen van profiteren, maar de hele gemeenschap, van dagbesteding, jeugd, ouderen tot sportverenigingen.

Door te vergroenen en de ruimte optimaal in te delen geven educatie en ontmoeting elkaar de hand, waarbij men de vier seizoenen kan beleven en uitgedaagd wordt om samen te bewegen.

Iedereen is anders en door ook met de leerlingen in gesprek te gaan over hun wensen, zijn de eerste plannen ontstaan waarin genoeg te beleven is voor de Rauwers, Dauwers en Schouwers

 

Uiteindeijke doelstelling Moetsje / Groene Plein:

Ontmoetingsplek voor het gehele dorp

Wat omvat het projectplan "Moetsje"?

Met dit plan willen de partners het terrein rondom mfa De Hege Seis grondig aanpakken en inrichten als een dorpsplein waar dorpsbewoners elkaar ontmoeten. In een groene omgeving waar het heerlijk is om te verblijven worden mensen zelfs letterlijk in beweging gezet. Het dorpsplein zorgt zo voor een laagdrempelige opstap naar het gebruik van de voorzieningen, meer betrokkenheid bij (en eventueel zelfs lidmaatschap) de omliggende sportverenigingen.

Doordat mensen elkaar op ontspannen wijze ontmoeten ontstaat er meer sociale samenhang. De dorpsbewoners zullen meer naar elkaar omkijken en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor toezicht en beheer van het gehele terrein. Ook kunnen we door de gezamenlijk planvorming, beheer en onderhoud diverse (soms lastige) doelgroepen met elkaar verbinden.

 

Terrein rondom De Hege Seis moet aantrekkelijk worden voor hele dorp

Huiskamer voor de Westereen

Omdat het terrein dag en nacht openbaar toegankelijk blijft, heeft het ook een recreatieve functie voor gezinnen, jongeren, ouderen en overige dorps- en regiobewoners. Zo kunnen gezinnen hier ook op zondag naar toe gaan en de kinderen lekker laten spelen.

,,Maar ook de oudere jeugd mag niet worden vergeten. De laatst tijd hebben we veel last van vernielingen. Jongeren zoeken een plekje maar worden overal weggestuurd. Ook zij moeten gebruik kunnen maken van dit terrein. Als alle dorpsbewoners, van jong tot oud, gebruik maken van het terrein creëer je meer betrokkenheid, onderling toezicht en zorg voor elkaar’’, aldus Meeuwsen. Zij benadrukt dat de plannen die er nu liggen nog niet definitief zijn en dat er nog veel aangepast en/ of toegevoegd kan worden. Vervolgens worden subsidies aangevraagd.

Bron: De Westereeender, december 2020

 

Over mij / Herre Visser

U zult u wellicht afvragen, wie er achter deze doneeractie zit verscholen. Mijn naam is Herre Visser, sinds 2020 MR-lid op de IBS it Pompebled. Binnen het project Moetsje / Groene Plein ben ik mede kartrekker voor de sponsoring. 

De reden dat ik deze doneer actie heb opgezet

De scholen, gemeente Dantumadiel en enkele verenigingen dragen financiële steun bij. Hierdoor hopen we dit jaar nog (2021) van start te kunnen gaan met de herinrichting. Het totaalplan is erg ambitieus en we zijn dan ook afhankelijk van subsidies en donaties om het gehele plan uit te kunnen voeren. 

De doelstelling van de herinrichting is, om een ontmoetingsplek te creëren, waar eenieder gebruik van kan maken. Een boekje lezen bij de bibliotheek. In het weekend gezellig met kinderen of kleinkinderen spelen op de uitdagende pleinen. Een hangplek voor jongeren, want immers deze hebben ook geen plek meer in het dorp. 

Ofwel een project waar inwoners van De Westereen en omstreken elkaar kunnen ontmoeten, ofwel: MOETSJE

Onder het motto: “Samen staan we sterk!” zouden we ook graag een beroep op de “Mienskip” willen doen. Wellicht kunt een enkele euro's missen en deze doneren.

Wat gebeurt er met de opbrengsten

De opbrengsten zullen worden besteed aan de herinrichting en het uiteindelijk onderhoud. Zowel hier als op Facebook (@mfadehefgeseis) en https://mfa-dehegeseis.frl zullen we u op de hoogte houden van de stand van zaken.

Op deze platformen kunt u lezen welke activiteiten er plaatsvinden rondom mfs De Hege Seis, sponsoren, opbrengsten en natuurlijk hoe deze zullen worden besteed. 

Meer informatie of meehelpen? 

Wilt u meer weten over dit project, meehelpen als vrijwilliger of wellicht als bedrijf sponsoren? Kijk dan op https://mfa-dehegeseis.frl voor meer informatie. 

 

Groene Plein MFA De Hege Seis is een initiatief van stichting Brede School De Westereen in samenwerking met en gesteund door: Badhûs, Bibliotheek De Westereen, Buurtsportcoaches Dantumadiel, Welzijn Het Bolwurk (o.a. jongerenwerk), CBS De Boustien, Doarpsbelang De Westereen, gemeente Dantumadiel, Healthcenter Plantinga, IBS ‘t Pompeblêd, Kidsfirst, Skeelervereniging IDS, stichting J.P. van den Bent, Talant, VVZ, Wielervereniging Otto Ebbens en de wijkagent.

Herre Visser
07-10-2021

Muzikaal startsein vergroenen dorpsplein De Westereen

Met het ondertekenen van het pact van de vriendschap, heeft wethouder Kees Wielstra het startsein gegeven voor het aanpakken en vergroenen van het dorpsplein in De Westereen. De karavaan van de vriendschap zorgde voor een muzikaal tintje, op prullenbakken zijn handtekeningen gezet en er werden door leerlingen van de scholen gedichten voorgedragen over vriendschap.

Het komend half jaar wordt het terrein rondom MFA De Hege Seis grondig aangepakt. In een groene omgeving, waar het heerlijk is om te verblijven, kunnen dorpsbewoners elkaar straks ontmoeten. Het dorpsplein zorgt zo voor een laagdrempelige opstap naar het gebruik van de voorzieningen en meer betrokkenheid bij de omliggende (sport)verenigingen. Door het terrein te vergroenen ontstaat er een beter klimaat rondom én in het gebouw. Zo ontstaan er schaduwplekken, wordt regenwater beter opgenomen en ontstaat er meer biodiversiteit in de vorm van vogels en insecten.

Acties
Door zowel leerlingen als vrijwilligers worden de komende tijd verschillende acties, zoals een kerstmarkt, een dorpsbingo en een flessenactie, georganiseerd. De opbrengsten hiervan gaan naar het groene dorpsplein. Leerlingen van de scholen worden betrokken bij het organiseren en communiceren van zowel de activiteiten als de werkzaamheden rondom en voor het dorpsplein. Dit is allemaal te volgen via de website (mfa-dehegeseis.frl) en Social Media @mfadehegeseis

Karavaan van de Vriendschap
Een jaar lang fietst Simon Vuyk elke eerste vrijdag van de maand een etappe op zijn bakfiets. Met zijn bakfiets als podium ‘zaait’ hij vriendschap. Door de ontmoetingen die rondom zijn bakfiets ontstaan, brengt Simon mensen samen die elkaar anders misschien niet hadden leren kennen. Bewoners met passie voor de samenleving en sympathie voor de medemens helpen hem om mensen te bereiken die je misschien minder snel op straat tegen komt. Die misschien wel eens eenzaam zijn en die het verdienen om vriendschappelijk bij de hand te worden genomen. De Karavaan van de Vriendschap laat zien dat een samenleving waarin mensen vanuit vriendschap op elkaar letten, helpt tegen eenzaamheid. Iedereen is welkom. Alleen of samen.

 
Groene Plein MFA De Hege Seis is een initiatief van stichting Brede School De Westereen in samenwerking met en gesteund door: Badhûs, Bibliotheek De Westereen, Buurtsportcoaches Dantumadiel, Welzijn Het Bolwurk (o.a. jongerenwerk), CBS De Boustien, Doarpsbelang De Westereen, gemeente Dantumadiel, Healthcenter Plantinga, IBS ‘t Pompeblêd, Kidsfirst, Skeelervereniging IDS, stichting J.P. van den Bent, Talant, VVZ, Wielervereniging Otto Ebbens en de wijkagent.

Meer informatie op: https://mfa-dehegeseis.frl


6 donaties
€ 126,00