MEN 1 Kilimanjaro

MEN 1 Kilimanjaro | Geld inzamelen
 
 
Kilimanjaro beklimmen voor Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en ook niet de meest intelligente. Het zijn degenen die zich het beste aanpassen aan veranderingen - Charles Darwin.

Met bovenstaande in mijn achterhoofd ga ik vanaf 13 januari de Kilimanjaro trotseren. Op weg naar de top kom je langs vele leefklimaten en het aanpassen aan de veranderingen op de berg zal essentieel zijn voor het halen van de top. 

Niet alleen op weg naar de top van de Kilimanjaro is het zaak om met veranderingen te dealen, maar ook als je van de een op de andere dag voor langere tijd in het ziekenhuis ligt. Zo heb ik dat eerst ervaren bij mijn moeder, die helaas kind aan huis was in het ziekenhuis, maar daar op haar manier altijd goed mee wist om te gaan. Daarna in 2014 met onze zoon Giph, toen bij hem MEN-1 werd geconstateerd, omdat hij een tumor bij de alvleesklier had. En ikzelf heb in 2015 als gevolg van een complicatie bij een (experimentele) ingreep om een tumor weg te halen ook 5 weken in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Terugkijkend zijn wij hier beiden en als gezin sterker uitgekomen. Wij dragen weliswaar MEN-1 (Multiple Endocriene Neophlasie) nog met ons mee, maar dat beperkt ons geenzins. 

Juist diegenen, die wel door de gevolgen van MEN-1 beperkt worden, wil ik met deze actie steunen. U kunt geld doneren aan mijn route de berg op en met deze donatie helpt u andere MEN-1-ers dragelijker door het leven te gaan met deze ziekte.  Uiteraard zal ook een deel van de donatie gaan naar nieuw onderzoek, maar de echte oplossing tegen MEN-1 ligt met name in ons zelf en onze kracht om hier mee om te gaan. De belangen van MEN patienten worden behartigd door de Belangengroep MEN, waar het geld van deze actie direct aan gedoneerd wordt.

Vind het supergaaf als jullie mij extra steunen om de Kilimanjaro te beklimmen door te doneren aan Belangengroep MEN!

English Translation

MEN 1 Kilimanjaro

Climb Kilimanjaro for Interest Group Multiple Endocrine Neoplasia

They are not the strongest of a species that survive and not the most intelligent. It is those who adapt best to change - Charles Darwin.

With the above in mind, I will defy Kilimanjaro from 13 January. On your way to the top you will pass many living environments and adjusting to the changes on the mountain will be essential for reaching the summit.

Not only on the way to the top of the Kilimanjaro it is important to deal with changes, but also if you are in hospital for a longer period of time. For example, I first experienced this with my mother, who was unfortunately a child at home in the hospital, but always knew how to handle it in her own way. Then in 2014 with our son Giph, when he was diagnosed with MEN-1, because he had a tumor in the pancreas. And in 2015, as a result of a complication in an (experimental) procedure to remove a tumor, I also had to spend 5 weeks in the hospital. Looking back, we are both here and have emerged stronger as a family. Although we carry MEN-1 (Multiple Endocrine Neophilia) with us, we do not limit ourselves.

It is precisely those who are limited by the consequences of MEN-1 that I want to support with this action. You can donate money to my route up the mountain and with this donation you will help other MEN-1-ers bear more life with this disease. Of course, part of the donation will also go to new research, but the real solution against MEN-1 lies mainly in our own and our strength to deal with this. The interests of MEN patients are represented by the Interest Group MEN, where the money from this action is directly donated.

Super cool if you support me extra to climb the Kilimanjaro by donating to Interest Group MEN!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
74 donaties
€ 2.251,00

Deze actie is gesloten.