Lisa en Asmita voor Lamin Health centre Gambia

Lisa en Asmita voor Lamin Health centre Gambia | Geld inzamelen
 
 
Lisa en Asmita voor het Lamin health centre!

 

Bijna is het zover en dan zullen Lisa schilperoord en ik, beide verpleegkunde studenten, voor de Minor “international Health Development” ons avontuur beginnen in het west Afrikaanse land Gambia.

In maart vertrekken we voor drie maanden naar het Lamin Health centre waar we onderzoek zullen gaan doen naar de preventie van Diabetes Mellitus (suikerziekte) gerelateerd aan leefstijl.

Het Lamin Health Centre is een kliniek dat is opgezet door de stichting “kinderen van Lamin”.
Wij zullen hier onderdeel van zijn (stagiaires) en naast het doen van praktijkonderzoek ook meelopen in de kliniek, of in een van de doktersposten in de buurt.

Omdat de projecten en medewerkers volledig afhankelijk zijn van giften, is ons werk en verblijf daar volledig vrijwillig. 

Het lijkt ons leuk om spulletjes mee te nemen voor daar zoals zeepjes, tandenborstels en tandpasta. Maar ook de kleine leuke dingen zoals ballonnen, stickers etc.
Voor de (Nederlandse) medewerkers daar zijn drop en koffiepads van harte welkom. 😊

Uiteraard mag u ook een bijdrage leveren in de vorm van geld.  Er zijn twee projecten wat nog gefinanceerd moet worden namenlijk: een analyse-apparaat voor het laboratorium en een solar-instalatie.

Voor meer informatie over de stichting waar wij voor zullen werken/ stage bij lopen, zie: www.kinderenvanlamin.nl

Wanneer u nog vragen of tips heeft, laat dit vooral weten!

Dear All,

Lisa Schilperoord and I, both nursing students, will start our adventure in the West African country of Gambia for the Minor "International Health Development". 🇬🇲️🌞

In March, we will be leaving for three months at the Lamin Health Center where we will conduct research into the prevention of Diabetes Mellitus (diabetes) related to lifestyle.😎

The Lamin Health Center is a clinic that was set up by the foundation "children of Lamin".
We will be part of this (interns) and, in addition to conducting practical research, also take part in the clinic or in one of the doctor's offices in the neighborhood.💊💉
 
Because the projects and employees are completely dependent on donations, our work and stay there is completely voluntary.☯️

We think it's nice to bring stuff for there such as soaps, toothbrushes and toothpaste. But also the nice things like balloons, stickers, etc.
Licorice and coffee pads are welcome for (Dutch) employees. 😊

If you would like to make a contribution, we will greatly appreciate it. 😍
Clothing is always welcome, but this takes up a lot of space and is therefore impractical to take with you. Candy is also 'not done'. 🤔

If you would like to make a contribution, please send us a private message

Of course you can also make a contribution in the form of money. There are two projects that still need to be financed: an analytical device for the laboratory and a solar installation. 🔬

For more information about the foundation we will work for / internship at, see: www.kinderenvanlamin.nl ✔️

PS: Because Lisa has received a scholarship from the Hogeschool Leiden, she will keep a blog or vlog. It might be nice for you to find out what we are concerned about. A link to the blog / vlog will be shared by that time.🎥📖

If you have any questions or tips, let us know! ❤️

Sharing this message is sweet 😀Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
10 donaties
€ 215,00

Deze actie is gesloten.