Kindjes Bs de Klinkert de dupe!

Kindjes Bs de Klinkert de dupe! | Geld inzamelen
 
 
Help onze kindjes hun activiteiten, schoolreis en speeltoestel veilig te stellen.

Kinderen bs de Klinkert gedupeerd door laffe roof!
 

 
WAAROM DE ACTIE?!
 
Zoals u in diverse media heeft kunnen lezen, is er een enorm bedrag gestolen van de rekening van de oudervereniging van bs de Klinkert in Oudenbosch. De persoon in kwestie heeft de overige OV-leden buiten spel weten te zetten en alleen
en op sluwe wijze de rekening leeggeroofd. Op die rekening stonden onder andere de vrijwillige ouderbijdragen, maar ook geld wat was ingezameld door middel van diverse markten t.b.v. een speeltoestel voor het nieuwe schoolplein, welke geschonken zou worden
door de oudervereniging aan de kinderen van bs de Klinkert.
 
De directie van de basisschool heeft aangegeven er zorg voor te dragen dat alle activiteiten hun doorgang kunnen vinden en de kinderen niet de dupe zullen worden van deze laffe roof. Wij zijn van mening dat de school hier niet alleen de
zorg voor hoeft en kan dragen. Het geld van de school is noodzakelijk om goed onderwijs te garanderen en educatie moet hun prioriteit blijven!
 
Wij zien ons dus genoodzaakt de oudervereniging, welke losstaat van de school, op deze manier een handje te helpen met het opzetten van deze crowdfunding!
 
WAT KUNT U DOEN?
 
Hoe fantastisch zou het zijn wanneer wij d.m.v. deze crowdfunding onze kinderen hun activiteiten, schoolreis en speeltoestel terug te kunnen geven! Dat we, door uw bijdragen, de oudervereniging kunnen ondersteunen en kunnen laten zien dat
we begaan zijn met het lot van de kinderen van bs de Klinkert.
 
Het gedoneerde geld zal enkel en alleen ingezet worden om het gat, wat ontstaan is door de diefstal, aan te vullen en de reeds geplande activiteiten hun doorgang te laten vinden.
 
Elke donatie is meer dan welkom!!
 
Actiegroep Crowdfunding bs de Klinkert
 
 
 
 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
6 donaties
€ 65,00
Doel: € 15.000,00
0%

Deze actie is gesloten.