Kenia Bomani Medical Checks for Children

Kenia Bomani Medical Checks for Children | Geld inzamelen
 
 
Medical Checks for Children missie Kenia Bomani juli 2019

Lieve mensen,

Wij hebben even geduld moeten hebben, maar over 2 maanden is het dan echt zover! Vanaf 29 juni 2019 gaan Martin en ik met de stichting Medical Checks for Children (MCC) op missie naar Kenia!

De missie van MCC is het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden. In samenwerking met lokale contactpersonen in ontwikkelingslanden verleent MCC rechtstreeks kleinschalige en persoonsgerichte hulp (curatief en preventief), waardoor kansarme kinderen in de derde wereld een nieuwe kans op gezondheid krijgen.

Het werk van MCC op locatie wordt uitgevoerd door tijdelijk samengestelde missieteams. Deze teams bestaan uit 8-12 personen. In de teams is er naast (para)medici en verpleegkundigen juist ook plaats voor mensen die in het dagelijks leven niet in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Voor ons samen dus een uitgekozen kans om mee te gaan op missie.

In Bomani (Kenia) gaan wij van MCC samenwerken met het North Coast Medical Training College (NCMT). Binnen het NCMT worden opleidingen gegeven op gebied van gezondheidszorg, zoals community health, verpleegkunde, voeding en dietiek, clinical officers, etc. In de omgeving van Bomani zullen wij, samen met waar mogelijk de studenten van NCMT, de kinderen op diverse scholen in een aantal omringende dorpen gaan bezoeken. Op deze scholen zullen wij de kinderen tussen de 0-12 jaar gaan nakijken en behandelen waar nodig. Hierbij moet je denken aan het controleren van lengte-/gewichtsgroei, voedingstoestand, vitale waarden, screening zicht/gehoor, vitaminestatus, vaststellen motorische ontwikkelingsmijlpalen, eenvoudige laboratoriumwaarden (Hb-bepaling, urineonderzoek), geven van 1e en eenvoudige 2e lijns zorg (worminfecties, oorontstekingen, astma, etc.), zo nodig doorverwijzen naar het ziekenhuis bij ernstige acute of chronische aandoeningen, maar ook met name het geven van gezondheidsvoorlichting en -educatie. Wist je bijvoorbeeld dat handen wassen met zeep na ieder toiletbezoek of verschonen van een luier, vóórdat voedsel wordt aangeraakt, het aantal bovenste luchtweginfecties en buikgriep met 50% doet afnemen?

Omdat MCC een vrijwilligersorganisatie is, worden alle persoonlijke kosten die gemaakt worden om de medische checks uit te kunnen uitvoeren, zoals reis en verblijfkosten, door de teamleden zelf gedragen. De aanschaf van apparatuur/hulpmiddelen/medicatie om de checks te kunnen verrichten worden bekostigd door gelden uit giften en sponsoring. Giften worden daarnaast ook gebruikt voor de follow-up achteraf en eventuele aanvullende programma's door het jaar heen.

Martin en ik dragen zelf zorg voor onze persoonlijke kosten. Wij vinden het wel waardevol om in onze omgeving te laten weten wat wij gaan doen. Mocht je het fijn vinden om missies van MCC zoals bovenstaande te steunen, zouden wij het waarderen  als je een (kleine) donatie wilt geven. Minstens 90% van een donatie komt daadwerkelijk ten goede aan de basisgezondheidszorg in de derde wereld voor kinderen die een achterstand hebben.

Voor een prachtig filmpje over het werk van MCC, zie de link. 

Hartelijk bedankt en veel liefs,

Martin Harbers & Richelle Middel

Richelle Middel
07-07-2019

Onze missieblog! 

Lees hier over het werk dat wij hebben mogen verrichten.

U kunt nog doneren t/m 31-07-2019

https://medicalchecksforchildren.org/missieblog-kenia-bomani-2019/22 donaties
€ 605,00
Doel: € 1.200,00
50%

Deze actie is gesloten.