Inzamelingsactie Diakonessenhuis Suriname

Inzamelingsactie Diakonessenhuis Suriname | Geld inzamelen
 
 
Donatie aan het Diakonessenhuis van lesmateriaal voor de afdeling opleiding.

In het 3e jaar van mijn opleiding verpleegkunde ga ik 4 maanden stage lopen in het Diakonessenhuis (ziekenhuis) in Paramaribo. Het Diakonessenhuis ontvangt geen subsidie van de overheid. Dit in combinatie met de recente slechte economische situatie draagt bij aan de uitputting van fondsen. Hierdoor zijn er onvoldoende financiële reserves, die noodzakelijk zijn voor de onderhoud en (vervangings-) investeringen. 

Ik zou graag een donatie willen doen aan het Diakonessenhuis om hieraan mee te kunnen helpen. 

Een van de afdelingen die hulp nodig heeft is de afdeling opleiding. Deze afdeling is gericht op de begeleiding en training van verplegenden en zet zich in door voortdurend nieuwe competenties te werven en deze over te dragen aan haar studenten. Vanwege de beperkte lesmaterialen word dit bemoeilijkt. 

Daarom wil ik het geld wat ik inzamel gebruiken om nieuwe materialen aan deze afdeling te geven. 

Het gaat om onder andere vrouwelijke fantomen, anatomische platen en verbandscharen.

Sophie van Deest
19-06-2019

Ook met mijn klas VLVP2A hebben we geld ingezameld. Met elkaar hebben we koekjes verkocht en met zijn allen hebben we deze gebakken op school. Hiermee hebben we in totaal €40,77 winst gemaakt!

Daarmee staat de teller al op €580,77!

Iedereen die heeft meegeholpen en gedoneerd, heel erg bedankt!

 


Sophie van Deest
14-04-2019

Inmiddels alweer meer dan 2 week verder! En de teller staat al op €420,-! 

Ook heb ik nog 2 donaties contant gekregen, waardoor er weer €20 bij is gekomen. Waardoor we al op de €440,- zitten! 

Iedereen die heeft gedoneerd; heel erg bedankt!

 


17 donaties
€ 530,00
Doel: € 500,00
106%

Deze actie is gesloten.