Inzameling voor dak en thuislozen in Corona tijd | Geld inzamelen
 
 

Inzameling voor dak en thuislozen in Corona tijd

Stichting Straatadvocaat Leeuwarden zamelt geld in voor dak en thuislozen in Corona tijd


Stichting Straatadvocaat Leeuwarden zamelt geld in voor dak- en thuislozen.

Buiten slapen is onder alle omstandigheden lastig maar in tijden van Corona is het alleen maar lastiger.

Mensen hebben behoefte zoveel mogelijk geïnformeerd te worden maar hebben ook behoefte aan praktische zaken waarmee zij zich meer beschermd voelen en bijvoorbeeld hun eigen temperatuur in de gaten kunnen houden.

 *Zelfgemaakte mondkapjes.
*Handschoenen
*Thermometers
*pompjes handgel
*Paracetamol en flesjes water
*Houdbare levensmiddelen
*Fruit
*Dekens
*Tentjes

 Donaties zijn noodzakelijk om ons de mogelijkheid te geven deze artikelen aan te schaffen en bij de mensen te brengen.

 Tegelijkertijd brengen wij hen zoveel mogelijk op de hoogte van de actuele situatie rondom corona, de informatie vanuit de overheid die van toepassing is op hen.

 Kunt u financieel niet bijdragen maar wilt u wel mondkapjes maken, houdbare levensmiddelen doneren of anderszins helpen.  Neem dan contact op met de stichting:

info@stichtingstraatadvocaat.nl
bel/app met 0658996862
www.straatadvocaatleeuwarden.nl

 NL88RABO0348782535 t.n.v Stichting Straatadvocaat Leeuwarden  onder vermelding van Corona

 Namens bestuur en veldwerkers ontzettend bedankt!

 Pas op elkaar en blijf veilig!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

6 donaties
€ 75,00