Ik wil zo graag mijn school voltooien helpt U mij?

Ik wil zo graag mijn school voltooien helpt U mij? | Geld inzamelen
 
 
Ik wil graag mijn school voltooien, helpt U mij?

Ik wil graag mijn school voltooien, helpt U mij?

Mijn naam is Derek Muwanguzi uit Kampala, Oeganda (Afrika)
Ik ben geboren op 31 oktober 1998, dus 19 jaar oud. Ik ben een zoon van de late meneer Isabirye Joel (mei zijn ziel rust in vrede) en mevrouw Monica Mukodha.
Ik ben hier om mijn levensverhaal met u te delen.
Het leven is sindsdien altijd een strijd geweest sinds we (2015) onze vader in een vreselijk ongeluk in 2015 hebben verloren. Helaas is onze moeder gescheiden met vader en dit heeft ons moeilijk gemaakt om haar te zoeken en tot nu toe , niemand weet waar ze is. De naam van mijn broer is Ssemwanga William, 6 jaar oud. Hij blijft bij mijn grootmoeder (89 jaar) diep in ons dorp ver weg van de stad.
Voor mij ben ik momenteel op school aan het proberen om onderwijs te krijgen om zo goed mogelijk te zorgen voor mijn oude oma en broer in het dorp, evenals om te winnen.
Momenteel ontbreekt ik geld voor mijn college en hostels. Ik slaap in de hostels maar ze brengen me snel weg omdat ik de accommodatieprijs nog niet heb betaald. Op het college doe ik een diploma in werktuigbouwkunde, dat ik in 2018 klaar moet maken. (Na het afronden van mijn studie volgend jaar is het mogelijk om zelf geld te verdienen). Mijn broer op 6-jarige leeftijd heeft ook schoolgeld nodig om naar school te gaan met zijn vrienden.
In het dorp is het een grote strijd om voedsel, kleding en andere thuisbehoeften te krijgen.
Daarom ben ik van deze gelegenheid gebruik om u te vragen broers en zussen, mama's en papa's om ons te helpen ons (mijn en mijn broers) onderwijs te financieren, zodat we een felle toekomst hebben als andere kinderen die er zijn. Mag de goede Heer de werken van uw handen zegenen, als u ons de behoeftigen helpt. God zegene je. We houden van zo veel tot God te bidden.

De kosten voor een schooljaar all-in zijn € 520,-


Ik blijf je nederige vriend Derek Muwanguzi.

 

My name is Derek Muwanguzi from Kampala, Uganda (Africa)
I was born on 31st October, 1998 so am 19 years old. I am a son of the late Mr. Isabirye Joel (May his soul rest in peace) and Mrs. Monica Mukodha.
I am here to share my life story with you.
Life has always been a struggle ever since we (me and my little brother) lost our father in a terrible accident in 2015. Unfortunately, our mother had divorced with dad and this has made it hard for us to search for her and up to now, no one knows where she is. My brother's name is Ssemwanga William aged 6 years. He stays with my grand mother(89 years old) deep in our village far away from the city.
For me, I am currently at college trying to get education so as to take good care of my old grandmother and brother in the village as well as to earn a living.
Currently I lack funds for my college and hostels. I am sleeping in the hostels but they are soon sending me away because I have not yet paid the accommodation fees. At college I am doing a certificate in mechanical engineering which I am supposed to finish in 2018. ( after finishing my study next year it is possible to earn money by myself ) My brother at the age of 6 also needs school fees to attend school with his friends.
In the village, it's a big struggle to get food, clothes and other home basic needs.
Therefore, I take this opportunity to ask you brothers and sisters, mummy's and daddy's to please help us fund our(me and my brother) education so as we have a bright future as other kids out there. May the good Lord bless the works of your hands as you help us the needy. God bless you. We love praying to God so much.
I remain your humble friend Derek Muwanguzi.

The costs for a schoolyear are € 520,- all-inEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 370,00
Doel: € 5.000,00
7%

Deze actie is gesloten.