IAM4Kids

IAM4Kids | Geld inzamelen
 
 
Decentraal machtigingensysteem een digitale identiteit voor minderjarige kinderen.

Met de immer voortschrijdende digitalisering van de maatschappij zijn een schier oneindig aantal nieuwe mogelijkheden ontstaan. Directe communicatie, zowel in de betekenis van “onmiddellijk” als in “zonder tussenstations”, content welke rijker en meer omvattend is dan wij ooit tevoren voor mogelijk hielden en globale podia voor iedereen die iets te zeggen heeft. De kinderen van nu zijn de netizens van de toekomst, zij groeien op met een schier oneindige toegang tot informatie en communicatie.

Maar met deze mogelijkheden zijn ook nieuw problemen ontstaan. Valse informatie kan gebruikt worden om de publieke opinie te beïnvloeden, criminele bendes verleggen hun werkterrein naar het digitale domein en de aloude pestkop heeft een nieuw gezicht gekregen in de vorm van de on-line troll. En waar volwassenen reeds een uitgelezen doelwit vormen zijn kinderen dit door hun beperktere levenservaring al helemaal - cyber-pesten en, meest angstaanjagend van allemaal, grooming zijn de voorbeelden bij uitstek voor de dreiging welke kinderen boven het hoofd hangt.  De negatieve impact hiervan is schrikbarend.

Om kinderen veilig gebruik te laten maken van internetdiensten dient slechts aan één vereiste voldaan te worden: de deelnemers dienen gebruik te maken van een gegarandeerde digitale identiteit. Middels deze identiteit kunnen de verantwoordelijke volwassenen de controle houden over de diensten welke het kind gebruikt, met wie het kind zijn of haar informatie deelt en met wie het mag communiceren. Hiermee kan wangedrag niet alleen worden herkend, maar de verantwoordelijke kan tevens ter verantwoording geroepen worden.

Tot dusverre bestonden er nog geen stelsel waarbinnen dit tegen een redelijke prijs aan te bieden was. Deze situatie is met de komst van stelsels als EIDAS en middelen als Idensys & Idin echter veranderd. IAM4Kids beoogt een stelsel van afgeleide identiteiten aan te bieden aan kinderen en hun ouders, waarmee de identiteit van het kind onomstotelijk komt vast te staan. Door deze identiteit middels een register van machtigingen te koppelen aan de identiteit van de ouders blijven deze in controle over de diensten en communicatiekanalen waarvan het kind gebruik maakt.

Omdat IAm4Kids alleen goed gemodereerde en gecureerde dienstenaanbieders toe te staan op het stelsel zullen de kinderen keuzevrijheid blijven houden in welke diensten zij wensen te gebruiken. Het internet dient voor de kinderen/user natuurlijk een open structuur te blijven. Door tegen een zeer lage prijs dergelijke middelen aan te bieden en deze bruikbaar te maken voor leuke internetdiensten creëren we een nieuw, veilig stelsel voor kinderen. Iets waar, volgens ons, al heel lang behoefte aan is. Betrouwbaar internetverkeer staat of valt dus met een waterdichte digitale identiteit. Als volwassenen zijn we inmiddels gewend aan het feit dat we bijvoorbeeld DigiD nodig hebben om belastingaangiftes te doen. Maar waarom bestaat zo’n identiteit niet voor kinderen? 

IAM4Kids wil een transparant systeem ontwikkelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain technologie en anonimiteit is gewaarborgd. Alleen ouders/verzorgers hebben inzage in het internetgedrag van het kind. Dit project ontwikkelt een proof of concept voor een decentraal machtigingensysteem, waarbij diensten die zijn aangesloten bij IAM4Kids kunnen aangeven voor welke leeftijd hun dienst geschikt is en de verantwoordelijk volwassene (indien van toepassing) toestemming kan verlenen. Omdat IAm4Kids alleen goed gemodereerde en gecureerde dienstenaanbieders toe te staan op het stelsel zullen de kinderen keuzevrijheid blijven houden in welke diensten zij wensen te gebruiken. Het internet dient voor de kinderen/user natuurlijk een open structuur te blijven.

Het team van IAM4Kids bestaat uit een tienermeisje met haar vriendjes, een moeder, 5 jonge slimme studenten (Buck-IT) en een UX designer. Op dit moment ontwikkelen wij het proof of concept. Met deze actie willen wij niet alleen geld inzamelen maar ook aandacht vragen voor dit onderwerp om zo een officiële campagne starten. Hierbij willen wij een netwerk willen opbouwen van burgers, met name ouders/verzorgers van kinderen die onze missie steunen en bedrijven, organisaties die kindgerelateerde content aanbieden. 

IAM4Kids! Bedacht door kinderen, voor kinderen, tegen cybercriminaliteit! (youtube link hieronder)

Word jij ook een vriend van IAM4Kids?

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

1 donatie
€ 10,00
Doel: € 50.000,00
0%

Deze actie is gesloten.