Houd jongeren van de straat.

Houd jongeren van de straat. | Geld inzamelen
 
 
Geef een positieve draai aan het leven van verdwaalde jongeren.

Voetballen en muziek maken helpt jongeren uit de criminaliteit te blijven

 

Hoe werken de talentenprojecten?


Wat deze projecten uniek maakt en waarom ze bij veel jongeren aanslaan, blijkt niet zozeer te komen doordat jongerenwerkers proberen het gedrag en de relaties van de jongeren te beïnvloeden, maar omdat ze gericht zijn op hun emoties en aspiraties. Ze weten tot de binnenwereld van jongeren door te dringen. Ze arrangeren settings waar jongeren succeservaringen en andere positieve emoties kunnen beleven, waardoor zij trots en respect ervaren, en aan een positiever zelfbeeld kunnen werken en meer verantwoordelijk leren te nemen. Ze kunnen ervaren dat ze erbij horen. Na verloop van tijd werken ze aan het uitdragen, aan de belichaming van een nieuwe identiteit, zonder criminaliteit. Zo werkt het bij het gros van de deelnemende jongens.

 

Jongerenwerk in zwaar weer


Hoewel gemeenten sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 verantwoordelijk zijn voor de preventie van jeugdcriminaliteit zit het jongerenwerk in veel gemeenten in zwaar weer. Dat is opmerkelijk, omdat uitval en radicalisering van jongeren een van de grootste maatschappelijk problemen is. Met de talentgerichte aanpak van jongerenwerkers valt veel preventiekracht te winnen.

 

Zelf muziek maken

 

In de puberteit kan de muzieksmaak veranderen. Wat doe je als je zoon of dochter al lange tijd een instrument bespeelt of voetbalt, maar daar ineens geen zin meer in heeft? Probeer je kind te helpen om door te gaan. Stimuleer het om bijvoorbeeld samen met vrienden muziek te maken, of voetbal zelf samen met je kind. Wilt je kind echt stoppen? Laat het dan toch het seizoen afmaken. Pubers maken hun eigen keuzes. Dit hoort bij het proces van volwassen worden. Soms denk je dat je geen invloed meer hebt. Toch zul je over een paar jaar merken dat je wel degelijk invloed had.

 

Inzameling

 

Het geld van de inzameling zal dienen voor uitbreiding en vervanging van de huidige hard- en software. Door veelvuldig en intensief gebruik te wijten aan het succes van het project ontstaat slijtage aan instrumenten en apparaten. Het een en ander is daarom toe aan vervanging, daarbij streven we ernaar om de resultaten te blijven verbeteren om zo de motivatie van zowel deelnemers als vrijwilligers hoog te houden. 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 10,00
Doel: € 15.000,00
0%

Deze actie is gesloten.