Help nina to get a suitable car!!

Help nina to get a suitable car!! | Geld inzamelen
 
 
Nina is a young mother with a disability as a result of a cesarean.

 

Dear people,


I am organizing this petition because I can no longer look away and see how rules in Holland with civil servants with blinders on, result in that my dear friend and her 5 year old daughter are more and more isolated.

Nina was 25 when she got pregnant and she was over the moon as her wish to be a mother was going to happen. Her then boyfriend was developing more and more into a partner you don’t want but with a child on the way Nina was very happy.
When Nina was 39 weeks into her pregnancy she contacted me to tell me that she was on her way to the hospital. Mouni was born after an emergency cesarean. Nina wasn’t feeling well. And then there was silence.
I sent a message to Nina’s mother to congratulate her with the birth of her granddaughter and to ask if everything was oke. That wasn’t the case at all, Nina got complications after the cesarean, high fever and ended up in a coma.
When I went to the hospital and held her beautiful daughter in my arms my (mother)heart broke into a thousand pieces, it was uncertain how this would end, if Nina would survive this ordeal. In the end she did survive thank God. She did however lose both her lower legs.
Mouni’s father left them soon after.


We are nearly 6 years later and if there is anyone I respect it is Nina. She does everything herself. She won’t be stopped and is always cheerful. But behind her smile there is a lot of grief and she feels powerless. With a 5 year old daughter who has swimming lessons and does judo, needs to be taken to school and back. Nina does it all herself, it does take a lot of effort, but she does it all herself. She is completely dependent on public transport and the wheelchair taxi (aov). The wheelchair taxi can’t guarantee that she will arrive on time, is not suitable for an extra small child and we all know the situation with public transport in Amsterdam, especially in the “Pijp” with old and high trams, where there is not always a spot and where Nina has to see if she can get on with a child and her wheelchair. Many of us have experienced the tram driver who has no patience, closes the doors and won’t wait until everybody is seated before the tram starts moving. In short this is a nightmare.
We are always in a hurry, have a lot of responsibilities and obligations, Nina rolls and Mouni runs.

Enough is enough. Nina is motivated and has dreams. Like finishing an education, work but most of all in making sure that she can offer her daughter an even brighter future (and I wish this for Nina as well)
Nina is now completely stuck because the local council keeps to the standard rules, even in this non-standard situation. Nina hasn’t got the financial means and therefor I want to try to raise an amount for her to firstly take driving lessons and to get her driving licence and a specialised car. She would already be helped with a so called Canta brommobiel (in the UK known as a Minicar)
My mission is to get this wonderful mother and her daughter more mobile. Life for these two should be made easier. Nina deserves to be put in the limelight.
I would very much appreciate if you could donate and share this crowdfunding. Thank you very much!!!

 

 

 

Lieve mensen,

 

Ik organiseer deze actie omdat ik niet langer toe kan kijken hoe de kromme regeltjes in Nederland/ de ambtenaren met "oogkleppen" op, ervoor zorgen dat mijn lieve vriendin en haar dochter van 5 in een isolement raken.

Nina was 25 jaar toen ze zwanger werd, met haar grote kinderwens was ze daarmee in de wolken, haar toenmalige vriend ontplooide zich steeds meer als een partner waar je niet op hoopt maar er was een kindje onderweg en daar was ze dolgelukkig mee.
Toen ze 39 weken zwanger was, berichte ze me dat ze onderweg was naar het ziekenhuis. Mouni werd geboren met een spoedkeizersnede, Nina voelde zich niet goed. En toen werd het stil. Ik heb haar moeder een bericht gestuurd om te feliciteren met haar kleindochter en te vragen of alles goed ging. Dat was allesbehalve het geval, Nina kreeg last van complicaties na de keizersnede, hoge koorts en belande in een coma. Toen ik in het ziekenhuis was en haar prachtige dochter in mijn armen hield, brak mijn (moeder)hart in duizend stukjes, het was onzeker hoe het zou aflopen, of ze het zou overleven. Uiteindelijk heeft ze het godzijndank overleefd. Maar ze is wel haar beide onderbenen verloren.
De vader van Mouni heeft hen vlak na de bevalling verlaten.

We zijn nu bijna 6 jaar verder, als er iemand is waar ik respect voor heb is zij het.. Ze doet alles, laat zich niet stoppen of tegenhouden.  Is de vrolijkheid zelve. Maar achter die lach, schuilt een hele hoop verdriet en onmacht. Een dochter van 6, die op zwemles en judo zit, elke dag naar school gebracht moet worden en gehaald. Nina doet het allemaal zelf, het kost enorm veel moeite maar ze doet het. Echter, is zij compleet afhankelijk van het OV en de rolstoeltaxi, de rolstoeltaxi (aov) kan niet garanderen dat ze ergens op tijd aankomen, is niet geschikt voor vervoer met een klein kind erbij en we weten allemaal zelf hoe het met het ov gesteld is en we hebben het hier over De Pijp in Amsterdam. Oude/hoge trams, waar je maar moet zien of er plek is en daar mag ze dus elke dag in zien te komen met haar rolstoel en dochter.  Ik denk dat menig mens ook weleens kennis heeft gemaakt met de tram/buschaffeur die geen geduld heeft, deuren dicht doet of niet wacht met rijden tot iedereen zit. Kortom een doffe ellende.
Altijd haast want we hebben een hoop verantwoordelijkheden en verplichtingen, Nina rolt en Mouni rent.

Het is mooi geweest. Nina is gemotiveerd en heeft dromen. Zoals haar opleiding afmaken, werken maar vooral haar dochter een nog mooiere toekomst bieden (en ik gun naast Mouni, Nina dat dus ook heel erg)
Ze zit nu volledig vast omdat de gemeente vasthoudt aan de standaard regeltjes, bij een in dit geval verre van standaard situatie. Ze heeft zelf niet de financiele middelen dus ik wil proberen een bedrag bij elkaar te krijgen, in eerste instantie om haar rijbewijs te halen en een aangepaste auto. Maar met een Canta brommobiel zou ze ook al zo geholpen zijn!

 

Mijn missie is om deze geweldige moedige moeder en haar dochter mobieler te krijgen, het leven mag ze echt iets makkelijker gemaakt worden. Ze verdiend het om in het zonnetje gezet te worden!! Zouden jullie willen doneren en deze crowdfunding zoveel mogelijk willen delen?! Ontzettend bedankt!!!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
159 donaties
€ 3.920,00

Deze actie is gesloten.