Help Jenoah aan een gelukkig leven.

Help Jenoah aan een gelukkig leven. | Geld inzamelen
 
 
Help Jenoah aan een hulphond

Wij zijn Danny en Monique,

Samen hebben wij 2 geweldige kinderen, een dochter van 12 en een zoon van 7. 

Wij als ouders vragen jullie steun voor onze zoon Jenoah.

Onze zoon heeft autisme. De autisme van Jenoah is zo heftig aanwezig door alle prikkels die binnen komen en een file vorming vormen in zijn hoofd. Doordat alle prikkels via alle zintuigen hard binnen komen bij Jenoah en zijn hoofd dit niet snel verwerken kan, ontstaat er elke dag een file aan informatie in zijn hoofd,dit noemen ze overprikkeling.

Gevolg

Door de overprikkeling heeft Jenoah elke dag te maken met angsten en stress, waardoor Jenoah niet kan functioneren en stagneert in het leven. Het leven van Jenoah speelt zich voornamelijk binnen de 4 muren van ons huis af. Jenoah gaat halve dagen naar school, wat eigenlijk  te veel van hem vraagt. Spelen na schooltijd is er voor onze zoon niet bij. De dagelijkse dingen die kinderen normaal gesproken doen is voor onze zoon uitgesloten, omdat hij dit niet aan kan.

Op dit moment

Op dit moment is Jenoah klinisch opgenomen in een kinder en jeugdpsychiatrie, hier zit Jenoah voor 4 maanden waarbij Jenoah alleen van zaterdag op zondag thuis mag slapen. Afgelopen weekend was Jenoag thuis voor de derde keer, dit was zo heftig en confronterend dat ik heb besloten om deze actie op te zetten. Vorig weekend was Jenoah het hele weekend overprikkeld. Jenoah is vorige week maandag gestart met halve dagen naar school, dit was gelijk te merken. Na 3 weken geen school en nu weer halve dagen, was alles anders dan de andere weekenden. 

Vorige week zaterdag gingen wij naar de winkel,ik zat samen met Jenoah te wachten in de auto. het werd steeds drukker op de parkeerplaats waardoor Jenoah overprikkeld werd en in paniek raakte. Dit vertel ik, om een beeld te geven van het feit dat Jenoah niet volwaardig kind kan zijn en om een beeld te scheppen hoe heftig het leven is voor onze zoon.

Waarom deze actie?

Wij als ouders willen Jenoah gelukkig zien met daarbij kwaliteit van leven. Daarbij willen wij dat Jenoah onderwijs kan volgen en thuis kan blijven wonen, dit is voor onze zoon niet vanzelfsprekend.

Om het leven van Jenoah draagbaar te maken willen wij geld inzamelen voor een psychiatrische hulphond. Dit kost veel geld. Door de intensieve zorg voor onze zoon ben ik (monique) mijn baan kwijt geraakt. Door de vele afspraken omtrend Jenoah ben ik niet in de gelegenheid om te werken, wel ben ik bezig met een opleiding als autisme coach, om in de toekomst gezinnen bij te staan en ondersteunen. De opleiding duurt 4 maanden. Deze opleiding is mij geschonken, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik hoop ook hiermee in de toekomst het verschil te kunnen maken voor andere gezinnen. 

Wat doet een psychiatrische hulphond?

Autisme (Autisme Spectrum Stoornis). Een stoornis in met name de informatieverwerking waardoor communicatie moeizamer verloopt en aansluiting met andere mensen een groot probleem kan vormen. Door de onduidelijkheid over “de regels van het leven” hangen veel mensen met autisme sterk aan veilige en bekende structuren. Omdat autisme zelden op zichzelf staat, vaak samengaat met andere beperkingen/uitdagingen zoals AD(H)D, motorische beperkingen, PTSS en persoonlijkheidsstoornissen is de hulphond voor autisme heel vaak hulphond voor een breder spectrum aan taken.

Buiten:

het afleiden in spannende situaties (d.m.v. kunnen focussen op de hond, je moet immers je hond opdrachten kunnen blijven geven),
je hond als intermediair (een hond lokt een praatje uit op straat en daarbij kan het “gewoon” over de hond gaan),
uitgangen of doorgangen zoeken in prikkelvolle situaties,
afschermen van lijf en leden (in de rij bij de kassa bijvoorbeeld of tijdens het uitzoeken van boodschappen),
steun bij spannende behandelingen of therapieën,
steun tijdens sociale activiteiten (visite b.v.).

En binnen:

je vriend (mensen met autisme zijn heel vaak ongewild eenzaam en hebben weinig sociale contacten),
houvast bij de dagelijkse structuur,
wakker maken,
kunnen slapen,
steun bij angst (paniek of dissociatie).
In algemenere zin leiden al dit soort vaardigheden tot een hele belangrijke grotere stap, namelijk: vergroten van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen.  Hele belangrijke stappen in het leven van kwetsbare mensen.

Helaas hangt hier een groot prijskaartje aan wat niet vergoed wordt voor kinderen/ mensen met autisme. Vandaar dat wij deze actie hebben opgestart. Dit zou voor onze zoon het verschil kunnen beteken van overleven naar leven. dat is toch wat iedere ouder wil voor haar kind?

Ik hoop dat jullie onze zoon willen helpen met een donatie! 

Alvast bedankt!

Vriendelijke groet Monique Punter en Danny van Veen

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
41 donaties
€ 550,00
Doel: € 5.000,00
11%

Deze actie is gesloten.