Help Jamie aan een nieuwe lever

Help Jamie aan een nieuwe lever | Geld inzamelen
 
 
Nieuwe lever betekent een nieuw leven voor Jamie

Jamie (49) heeft de erfelijke ziekte Hemochromatose. Door deze ziekte is zijn lever aangetast en is er kanker op de lever gediagnostiseerd. Helaas is het een progressieve vorm, waardoor zijn situatie snel achter uitgaat.

Een levertransplantatie is voor hem de enige optie om te blijven leven. Zonder nieuwe lever is zijn levensverwachting nog maar 6 maanden.

Gelukkig is er een arts in India die gespecialiseerd is in "levende" levertransplantaties (http://www.livertransplantindia.com). Deze arts heeft al meer dan 3000 levertransplantaties met succes uitgevoerd. Het laat Jamie dan ook geen keus om op korte termijn voor deze behandeling naar India te gaan.

Hij heeft inmiddels een familielid bereid gevonden om een deel van zijn lever af te staan. Dit deel zal in Jamie geïmplanteerd worden.

Beide operaties kosten behoorlijk wat geld. In totaal zal er €60.000 euro bij elkaar moeten komen. Door middel van verschillende acties zullen vrienden, familie en bekenden dit bedrag bijeen proberen te krijgen.

Wij gunnen Jamie, Eveline en zijn kinderen nog zoveel mooie jaren samen!

Mocht je ook willen helpen. Graag! Iedere donatie is welkom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A new liver means new life for Jamie

Jamie (49) has a hereditary disease called Hemochromatosis. Because of the iron overload it causes, cancer has developed on his liver. The cancer is progressing rapidly and his condition is worsening.A liver transplant is for him the only option to survive; without it his life expectancy is only 6 months.

There is a doctor in India who specializes in ‘living donor’ liver transplants (http://www. livertransplantindia.com). He has performed more than 3000 transplants successfully. Jamie will be heading there soon, obviously.

He has found a family member, willing to donate part of his liver.

This part will be implanted in Jamie (his own liver will be removed entirely).

Both operations are costly: in total we will have to come up with about € 60.000,-  Through donations of friends, family and acquaintances we hope to raise this amount.

We grant Jamie, Eveline and his kids a much longer life together!

If you also want to help, please donate. Every contribution is welcome.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
14 donaties
€ 2.805,00
Doel: € 60.000,00
4%