Help een dierenarts in Gambia

Help een dierenarts in Gambia | Geld inzamelen
 
 
Dierenarts in nood.

Help een dierenarts in Gambia.

een Gambiaanse dierenarts  die lokale boeren bezoekt en probeert met geringe middelen het leed van vele dieren te verzachten. Enkele jaren geleden heeft hij na lang sparen een zeer oude auto aan kunnen schaffen om zijn werkgebied te vergroten. Zijn inkomsten zijn nauwelijks voldoende om de brandstof, het onderhoud en de medicijnen te bekostigen maar toch gaat hij ieder dag weer op pad. Onderdelen voor zijn auto zijn vrijwel niet meer te krijgen en het duurt niet lang meer of de auto stopt er mee.

Als Hij stopt met het bezoeken van de lokale boeren zijn deze aangewezen op commerciële dierenartsen. Deze dierenartsen komen alleen voor onbetaalbare prijzen waardoor de boeren zelf gaan dokteren en onnodig dierenleed ontstaat.

Steun ons,om voor deze dierenarts een deugdelijke auto aan te kunnen schaffen waarmee hij weer jaren vooruit kan en de lokale bevolking kan rekenen op het bezoek van een echte en betaalbare dierenarts zodat de dieren niet onnodig hoeven te leiden.

a Gambian veterinarian who visits local farmers and tries to alleviate the suffering of many animals with limited resources. A few years ago, after long saving, he was able to purchase a very old car to increase his working area. His income is hardly sufficient to pay for fuel, maintenance and medicines, but he still sets off every day. Parts for his car are almost impossible to get and it does not take long before the car stops.

 

If He  stops visiting local farmers, they are dependent on commercial veterinarians. These veterinarians only come for priceless prices, which means that the farmers themselves will be treated and unnecessary animal suffering will arise.

 

Support us to buy a reliable car for This vet, with which he can continue years ahead and the local population can count on the visit of a real and affordable veterinarian so that the animals do not have to lead unnecessarily.

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 30,00
Doel: € 10.000,00
0%

Deze actie is gesloten.