Help dit gezin weer te genieten!

Help dit gezin weer te genieten! | Geld inzamelen
 
 
Help dit gezin weer te genieten!

 

(English translation available underneath)

 

U zult wel denken... alleen initialen...hmmm?

Uit schaamte heb ik dat gedaan.

Tien jaar geleden vertrok ik uit NL naar de caribbean om te wonen en werken.

Ergens in 2001 heb ik een flexibel krediet genomen om een toenmalige partner uit de brand te helpen... dit voor iets waar hij achteraf toch schuldig voor bleek te zijn. Billen gebrand, relatie afgelopen en ik nam de volle verantwoordelijkheid voor een krediet van destijds 12.000. Toen was ik nog alleen...en ging het makkelijker.

Inmiddels ben ik moeder van 2 kids en heb ik een lieve nu werkzoekende echtgenoot.

Op zich heb ik hier een goede baan en toch ben ik bijna een heel salaris (4000 gulden, omgerekend 2000 euro) kwijt aan alleen het afbetalen van allerlei vaste lasten en een tweetal schulden die ik nog in NL had bij de bank.

Deze schuld kost me omgerekend het dubbele...200 euro is 400 gulden...met kosten 430 gulden (en dan laat ik de rentes maar even achterwege). 

Mensen om me heen doen vanalles, gaan op vakantie, doen aan carnaval, enz. Dit is mij al 3 jaar niet gelukt, met de kinderen erbij nog moeilijker en door de werkloosheid van mn man al helemaal niet.

Ik heb dus geen situatie zoals ziekenhuis rekeningen, ziekte of dergelijken...daar ben ik dankbaar voor. 

Wel heb ik het gevoel nooit meer uit die schuld te komen...door de rente die er steeds bovenop komt...inmiddels ben ik al 16 jaar bezig de schuld af te betalen... nu nog 4000 euro. Ik wens klaar te zijn met die schuld. Het is misschien moeilijk voor te stellen hoeveel 400 gulden extra uitmaakt voor ons als gezin. Het is bijna een maand boodschappen extra. Voor sommigen een klein bedrag...voor mij groot.

Ik ben het zat en wens mn kids ook iets leuks te kunnen doen, een etentje met mn man. We vragen geen luxe...meer een break van het - wat voelt als- eeuwig afbetalen van een schuld.Het zit er niet in nu...je raakt eraan gewend maar het is niet zoals het hoort te zijn denk ik dan...

Nou ja, ik speel open kaart en hoop u zo te kunnen overtuigen van waarom ik via hier geld gedoneerd probeer te krijgen. Stort u aub alleen als u het kunt missen. Ik begrijp ook dat tegenwoordig velen het niet zo breed hebben.

Alle beetjes zijn helpen en stort ik rechtstreeks naar mn NL bankrekening.

 

Dank voor het lezen...en alvast dank voor uw hulp.

-----

(English translation)

 

You must think... only initials...hmmm?

I did it out of shame.

Ten years ago I left the Netherlands to go live and work in the Caribbean.

Somewhere in 2001 I took a flexible credit to help out, a then partner, for something for which he later turned out to be guilty for.

I burned myself there, the relationship ended and I took full responsibility for a loan of 12,000 euro I got to help him at the time. Then I was alone... and things were easier.

Now I am a mother of 2 and I have a sweet husband who is looking for a job now.

In itself I have a good job here and yet I almost lose a whole salary (4000 guilders, 2000 euro converted) just to pay off all kinds of fixed charges and two debts that I still have in NL at the bank.

This debt costs me double the amount since 200 euro is 400 guilders, 430 guilders if you add the transfer costs, etc. ( I won't even start about the interest). 

People around me do all kinds of things, go on holidays with their families, etc.. I haven't been able to do this for the last couple of years, with the children it became more difficult and because of my husband's unemployment even more.

So, no, I don't have a situation like hospital bills, illness or anything like that... I am grateful for that. 

I do have the feeling that I will never get out of this debt because of the interest that keeps coming on top of it.

I've been paying off this debt for 16 years now. There's still 4000 euros (8000 guilders) left.

I'd like to be done with that debt. It might be hard to imagine how much an extra 400 guilders makes up for us as a family.

It's almost an extra month of groceries. A small amount for some... big for us.

I'm tired of trying to make ends meet for years now and I wish my kids something fun to do, a dinner with my husband.
We're not asking for luxury...more a break from what feels like paying off a debt forever.

We're dealing with the situation...you get used to it but it's not as it should be I think...so it keeps bothering.

Well,I'm hoping my openess convinces you to as why I'm trying to get money donated through here.

Please don't donate unless you can spare it.
I also understand that a lot of people these days live on little money.

Every little bit helps and will deposited directly to my Dutch bank account.  

Thank you for reading... and thank you for your help.

GM CH
03-02-2020

We beseffen dat we dankbaar mogen zijn om geen ziektes e.d. te hebben...en dat zijn we ook.

Het maakt wel dat ik dit alles extra lastig vind. Misschien ziet men onze situatie minder erg dan dat van vele anderen.

En tegelijkertijd denk ik dan weer...  mogen we onszelf een break of wat levensvreugde gunnen?  Want dat is echt wel een beetje verloren gegaan de afgelopen jaren. Dat is waar we naar snakken...

Een leuke verjaardag voor de kinderen na jaren, geen dubbeltjes meer omkeren, adem ruimte van het - wat lijkt eeuwenlange - aflossen...

Nou ja, ik weet niet of het helpt om duidelijker te maken waar het ons om draait. 

Ik zie mensen vragen om giga bedragen... dat hebben we gelukkig niet nodig. Maar het klinkt wel dragelijker als verschillende mensen 1 euro kunnen missen (ook dat zag ik rondgaan). Uiteraard, ook die 1 euro...alleen als u het kunt missen.

 


GM CH
27-01-2020

Het heeft even geduurd, maar er is 10 euro gestort om mijn donatie campagne van start te laten gaan. Ik ben u dankbaar.

Nogmaals, doneert u alleen als u het zelf kunt missen.

We zijn dankbaar voor wat u ook kunt missen.

 

It took a while, but someone donated 10 euro so my donation campagne could start.

Again, please donate only if you are able. We are thankful for any donation, even if it's small. It helps.


GM CH
27-01-2020

Het heeft even geduurd maar de 10 euro om te kunnen starten is gelukt.

Nogmaals, alleen wanneer u het zelf kunt missen...

Ieder bedrag(je) helpt.

 

 

It took a while but  the 10 euros to start my donation campagne has been paid.

Again, donate only if you are able....

Any (small) amount will help.

 

 


1 donatie
€ 10,00
Doel: € 3.973,00
0%