help de slachtoffers van Sint Maarten

help de slachtoffers van Sint Maarten | Geld inzamelen
 
 
Help de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten

 

Orkaan Irma heeft enorme schade aangericht in de Caribbean onder andere op Sint-Maarten

Duizenden mensen hebben nu directe hulp nodig. Duizende mensen hebben geen onderdak, water, eten en zitten zonder stromend water of elektriciteit.

Natuurlijk vind ik het mooi om te zien dat het Rode Kruis en alle vrijwilligers medische hulp verlenen, ze delen voedsel uit en helpen met onderdak. Vaak is het wel zo dat de hulp niet echt bij de mensen komen die het hardste nodig hebben.

daar kunnen we uw hulp hard bij gebruiken.Om er voor te zorgen dat de hulp daar komt waar het hardste nodig is.

Help mee en doneer!

 

Hurricane Irma has caused tremendous damage in the Caribbean among others on St. Maarten

Thousands of people now need immediate help. thousand people have no shelter, water, food and sit without running water or electricity.

Of course I find it nice to see that the Red Cross and all volunteers provide medical help, they share food and help with shelter. Often it is true that the help does not really come to the people who need the hardest.

We can use your help hard. To make sure that the help is there where the hardest is needed.

Help with and Donate!Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
5 donaties
€ 120,00

Deze actie is gesloten.