Help Cripple Hope

Help Cripple Hope | Geld inzamelen
 
 
Help Hope in haar herstel zodat ze een nieuw en fijn leven kan gaan krijgen

Ze leefde op straat in mizil in roemenie ze sleepte haar achterlijf mee , gelukkig waren er mensen die zich over haar ontfermde en brachten haar naar een diererarts.

Ze gaven haar de naam Hope.

Het is nog niet duidelijk waarom ze niet kan lopen, de onderzoeken zijn nog bezig.

Ze heeft gevoel in haar achterpoten dus er is nog hoop dat ze misschien zou kunnen lopen weer.

Er is belangstelling voor Hope  hier in Nederland, Mocht ze invalide blijven is het geen probleem want dan zal ze een rolstoel gaan krijgen

We kunnen deze kosten zelf allemaal niet bekostigen daarom deze actie zodat we Hope  weer nieuwe hoop  mogen gaan geven

Delen van deze pagina word ook zeer gewaardeerd 

Dit is haar facebook pagina hierop is te zien hoe het met Hope gaat.

https://www.facebook.com/Help-Cripple-Hope-1409358942431345/

 

 

She lived on the streets in Mizil in romania she dragged behind her legs.
there were people who took her to a veterinarian.

They gave her the name Hope.

It is not clear why she can not walk, the investigations are still in progress.

She has feeling in her hind legs so there is still hope that she might walk again.

There is interest in Hope here in the Netherlands Should they remain disabled is not a problem because then they will get a wheelchair

We can not all pay these costs themselves, so this action and we hope some new hope may send

Portions of this page will also greatly appreciated

This is her facebook page this is to see how it goes with Hope.

https://www.facebook.com/Help-Cripple-Hope-1409358942431345/

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
8 donaties
€ 90,00
Doel: € 750,00
12%

Deze actie is gesloten.