Goed horen voor iedereen in Nepal

Goed horen voor iedereen in Nepal | Geld inzamelen
 
 

(For English, scroll down. Für Deutsch scrollen Sie nach unten)

Guido & Gijs Makker steken samen met KNO-arts Jeff Duyndam en Steven Lammertink hun handen uit de mouwen voor Nepal!

De Child Welfare Organisation Nepal is een organisatie die zich inzet voor de verbetering van de levensomstandigheden van de lokale bevolking van Nepal door hen toegang te geven tot schoon drinkwater en hoorzorg. Veel Nepalezen lijden aan gehoorverlies, waaronder veel kinderen. Het verkrijgen van goede hoortoestellen is echter vaak onmogelijk vanwege de hoge kosten, gebrek aan infrastructuur en gezondheidszorg. Dit zorgt voor ongelijkheid in educatie en voor een sociaal isolement.

Daarom hebben wij besloten onze handen uit de mouwen te steken! Twee van onze audiciens, Guido en Gijs Makker, zullen samen met KNO-arts Jeff Duyndam, en Steven Lammertink van The Cirqle met ruim 500 hoortoestellen naar de armste provincie van Nepal, Chitwan afreizen. Om daar samen met de Stichting Child Welfare Organisation Nepal in Chitwan een healthcamp op te zetten. Hier gaan zij lokale bewoners helpen aan een beter gehoor.

Naast het aanbieden van gehoorapparaten, werkt de organisatie ook aan het verbeteren van het algehele welzijn van de lokale gemeenschap door waterputten aan te leggen. Tot nu toe zijn er al 60 waterputten aangelegd, met als doel om totaal 100 waterputten te slaan.

Het bouwen van 1 waterput kost al snel 500 euro! Daarom zijn wij op dit moment geld aan het inzamelen om de Child Welfare Organisation Nepal te ondersteunen bij haar inspanningen om gehoorapparaten te leveren en waterputten te creëren voor lokale bewoners. Help ons om levensveranderende hulp te blijven bieden aan de inwoners van Nepal door een donatie te doen!

Samen kunnen we een echt verschil maken in het leven van mensen in nood.

Help jij ons mee?

> English <

Guido & Gijs Makker, together with ENT doctor Jeff Duyndam and Steven Lammertink, roll up their sleeves for Nepal!

The Child Welfare Organization Nepal is an organization dedicated to improving the living conditions of the local population of Nepal by giving them access to clean drinking water and hearing care. Many Nepalese suffer from hearing loss, among them many children. However, obtaining good hearing aids is often impossible due to high costs, lack of infrastructure, and health care. This leads to inequality in education as well as social isolation.

That's why we decided to roll up our sleeves and put in our best effort. Two of our hearing care professionals, Guido and Gijs Makker, together with ENT specialist Jeff Duyndam and The Cirqle's Steven Lammertink will travel to Nepal's poorest province, Chitwan, taking along over 500 hearing aids. There, they will set up a health camp together with the Child Welfare Organization Nepal Foundation to help improve the hearing of local residents.

In addition to providing hearing aids, the organization also works to improve the overall welfare of the local community by building water wells. So far, 60 wells have already been constructed, with the aim of constructing a total of 100 wells.

Building a single well can easily cost 500 euros! That is why we are currently raising funds to support the Child Welfare Organization Nepal in its efforts to provide hearing aids and create water wells for local residents. Help us to continue providing life-changing help to the people of Nepal by making a donation!

Together we can make a real difference in the lives of those in need.

Won't you support us?

>Deutsch<

Guido & Gijs Makker krempeln zusammen mit HNO-Arzt Jeff Duyndam und Steven Lammertink die Ärmel für Nepal hoch!

Die Child Welfare Organisation Nepal ist eine Organisation, die sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung in Nepal einsetzt, indem sie ihnen Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer Hörgeräteversorgung verschafft. Viele Nepalesen leiden unter Hörverlust, darunter auch viele Kinder. Die Versorgung mit geeigneten Hörgeräten ist jedoch aufgrund der hohen Kosten, der fehlenden Infrastruktur und der mangelnden medizinischen Versorgung oft unmöglich. Dies führt zu Ungleichheit bei der Bildung und zu sozialer Isolation.

Deshalb haben wir beschlossen, die Ärmel hochzukrempeln! Zwei unserer Audiologen, Guido und Gijs Makker, werden zusammen mit dem HNO-Arzt Jeff Duyndam und Steven Lammertink von The Cirqle mit über 500 Hörgeräten in die ärmste Provinz Nepals, Chitwan, reisen. Um dort zusammen mit der Stiftung Child Welfare Organisation Nepal in Chitwan ein Gesundheitscamp einzurichten. Hier werden sie den Anwohnern helfen, besser zu hören.

Die Organisation bietet nicht nur Hörgeräte an, sondern setzt sich auch für die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens der örtlichen Gemeinschaft ein, indem sie Brunnen baut. Bislang wurden bereits 60 Brunnen gebaut, insgesamt sollen 100 Brunnen entstehen.

Der Bau eines Brunnens kostet schnell 500 €! Deshalb sammeln wir derzeit Spenden, um die Child Welfare Organisation Nepal bei ihren Bemühungen zu unterstützen, Hörgeräte bereitzustellen und Brunnen für die Einwohner zu bauen. Helfen Sie uns, den Menschen in Nepal weiterhin lebensverändernde Hilfe zukommen zu lassen, indem Sie spenden!

Gemeinsam können wir das Leben von Menschen in Not wirklich verbessern.

Helfen Sie mit?

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

250 donaties
€ 21.525,00
Doel: € 20.000,00
107%