Gezonde lucht begint bij goed onderzoek.

Gezonde lucht begint bij goed onderzoek. | Geld inzamelen
 
 
Steun ons onderzoek en help mee CO2 en methaan te reduceren.

Over de hele wereld is er een grote vraag naar hout. Om aan alle vraag te kunnen blijven voldoen moet er veel bos worden gekapt. Er verdwijnen wereldwijd jaarlijks miljoenen hectaren aan bossen, bomen die soms wel honderden jaren oud zijn.

Gevolgen van de wereldwijde ontbossing zijn onder andere bodemerosie, klimaatveranderingen, overstromingen,... Ook wordt er ontzettend veel bos platgebrand om er palmolie op te kunnen gaan verbouwen, of er landbouwgrond van te maken. Als er grote stukken bos platgebrand worden, komt er zeer veel CO2 vrij, wat dan weer negatieve gevolgen heeft voor de opwarming van de aarde.

Een ander verschijnsel is de illegale houtkap men wil graag snel geld verdienen, en men ontwijkt daarom de regels omdat men anders te weinig hout kan produceren. Zowel de legale als de illegale houtkap gaat voor de snelle winst wat resulteert dat er veel van de bomen zoals takken en bladeren nutteloos achterblijft en tot verrotting zal over gaan. Bij het verrottingsproces komt zowel CO2 vrij, als eveneens het veel gevaarlijker methaangas, dit is een natuurlijk verschijnsel en daar konden we tot op heden nog weinig tegen doen.

Mijn naam is Andre Maneschijn en als engineer  heb ik voor diverse bedrijven machinelijnen ontwikkeld om de reststromen in de food industrie tegen te gaan en deze om te zetten in voer voor de veeteelt. Een van de laatste projecten waar ik aan gewerkt heb is het strippen van meststoffen waarbij we het fosfaat en nitraat in de mest isoleren en deze geschikt maken voor hergebruik als meststof. 

Naast mijn reguliere werkzaamheden heb ik enige jaren onderzoek verricht naar het inzetten van laagwaardige biomassa naar een volwaardig eind product. Dit om de ongebreidelde bomenkap voor de energie pellets enigszins tegen te gaan. Het is onvoorstelbaar dat miljoenen tonnen goed hout wordt versnippert om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, terwijl aan de andere kant miljoenen tonnen ongebruikt blijft liggen weg rotten omdat de economische waarde hiervoor te gering is. Hiervoor heb ik enkele kleine test installaties gebouwd wat heeft geresulteerd dat als we biomassa gaan verhitten tot circa 300 graden we een product krijgen die vergelijkbaar is als steenkool, echter nu vele malen milieu vriendelijker. Dit proces is het best te vergelijken met het branden van koffie bonen. Omdat de eerste resultaten zeer positief zijn wil ik het onderzoek verder uitbreiden met een grotere installatie om alle nog vrijkomende gassen te elimineren met de koppeling van een omgekeerde osmose en een algen bassin. Waarbij we het vrijkomende CO2 en het methaan gehalte tot een minimum kunnen gaan beperken. Maar onderzoek kost geld veel geld, banken zijn niet geïnteresseerd in onderzoek die investeren liever in palmolie plantages waar ze veel winst kunnen behalen. Vandaar dat ik nu als laatste redmiddel voor mijn onderzoek een bijdrage vraag aan mensen  die wel enige affiniteit hebben met het milieu en een betere toekomst willen voor hun kinderen en kleinkinderen.

Mijn onderzoek strekt zich niet alleen uit naar het restafval van de bomenkap, maar ook naar de reductie van diverse andere reststromen zoals paarden, kippenmest, riet, hooi en diverse andere agrarische reststromen. Waarmee we de CO2 en de methaan productie aanzienlijk kunnen terug dringen en we een schoner product krijgen in de vorm van energie pellets en briketten.

Maar dat is nog niet alles bedrijven als Starbucks en MC Donalds gebruiken veel kartonnen bekers en wegwerp materialen welke van een plastic coating zijn voorzien ook hier zouden we in kunnen gaan bijdragen om tot goede oplossingen te komen voor de nabije toekomst. Door verhitting kunnen we de plastic coating laag van het karton scheiden en het schone karton in gaan zetten als energie drager in de vorm van schone pellets en briketten.

Heeft u vragen of sugesties stel ze gerust, wij hebben een doel een schonere lucht voor ons allemaal.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 15,00
Doel: € 5.000,00
0%

Deze actie is gesloten.