Geef de Bavokerk een nieuwe inrichting

Geef de Bavokerk een nieuwe inrichting | Geld inzamelen
 
 
Wijziging interieur H. Bavokerk te Nuth

Geef de Bavokerk een nieuwe (in)richting

Sinds 1996 zijn er al plannen om de Bavokerk opnieuw in te richten. Dit oorspronkelijke plan werd in 2006 wederom ter hand genomen. Nu, inmiddels ruim twintig jaar later, zijn wederom deze herinrichtingsplannen op tafel gelegd en uitgewerkt. 

Het doel is te komen tot een interieur van de kerk waarbij:
• liturgie-waardige ruimten worden (her)ingericht, waarin de optimale deelname van de kerkgangers (in grote en kleine omvang) mogelijk is.
• De belangrijke zichtlijnen weer hersteld worden cq versterkt.
• De bijzondere elementen (o.a. doopvont, hoofdaltaar en priesterkoor, zijaltaren en grafstenen) weer volledig tot hun recht komen.
• Voorzieningen getroffen worden voor een veilige openstelling van de kerk.

Om dit doel te bereiken, worden de volgende aanpassingen gedaan:
- Herplaatsen cq verwijderen van kerkbanken
- Aankoop en plaatsen van stoelen in dagkapel en bij de monumentale doopvont.
- Inrichten van een ruimte voor koor- en muziekgezelschappen en plaatsen van voldoende stoelen
- Aankoop van een 2e hands orgel voor koor- en muziekgezelschappen beneden
- Nieuw offeraltaar plaatsen op het eerste niveau van het oude priesterkoor
- Reparatie vloer onder het oude altaarpodium
- Aanpassen van de verlichting, het geluid, de ringleiding en draadloos microfoonsysteem
- Inrichting dagkapel
- Zichtbaar maken van enkele oude grafstenen
- Schoonmaak muren en opnieuw schilderen kapellen plafond en zijkant
- Voor de openstelling van de kerk en de veiligheid, wordt overwogen om een afscheiding te plaatsen bij de zij- (huidige hoofd-) ingang met inrichting devotiekapel.
- E.e.a. willen we realiseren in eigen beheer, met minimale kosten en door een zo groot mogelijke inzet van vrijwilligers.

Uw bijdrage/donatie is hierbij noodzakelijk. Wij zeggen alvast dank voor uw donatie.
Uw naam zal zeker niet worden vergeten maar worden vermeld.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
21 donaties
€ 1.516,00
Doel: € 18.900,00
8%

Deze actie is gesloten.