financiele steun gezocht

financiele steun gezocht | Geld inzamelen
 
 
onze gerrit weer naar huis

Gerrit is geen 'gewone' vermissing. Mensen in de buurt hebben hem op laten halen door de Dierenambulance, een dag nadat hij was gewoon  thuis was. Hij is toen naar het Haags Dierencentrum gebracht. Daar heeft hij 5 weken gezeten voordat hij werd geadopteerd door nieuwe mensen. In die 5 weken hebben we diverse keren gebeld met het asiel en ook zijn we langs gegaan. Maar er was gezegd dat er geen kat zat op die van hen leek. we hebben Amivedi afgezocht en overal gekeken en advertenties  geplaatst. Pas eind augustus heeft iemand een match op Amivedi gemaakt (de gevonden-melding was niet makkelijker te vinden en had een vage foto). we zijn direct weer naar het asiel gegaan. Daar kregen we te horen dat Gerrit (nu onder de naam Lucas van Emiel) al geadopteerd was en dat het dus te laat was. Het asiel wil de nieuwe eigenaren niet benaderen.
https://www.facebook.com/groups/1944505358939033/ .
Klik hier voor alle uitvoeringen van hart van nederland het telegraaf artikel en de live uitzendingen van de coen en sanders show van radio 538 en nog veel meer.
waarom zamelen we geld in.

om onze gerrit terug te kunnen krijgen zal er een civiele zaak gestart moeten worden.
maar omdat er zoveel instanties bij betrokken zijn bij zijn vermissing gaat dat veel geld kosten wat wij gewoon niet hebben.
het geld zal hier worden gebruikt voor een beloning voor de gouden tip en advocaatkosten.
alle zoekers en mijn gezin will ik u danken voor uw tijd om te lezen en hopen op uw steun.

 

English version

Gerrit is not an 'ordinary' missing person. People in the neighborhood had him picked up by the Animal Ambulance, one day after he was still at home. He was then taken to the Hague Animal Center. There he sat for 5 weeks before he was adopted by new people. In those 5 weeks we called several times with the shelter and we also went by. But it was said that there was no cat that resembled theirs. we have searched Amivedi and looked everywhere and made calls. Only at the end of August someone made a match on Amivedi (the found-report was not easy to find and had a vague picture). We immediately went back to the shelter. There we were told that Gerrit (now under the name Lucas or Emiel) had already been adopted and that it was too late. The asylum does not want to approach the new owners. That is why we made calls or someone recognized Gerrit and knows where he is
https://www.facebook.com/groups/1944505358939033/.
Here you will find everything the heart of the Netherlands the telegraph article and the live broadcasts of the coen and sanders show of radio 538 and much more.
why do we collect money?

in order to get our gerrit back, a civil case will have to be started.
but because so many authorities are involved in the disappearance, it will cost a lot of money that we simply do not have.
the money will also be used for this and for a reward for the golden tip.
on behalf of all seekers and my family, I want to thank you for your time to read and hope for your support.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
2 donaties
€ 25,00
Doel: € 2.000,00
1%

Deze actie is gesloten.