Feed Starving Venezuelan Babies

Feed Starving Venezuelan Babies | Geld inzamelen
 
 
because babies shouldn't suffer from malnutrition

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)

 

Jean Pierre Planchart, een kind van één jaar oud, heeft het vermoeide gezicht van een oud mannetje en kan alleen nog maar kleine kreetjes jammeren. Zijn ribben schijnen door zijn huid. Hij is broodmager, hij weegt slechts 5 kilo.

        "Zijn moeder, Maria Planchart, probeerde hem te voeden met wat ze kon vinden aan vuilnisresten. Hij is het gezicht van 54% van de Venezolaanse baby's en peuters die lijden aan ondervoeding.

De New York Times publiceerde afgelopen zondag de uitkomst van een verontrustend onderzoek naar hoe de meest kwetsbare groep sterft aan verhongering en uitdroging. 

         "Het regime heeft de ernst van de crisis terzijde geschoven en herhaaldelijk een aanbod van humanitaire hulp afgeslagen

Geïnspireerd door vele particulieren en kleine organisaties die over de hele wereld geneesmiddelen blijven inzamelen en in kleine hoeveelheden verzenden, omdat het anders geconfisqueerd wordt, willen wij in Nederland hieraan bijdragen. Onze focus ligt op de meest kwetsbaren: de baby's en peuters van Venezuela.

        "De kindersterfte was met 30 procent toegenomen en de moedersterfte met 65 procent.

In Nederland zamelen we daarom in: babyvoeding, multivitaminen voor baby's en peuters en voedingssupplementen om ondervoeding tegen te gaan. Als je geen van deze benodigdheden kunt meenemen naar ons inzamelpunt in AJ Ernststraat 199, Amsterdam (een kantoor) of in Bakkerstraat 26, Hilversum, dan kun je een donatie doen. Met bijvoorbeeld 5 euro kun je al een baby helpen.

Het doel is om de goederen rond 10 januari naar het transportbedrijf te brengen, van daaruit vertrekt alles op 18 januari via Spanje naar Venezuela.

Voorbeelden van donaties: 

BABYVOEDING EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN

 • 8,50 euro voor 1 multivitamine fles Davitamon (Kruidvat en Etos hebben altijd 2 voor 1 aanbiedingen !!)

            - helpt 1 baby voor 40 dagen

 • 12-14 euro voor 1 babyvoeding (dit is de Nutrilon-prijs, je kunt ook van Kruidvat kopen)

             -voedt 1 kind <3kg voor 15 dagen
             -voedt 1 baby> 6kg voor 9 dagen
             -aanvulling 1 peuter (1-2 jaar)> 9,5 kg voor 17,5 dagen 

 • 2 euro voor flesje Nutricia Infatrini 125 ml (om ondervoeding te behandelen)

             -voedt 1 baby / baby <9kg of/tot 18 maanden oud voor 1 dag

 • 20 euro voor Nutricia Infatrini 400 g in poeder (om ondervoeding te behandelen)

 • Babyflessen (donatie)

TRANSPORTKOSTEN

 • 5 euro per kilo verzending
 • 300 euro voor verzending van 70 kg medische artikelen ingezameld door SOS Venezolanos en Holanda

JOUW TIJD:

 • Dit bericht delen met je netwerk op je werk, bij vrienden, familie, of via social media: Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin, Snapchat. 
 • Begin je eigen inzamelactie als je tijd hebt!!

 
Wat krijg je er voor terug?

- De vreugde dat je een klein kind helpt...

- Updates over je gift: aankomst in het land, impact in de ziekenhuizen.

We verzenden alle middelen naar de lokale gezondheidsorganisatie Codevida, die nauw samenwerkt met ziekenhuizen in het land en een inventaris heeft van de meest essentiële voorzieningen die nodig zijn. We omzeilen de autoriteiten door de verzending in kleine hoeveelheden naar particulieren te verzenden, aangezien al het vervoer die rechtstreeks naar organisaties worden verzonden, in beslag worden genomen.

Ik hoop heel erg dat dit kerstseizoen van warmte, compassie en licht je ertoe brengt om een Venezolaans kind te helpen. Door babyvoeding te brengen naar ons inzamelpunt of gewoon al door deze pagina te delen. Laten we bewijzen dat de wereld een dorp is in tijden van tegenspoed, ziekte en wanhoop. We zijn allemaal familie en we zijn verenigd door de krachtigste wapens die we ooit kunnen hebben: liefde en mededogen.


#feedavenezuelanbaby

#feedJeanPierre

__________________________________________________________________________________

ENGLISH VERSION

 

Jean Pierre Planchart, a one-year-old, has the drawn face of an old man and a cry that is little more than a whimper. His ribs show through his skin. He weighs just 11 pounds.

          "His mother, Maria Planchart, tried to feed him what she could find combing through the trash—scraps of chicken or potato. He is the face of 54% of Venezuelan babies and toddlers that suffer and die from malnutrition.

In Venezuela, children’s lives are cut short amid a devastating humanitarian crisis. The economy has spiraled toward collapse with 1000% inflation rates as socialism has plunged hordes into needless sickness and starvation.

          "The Venezuelan regime has downplayed the severity of the crisis and even rejected humanitarian aid from international organisations and countries that are ready to help on a large scale.

For this reason, people, in particular, the Venezuelan diaspora, all over the world are collecting precious resources to help Venezuelans prevail in the face of adversity. The New York Times published last Sunday a disturbing investigative piece on how the nation’s most vulnerable group is dying of starvation and dehydration.

          "Infant mortality had increased by 30 percent and maternal mortality by 65 percent.

As many private citizens and small organisations all over the world continue to collect basic medical supplies and send in small quantities to alleviate a small drop of the ocean, I want to continue the efforts with a focus on the most vulnerable: babies and toddlers.

In the Netherlands I am collecting: baby formula, multivitamins for babies and toddlers (oil based e.g. Davitamon) and nutritional supplement drinks like Nutricia to combat malnutrition. If you cannot bring any of these supplies to our collection centre based in Hilversum you can make a small donation. You can help a baby stay alive by just donating 2,5 euros. A donation of 300 euros will be made to the grassroots organisation SOS Venezolanos in Holanda, based in the Netherlands that has worked tirelessly collecting resources in the past year. This will help them cover the shipping costs of basic medical supplies they have recently gathered.

You can drop off at my house in Hilversum or in Amsterdam in AJ Ernststraat 199, (it is an office, cornerbuilding). Between office hours (9-17). Hopefully I will have a second location in the city centre. (if you live or know of a church that are happy to help I’d really appreciate the help)

The aim is to send everything for shipment by January 10th as it departs on the 18th to Spain and subsequently to Venezuela.

You can donate or collect:

BABY FORMULA & NUTRITIONAL SUPPLEMENTS 

 • 8,50 euro for 1 multivitamin bottle Davitamon (Kruidvat and Etos have 2 for 1 offers lately!!)

          nourishes 1 infant/baby 40 days

 • 12-14 euro for 1 baby formula (this is Nutrilon price, you can always purchase Kruidvat)

           -feeds 1 infant <3kg for 15 days

           -feeds 1 baby >6kg for 9 days 

           -supplements 1 toddler (age 1-2 years) > 9,5kg for 17,5 days

 • 2 euro for Nutricia Infatrini 125ml bottle (to treat malnutrition)

           -feeds 1 infant/baby <9kg or till 18 months old for 1 day

 • 20 euro for Nutricia Infatrini 400g in powder (to treat malnutrition) 
 • Baby bottles (donation)

SHIPPING

 • 5 euro per kilo shipping 
 • 300 euro for 70 kg shipping of medical supplies collected by SOS Venezolanos en Holanda

YOUR TIME

 • free 1-100 shares with your network at work, with friends, family (Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin, Snapchat, and whatnot)
 • Start your own collective hub if you have time

You will receive:

 • The joy of knowing that you are helping a child.
 • Updates about your donation: arrival in the country, impact in the hospitals.


We are shipping all resources to the local health organisation Codevida. They work closely with hospitals in the country and have an inventory of the most essential provisions needed. We circumvent the authorities by sending the shipping in small quantities to private individuals as any shippings send directly to organisations are confiscated.

I hope the special holiday spirit of this season moves you to donate and help a Venezuelan child. Whether by coming to our collecting centre or simply sharing this page. Let’s demonstrate that in the face of adversity, sickness, and despair the world is a village, we’re all family, and we’re united by the most powerful weapons we can ever have: love and compassion.

#feedavenezuelanbaby
#feedJeanPierreEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

4 donaties
€ 105,00
Doel: € 1.500,00
7%