Expansion rehabilitation center for woman Bolivia

Expansion rehabilitation center for woman Bolivia | Geld inzamelen
 
 
Expansion Rehabilitation center for woman Bolivia English below!

Bolivia wordt het ''afvoerputje van Zuid-Amerika'' genoemd omdat Bolivia het armste land in de regio is en het minst ontwikkeld, het is een derde wereldsland met gigantische problemen op het gebied van armoede, criminaliteit en drugsverslaving. Onder een groot deel van de bevolking heerst uitzichtsloosheid.

Arca de Noe is een rehabilitatiecentrum voor drugs en alcoholverslaafden in Bolivia en is gesitueerd in de jungle op 40 kilometer afstand van de stad Santa Cruz. We staan bekend als één van de beste afkickprogramma's van Zuid-Amerika en hebben de laagste aantal patienten die terugvallen na het doorlopen van het traject dat gemiddeld 13 à 14 maanden duurt. Arca de Noe gaat er actief op uit om drugsverslaafden uit de kanalen en van straat te halen om ze een nieuwe toekomst en nieuwe hoop te bieden, vrouwen zijn vaak moeilijker te bereiken omdat ze in veel gevallen in de prostitutie terecht zijn gekomen. 

Momenteel biedt Arca de Noe hulp aan 170 mannen en sinds 2016 is er een lokatie waar we 30 vrouwen opvangen, de patienten zijn verdeeld over 4 verschillende lokaties. Wat betreft het centrum voor vrouwen is het nu tijd om de capaciteit uit te breiden door bij te bouwen, de problemen zijn veel groter dan de oplossingen en er is een noodzaak de capaciteit te vergroten. Er is heel veel werk en daar is uw hulp hard bij nodig, van harte nodigen wij u uit ons bij te staan door middel van donaties. Wij geloven dat iedereen hulp verdient en willen dat graag geven waar wij kunnen, we hopen dat u meedoet!

* meer info over Arca de Noe in het youtube filmpje, helaas heben we nog geen materiaal van het centrum voor vrouwen maar de video geeft wel een goed beeld

Expansion capacity rehabilitation centre for woman in Bolivia

Bolivia is being called ‘’the gutter of South-America’’ because it is the poorest country in the region and is least developed, it is a third world country with gigantic problems when it comes to poverty, criminality and drug abuse. There is hopelessness among a large part of the population.        

Arca de Noe is a rehabilitation centre for drugs and alcohol addicts in Bolivia and is situated in the jungle 40 kilometers from the city of Santa Cruz. We are known as one of the best rehabilitation programs in South America and have the lowest number of patients who fall back after completing the trajectory that lasts on average 13 to 14 months. Arca de Noe is actively seeking out drug addicts from the canals and streets to offer them a new future and new hope. Women are often more difficult to reach because they have ended up in prostitution in many cases.

Currently Arca de Noe provides help to 170 men and since 2016 there is a location where we help 30 female patients, the patients are divided over 4 different locations. For the centre for women it is now time to expand capacity by planting new buildings, the problems are far greater than the solutions and there is a need to increase capacity. There is a lot of work and your help is needed, we warmly invite you to assist us through donations. We believe that everyone deserves help and want to provide help where we can, we hope you join!

*For more information about our work check the youtube-link, we don't have footage from the location where we are helping the woman yet but the video does give a good image of what we are doingEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

3 donaties
€ 174,00
Doel: € 21.195,00
0%

Deze actie is gesloten.