Excellentie programma Zuid Afrika!

Excellentie programma Zuid Afrika! | Geld inzamelen
 
 
Help mij door te sponsoren!

English version further down this page.

Hallo,

Mijn naam is Stef van Dun, ik ben 17 jaar en zit in mijn tweede leerjaar van ROC Tilburg, Sport en Bewegingscoördinator niveau 4. Deze opleiding bied een unieke kans aan voor 'excellente' studenten. Dit houd grofweg in dat je in staat moet zijn om meer te doen dan verplicht is om de opleiding te behalen. Met het excelentie programma word jaarlijks een reis naar Zuid-Afrika (Kaapstad) georganiseerd. en ik ben een van de gelukshebbers die mee mag!

Bekijk het fimpje voor een leuke impressie!

Wat houdt dit nu precies in dan? Nou dat zal ik even vertellen ;p. Ik ga samen met nog 12 andere studenten en 2 begeleiders 17 dagen naar Zuid-Afrika toe. Hier gaan we op bassischoolen gymlessen verzorgen, sportdagen organiseren en sport materiaal afgeven. Ook gaan we naar een gevangenis waar we les gaan geven, net als een boys home die zorgt dat jongeren een alternatief hebben op de criminaliteit. Hiernaast gaan we andere plekken hulp bieden als een opvangplek voor mensen met een beperking en een instantie waar meisjes die uit de prostitutie willen komen terecht kunnen.

Uiteraard zit hier wel een kanttekening aan en kunnen wij zonder geld niet ver komen. Vandaar de vraag om een donatie in de vorm van geld. Hiermee kunnen wij sportmateriaal kopen en de instanties echt het geld geven wat ze nodig hebben en zo weten wij zeker waar het geld terecht zal komen. Naast deze pagina zullen er nog veel meer sponsor acties plaatsvinden die ook om een donatie zullen vragen.

Alvast ontzettend bedankt!

Met sportieve groet,

Stef van Dun!

 

English version!

Hello,

My name is Stef van Dun, I am 17 years old and I am in my second year of ROC Tilburg, Sport and movement. This school offers a unique opportunity for 'excellent' students. This roughly means that you must be able to do more than is required. With the excelent program a trip to South Africa (Johannesburg, Lesotho and Capetown) is organized. and I am one of the lucky people who will join the trip.

View the video for a nice impression!

What exactly does this mean? Together with 12 other students and 2 teachers, I go to South Africa for 17 days. Here we are going to teach PE lessons on schools, organize sports days and hand out sports equipment. We also go teach in a prison where we will teach the prisoners sports. We will teach at a boys home that ensures that young people have an alternative to crime. In addition, we will offer help to other places for example a house where people with disabilities live and a orginasation where girls who want to quit prostitution can go to.

Of course, there is a side note we need to earn sponsor money. That in the form of a donation by money. This allows us to buy sports equipment and help orginasations that need the money. 

Thanks in advance!

Kind regards,

Stef van Dun!

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

32 donaties
€ 510,00
Doel: € 750,00
68%

Deze actie is gesloten.