een zekere toekomst voor mij? A secure future?

een zekere toekomst voor mij? A secure future? | Geld inzamelen
 
 
Help jij mij aan rust in mijn hoofd? Will you help me get some peace of mind?

Scroll down for the english version 

DUTCH

Hey, lief dat je een kijkje wilt nemen op mijn crowdfundingpagina! Ik waardeer het enorm dat je de tijd neemt op dit te lezen! ️

Ik ben Fenne, 23 jaar en helaas heb ik al mijn hele leven een rechtzijdige verlamming waardoor ik langeafstanden afhankelijk ben van een rolstoel. en epilepsie daarnaast werd ik op mijn 16de gediagnosticeerd met autisme en ADD ook is er zo lang ik mij kan herinneren Gezinsproblematiek.

Ik heb heel erg mijn best gedaan om hier meer om te gaan dmv vele therapieën, (ziekenhuis)opnames (toen ik jonger was) en gesprekken, maar helaas heeft niks hiervan aangeslagen. Toen ben ik op zoek gegaan naar opties met dieren, waardoor ik op een hulphond kwam, en dit is het eerste waarvan ik eindelijk het gevoel heb dat dit me kan helpen, en precies is wat ik nodig heb.

Een hulphond kan in mijn geval helpen door bijv. mijn gedrag te spiegelen zodat ik hulp kan vragen, te kunnen signaleren wanneer ik overprikkeld ben, mij iets aangeven, mij af te leiden waardoor de drukte om mij heen minder vermoeiend is,structuur en steun bieden tijdens nieuwe situaties, bij mij zijn bij moeilijke momenten/afspraken (therapie, ziekenhuis, ov oid), op vele vlakken motivatie geven aangezien ik voor mezelf moet zorgen om in staat te zijn voor mijn hond te zorgen én een rede zijn om te leven. Een hulphond is geen make it all going away, maar is wel 24/7 een maatje met onvoorwaardelijke liefde en steun, die je langzaam kan helpen stapjes te zetten.

Tijdens mijn eigen zoektocht naar de juiste hulp ben ik in contact gekomen met verschillende stichtingen (dankzij een vriendin), die mij deze hulp kunnen bieden, zij gaan met mij op zoek naar de juiste pup en leiden deze samen met mij op tot een hulphond.

Hier komt wel een groot kostenplaatje bij kijken die ik helaas niet zelf kan betalen, (gemeente of zorgverzekering vergoed het niet) hierbij wil ik jullie om hulp vragen (hoe moeilijk ik dit ook vind), zouden jullie misschien iets willen bijdragen zodat ik mijn eigen hulphond op kan leiden en ik langzaam weer wat zekerheid krijg.

Het maakt níks uit om welk bedrag het gaat, voor elke euro ben ik al enorm dankbaar, alle kleine beetjes helpen!

Ik hoop dat ik jullie zo voldoende geïnformeerd heb, en als er vragen zijn mogen jullie mij deze altijd stellen!

Bedankt, Liefs Fenne ️11

 

(English version)

Will you help me get some peace of mind?


Hey, sweet of you to take a look at my crowdfunding page! I really appreciate you taking the time to read this! ️

 

Will you help me get some peace of mind?


Hey, sweet of you to take a look at my crowdfunding page! I really appreciate you taking the time to read this! ️

I am Fenne, 22 years old. I was born with a right-sided paralysis and epilepsy. This means that i have to depent on a wheelchair for long distances. In addition to that I was diagnosed with autism and ADD when I was 16 years old.

I have done my best to deal with this by means of many therapies, (hospital) admissions (when I was younger) and conversations, but unfortunately none of this had any effect me. So I started looking for options with animals, which led me to assistant/ service dog. This is the first thing I finally feel could help me.

A service dog can help in my case by e.g. mirroring my behaviour so I can ask for help, signal when I am overexcited, give me something, distract me so that the hustle and bustle around me is less tiring, provide structure and support during new situations, be with me at difficult moments / appointments (therapy, hospital, ov oid), give motivation in many areas as I have to take care of myself to be able to care for my dog. I am aware that a servicedog will not make it (my problems) all go away, but he is a buddy 24/7 with unconditional love and support, who can slowly help me take steps.

During my own search for the right help, I came into contact with several foundations (thanks to a friend), who can offer me this help, they will search with me for the right pup and train it together with me to become a servicedog.

Unfortunately I can't pay for this myself, (municipality or health insurance doesn't cover it), I want to ask you for help (no matter how hard I find this), maybe you would like to contribute something so I can train my own servicedog and slowly get some security again.

It doesn't matter what amount it is, for every euro I am already very grateful, every little bit helps!

I hope that I have informed you enough, and if there are any questions you can always ask me!

Thanks, Love Fenne

 

Fenne merckens
13-02-2020

Vanmiddag op de radio geweest om over mijn inzamelingsactie voor de hulphond te vertellen was ecgt een super ervaring spreken blijft natuurlijk nog steeds eng... boven aan het artikel kan je eventueel het interview luisteren!

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/178300/help-zoektocht-naar-geld-voor-hulphond?id=178300


Fenne merckens
13-02-2020

Vanmiddag op de radio geweest om over mijn inzamelingsactie voor de hulphond te vertellen was ecgt een super ervaring spreken blijft natuurlijk nog steeds eng... boven aan het artikel kan je eventueel het interview luisteren!

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/178300/help-zoektocht-naar-geld-voor-hulphond?id=178300


Fenne merckens
12-02-2020

Zojuist gebeld door omroep Flevoland of ik in de radioshow over mijn crowdfunding wil vertellen! Super leuk en hopen dat het mijn inzameling bespoedigd!


21 donaties
€ 380,00
Doel: € 10.000,00
3%