Een toekomst voor de kinderen van Diyadin

Een toekomst voor de kinderen van Diyadin | Geld inzamelen
 
 
Help met schoenen, winterkleding en lesmateriaal. Gun deze kinderen een betere toekomst!

ENGLISH VERSION BELOW

Diyadin is een stad in het zuidoosten van Turkije en ligt vlakbij de grens met zowel Armenië als Iran. In Diyadin gaan dagelijks 140 kinderen naar school, met leeftijden variërend van 6 tot 12 jaar. De winters in Diyadin zijn streng, met temperaturen schommelend tussen de -5 en -20 graden. De omstandigheden waarin deze kinderen leven zijn bedroevend. 

De meeste ouders hebben geen geld om schoenen te kopen voor hun kinderen, terwijl de kinderen dagelijks te voet naar school gaan. Sommige kinderen hebben versleten teenslippers, maar de meesten hebben niets en daardoor geen andere keuze dan op sokken of blote voeten door de sneeuw te lopen. Dit is niet alleen enorm verdrietig, maar levert ook de nodige gezondheidsproblemen op. Een dagelijks tafereel op de basisschool in Diyadin is de docent die alle kinderen helpt met het drogen van hun sokken, bij een elektrische kachel (zie foto's aan de rechterzijde).

Schoenen zijn niet het enige wat deze kinderen missen. Een paar nieuwe sokken zou geen overbodige luxe zijn, omdat de oude sokken versleten zijn van het lopen op straat zonder schoenen. Een muts kan de kinderen goed beschermen tegen het slechte weer. En in het algemeen de winterkleding, met name jassen waarbij de stof versleten is door ouderdom, zijn nodig toe aan vervanging.

Ook de basisschool zelf kent armoede. Alle docenten doen hun uiterste best om les te geven aan alle kinderen, maar het ontbreekt aan lesmaterialen zoals schriften, pennen, mappen en lesboeken.

Met een team van vrijwilligers proberen we de basisschool van Diyadin te helpen. En daarvoor zijn financiële middelen nodig. Ons eerste doel is om alle 140 kinderen te voorzien van schoenen. Met de donaties zullen deze schoenen (en andere middelen) bewust worden aangekocht bij lokale ondernemers in Diyadin zelf, zodat niet alleen de kinderen maar ook de lokale ondernemers en economie gesteund worden. Een nieuw paar schoenen kost omgerekend € 7,50 - in totaal is hiervoor € 1.050,00 nodig.

De volgende stap is ervoor zorgen dat de kinderen nieuwe sokken en een muts krijgen. Hiervoor is € 350,00 nodig. Alle overige donaties zullen ingezet worden om nieuwe winterjassen aan te schaffen en lesmateriaal te regelen voor de kinderen. Een nieuwe winterjas kost € 15,00 en een lespakket per kind kost € 10,00. Om alles mogelijk te maken is daarom het streefbedrag op € 5.000,00 gezet.

Wilt u de kinderen in Diyadin ook een betere toekomst geven? Doneer dan nu via deze website.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

 

=======================================================================================

A future for the children of Diyadin

Diyadin is a town in the south-east of Turkey and is situated close to the borders of both Armenia and Iran. Every day 140 children go to the elementary school in Diyadin. Children with ages between 6 and 12 years. The winters in Diyadin are harsh, with temperatures between -5 and -20 degrees Celsius. The circumstances in which these children live are very sorrowful.

Most parents in Diyadin do not have money to buy shoes for their children, although the children must walk to school every day. Some children have worn out slippers, but most of them don’t have anything and therefor no other choice then to walk with socks or on bare feet through the snow. This isn’t just a very sad situation, it creates a lot of health problems for the children as well. One of the daily activities at the school in Diyadin, is the teacher helping all children with drying their socks, in front of a small heather (see pictures on the right side).

Shoes are not the only thing these children do not have. A pair of new socks would also be very welcome, as the old socks have been worn out due to walking on the streets without any shoes. A woolen hat would protect the children against the cold weather. In general, the winter clothes - especially winter jackets that fall apart due to age, should be replaced as well.

Also, the school itself is in a state of poverty. Every teacher there tries their utmost best to educate all the children, but there is a lack of educational materials. Like notebooks, pencils, folders and books.

With a team of volunteers, we are trying to help the elementary school in Diyadin. And for this we require financial support. Our first goal is to supply all 140 children with new shoes. With the money donated via this website, the shoes (and other supplies) will be purchased from local stores in Diyadin itself. So that not only the children will be supported, but also the local shops and economy. A new pair of shoes costs around € 7,50 – a total of € 1.050,00 is required.

The next step would be making sure that all children will get new socks and woolen hats. For this a total amount of € 350,00 is required. All additional donations will be used to buy new winter jackets and to provide in educational materials for each child. A new jacket costs € 15,00 and school materials cost € 10,00 for each child. To make all the above possible, we require a total amount of € 5.000,00.

Are you willing to give the children in Diyadin a better future? Please make a donation via this website.

Thank you in advance for your support!

 

Ricardo Redert
05-02-2019

Dolgelukkige en dankbare kinderen

De eerste schoenen waren eind vorige week al aangekomen bij school, maar konden nog niet uitgedeeld worden omdat de school gesloten was vanwege schoolvakantie. Vandaag kwamen de kinderen weer naar school en konden hun ogen en oren niet geloven toen de docenten hun het goede nieuws brachten. Maarliefst 18 kinderen hebben vandaag nieuwe schoenen ontvangen en konden hun geluk niet op! Ze waren zo blij dat ze allemaal een vreugdedansje deden (inclusief de kinderen die helaas nog geen schoenen hebben).

Met de donaties via deze website worden momenteel nog meer schoenen aangeschaft en afgeleverd bij school, alleen zijn we nog niet zover dat alle 140 kinderen voorzien zijn van schoenen. Vandaar ook in dit bericht een oproep aan iedereen die deze website gevonden heeft om ons te helpen, door te doneren. En als er geen mogelijkheid is om te doneren, deel dan deze website met andere mensen (want delen is het nieuwe doneren). Hartelijk dank!

================================================================================================================

Very happy and thankful children

The first shoes have already arrived at the school last week, but could not be handed out to the children yet as the school was closed because of bank holidays. Today the children returned back to school again and could not believe their eyes and ears when the teachers brought them the good news. As much as 18 childres have received new shoes today, and they could not hide their excitement! They where so happy that the all danced to celebrate (even the children which do not have shoes yet).

With the donations via this website, there are currently more shoes being purchased and delivered to school. But unfortunately we have not reached our first goal yet to provide all 140 children with new shoes. Also in this update we want to reach out to everybody who has found this website, to help us by donating. When there is no possibility to donate, please share this website with other people (because sharing is the best next thing besides donating). Thank you!


Ricardo Redert
30-01-2019

Eerste schoenen zijn een feit!

Naar aanleiding van de eerste donaties die binnenkomen, kunnen we het goede nieuws brengen dat er al een aantal schoenen zijn aangeschaft (zie de foto's op deze site)! De schoenen zijn bezorgd bij de basisschool, alleen zijn de kinderen morgen en vrijdag vrij vanwege schoolvakantie. Hun staat begin volgende week een geweldige verrassing te wachten.

Hartelijk dank aan iedereen die gedoneerd en/of de website heeft gedeeld.

================================================================================================================

The first shoes are there!

As a result of the first donations, we can share the good news that some shoes already have been purchased (see the pictures on this website)! The shoes are delivered at the shool, but the children are free tomorrow and Friday due to bank holidays. They are awaiting a great suprise beginning of next week.

Many thanks to everybody who has donated and/or shared this website.40 donaties
€ 750,00
Doel: € 5.000,00
15%

Deze actie is gesloten.