Een thuis voor jongeren met een beperking

Een thuis voor jongeren met een beperking | Geld inzamelen
 
 
Een thuis voor jongeren waar zij zichzelf mogen zijn, zich veilig en gelukkig voelen.

Het Verhaal Achter WiFinn

Ik (Twan, de zoon van de initiatiefnemer) ben geboren op 28 november 2000 samen met mijn tweelingzus Inge.
Ik woon eigenlijk in Dreumel, samen met mijn ouders, mijn 2 zussen en mijn grote vriend Finn.

Ik  denk terug aan ongeveer 4/5 jaar geleden:
Ik woonde thuis, samen met mij ouders en twee zussen en ik had een leuk leventje.
Maar dit liep niet goed, ik had heel vaak woede-uitbarstingen waarbij ik hard te keer ging.
Ik wist niet meer wat ik deed en deed dingen waarvan ik niet wist dat ik ze durfde.

Na heel veel onderzoeken, testen en therapieën, is er bij mij ADHD, Autisme en Gilles De La Tourette uitgekomen.
Hier heb ik zelf nooit veel last van gehad, maar mijn omgeving wel!
Mijn woede-uitbarstingen werden heviger, mijn onrust meer en thuis was ik niet meer de Twan die ik nu wil zijn.

Toen ik 2 jaar geleden opgenomen werd op Herlaarhof, een behandelgroep.
Was dit voor mij een soort van hoop, ik hoopte dat ik op deze groep dingen zou leren wat ik thuis kon toepassen als het mis ging.
Ik heb hier 1 jaar gezeten. Aan het eind van dat jaar was is bang om naar huis te gaan, bang om weer die Twan te worden die niets kon hebben.
Eenmaal thuis liep het best lekker, maar zeker nog niet altijd. Ik bleef mijn best doen. Maar het lukte me niet.

Ik ben nu terecht gekomen op een woongroep in Rosmalen, waar ook mijn school zit.
Op deze groep mag je jezelf zijn, druk doen wanneer dat nodig is en je nergens voor hoeft te schamen. Dit is voor mij zo’n opluchting.
Maar ik wil niets liever dan gewoon thuis wonen. Ik weet dat dat niet meer lukt, maar laat mij dan dichter bij huis wonen dacht ik.
Zodat ik dichter bij mijn ouders ben, mijn zussen en mijn hond Finn.

Toen papa dit begreep, is hij begonnen met het opzetten van Wooninitiatief Finn. Wat in Beneden-Leeuwen  gevestigd moet worden.
Het doel om mij dichter bij (t)huis te laten wonen, maar zeker ook om ander kinderen dit ook te gunnen.
Een plek waar je het fijn hebt en waar je mag zijn wie je bent!

Dit wil ik heel graag! en vast en zeker nog meer jongeren in West Maas en Waal en omstreken.
U kunt de droom om een Wooninitiatief (Finn) op te zetten steunen, door uiteraard dit bericht te delen.
Maar zeker ook om er eens over na te denken om samen met mijn vader de schouders eronder te zetten.

Zodat Wooninitiatief Finn een goed thuis wordt voor mij en vele andere!

 

Aanleiding

Mensen met autisme of een andere beperking hebben het niet altijd makkelijk in de huidige maatschappij. Door andere waarneming van hun omgeving en het tekort in sociaal functioneren zijn zij vaak aangewezen op langdurige en/of intensieve begeleiding op alle leefgebieden; wonen, werken en vrije tijd.

Als je kind dan wegens deze problemen niet langer thuis kan wonen, ga je op zoek naar een passende woonomgeving in je eigen buurt. Maar wat als het reguliere zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de zorgvraag van je kind, of als er nabije omgeving geen passende woonvorm is voor je kind?

Dit overkwam o.a. Jacky en Sandra Gerrits, initiatiefnemers van Stichting WiFinn. Gezien de complexe problematiek van hun zoon moesten zij op zoek naar een passende woonvorm voor hun zoon. Helaas was er in nabije omgeving niets voor handen en besloten zij het heft in eigen hand te nemen en hebben het initiatief genomen om een wooninitiatief te starten voor deze groep jongeren.

Jacky Gerrits heeft inmiddels heel wat ervaring opgedaan op het gebied van wonen met zorg. Dit niet alleen in de rol als vader, maar ook als werknemer(Teamleider Facilitair)  bij Stichting Prisma. Prisma biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperkingen. Ook ondersteunen, adviseren en begeleiden zij ouderinitiatieven op het gebied van wonen met zorg. Jacky vertaalt zijn ervaringen naar een initiatief/project een thuis voor jongeren met een beperking: Wifinn. Dit zal hij nu doen in de rol van voorzitter binnen het bestuur van WiFinn.  

Doel

Het doel van stichting Wifinn is om de bewoners (mensen met een beperking) in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk een eigen leven te leiden. Echter wanneer wij naar de zorgvraag van onze bewoners kijken, beseffen we dat zij over onvoldoende mogelijkheden beschikken om volledig zelfstandig te kunnen wonen. Met het oprichten van stichting Wifinn willen we voor hen een eigen plek (studio/appartement) creëren waar ze zich veilig en thuis zullen voelen, zodat zij hun leven zo zelfstandig mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Dit houdt concreet in dat de bewoners waar mogelijk zelf de regie voeren en waar nodig de zorg krijgen die zij verdienen/nodig hebben. Hiervoor zullen de bewoners zorg, begeleiding en ondersteuning op maat krijgen.

WiFinn wil nauw samenwerken met hun bewoners, ouders/verzorgers, buurtbewoners en (zorg)professionals om een nieuwe (zorg)wijk te creëren.

Stichting WiFinn staat dan ook open voor samenwerken met mede initiatieven om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk/van het dorp. 


Doelgroep

De kern gaat om jongeren met normale begaafdheid (IQ >85) binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) met complexe psychiatrische problemen en gedragsproblemen. Daarnaast richt WiFinn zich ook op andere jongeren met een beperking. Mits de zorgvraag passend is, sluiten wij niemand uit.  De jongeren hebben veel directe nabijheid, aansturing en toezicht nodig. Het thuisfront kan dit in sommige gevallen onvoldoende bieden. Soms hebben de jongeren al diverse opnames en behandelingen achter de rug. Dit zijn meestal moeizame trajecten met een zeer beperkt resultaat.

Om deze redenen willen we een woongroep creëren waar intensieve levensloopbegeleiding geboden wordt met 24-uurs nabijheid en met de mogelijkheid tot maatwerk, waarin de bewoners een zo optimaal mogelijke kwaliteit van ondersteuning krijgen en waarin ze zich ook kunnen ontplooien.

 

Inmiddels is Stichting Wifinn een feit en hebben zich al zo'n 10 potentiele bewoners gemeld.

Om deze jongeren een thuis te kunnen geven en onze droom waar te kunnen maken kunt u ons helpen door middel van een donatie, waar wij als stichting u heel dankbaar voor zijn, u kunt doneren via de knop ''♥ DONEER''

Voor meer informatie zie onze website www.wifinn.nl

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
13 donaties
€ 415,00
Doel: € 250.000,00
0%