Educatiecentra Haria Ullath, Saparua, Maluku

Educatiecentra Haria Ullath, Saparua, Maluku | Geld inzamelen
 
 
Educatiecentra Haria Ullath

Sinds april 2019 heeft Teachers Go Abroad samen met Stichting Hulpverlening Haria de beschikking over een klaslokaal in Haria (zie foto boven) waarin we de kinderen van Haria extra lessen Engels kunnen geven. Dit gebeurt door gediplomeerde docenten Engels die wij in dienst hebben genomen. Daarnaast zal de ruimte ook beschikbaar worden gesteld voor voorlichtingen en workshops. Een van de dingen die er ook uitgevoerd gaat worden, is het meten van de suikerspiegel, bloeddruk en hartslag van inwoners die dit willen.  De uitvoering wordt gedaan door een gediplomeerd verpleegkundige. Er is inmiddels in 1 sector gemeten. Deze medische checkups vinden ook plaats in Ullath. Hier werken we samen met Semeleon BV. Ook hier is een ruimte beschikbaar. Alles wordt geheel gefinancierd op basis van giften / donaties. We zijn een kleine organisatie en met acties her en der, proberen we ieder jaar het benodigde geld voor schoolmateriaal bij een te sprokkelen. Voor de zekerheid willen we wel even vermelden dat de vrijwilligers van Teachers Go Abroad zelf hun eigen ticket betalen. Dus men hoeft niet bang te zijn dat donaties daaraan gespendeerd gaan worden. We hopen nu twee educatiecentra open te houden voor langere termijn, lees: jaren lang. Hiervoor is geld nodig zodat we niet ineens op een gegeven moment de lessen moeten stoppen omdat er geen geld meer is. U moet hierbij denken aan salariskosten van bijvoorbeeld docent(e) en beheerder van het gebouw, kosten voor workshops of voorlichtingen, en ook zal er af en toe klein onderhoud aan het gebouw gepleegd moeten worden en zullen er bij tijd en wijle spullen vervangen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan  schoolboeken, bibliotheekboeken of kapot schoolmeubilair. Wilt u ons initiatief steunen? Geef dan een bijdrage! Samen met u kan dit een project zijn dat voort blijft bestaan. Mocht u meer willen weten? Kijk ook even op onze site:

www.teachersgoabroad.nl  

Mocht u meer over ons en ons project willen weten? Mail naar andre@teachersgoabroad.nl Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
25 donaties
€ 610,00
Doel: € 7.500,00
8%