Diabetes Alert Dog | Geld inzamelen
 
 

Diabetes Alert Dog

Mijn hond kan mij helpen in leven te blijven, zijn training wordt echter niet vergoedt...

Aafke is 42 jaar en co-ouder van twee zoons van 13 en 17. Bij Aafke is diabetes type I  geconstateerd toen zij dertien maanden oud was, en in de loop der jaren is, naast een voortschrijdend verlies van haar gezichtsvermogen die haar ziekte met zich mee heeft gebracht, haar gevoel voor het vaststellen dat haar suikerspiegel te hoog of te laag zit enorm afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat ze inmiddels pas in de gaten heeft dat er iets mis is, als zij op het punt staat haar bewustzijn te verliezen en zij niet langer in staat is om haar bloedsuiker weer op peil te krijgen. Dit is een situatie die zich meerdere malen per dag kan voordoen - wat met enige regelmaat tot gevolg heeft dat Aafke het 8bewustzijn verliest en er een ambulance gebeld moet worden, of een ziekenhuisopname moet volgen. Aangezien Aafkes oudste zoon verstandelijk beperkt is betekent dit dat de verantwoordelijkheid voor haar zorg in dat soort gevallen in de schoot van haar jongste zoon wordt geworpen. Het spreekt voor zich dat dit niet de bedoeling kan zijn. Deze last is dan ook te veel voor hem gebleken waardoor hij niet langer bij haar wil wonen.

 

Het gevolg van deze hypo unawareness is dat Aafke het vertrouwen in haar eigen lichaam en zelfredzaamheid volledig is verloren. Sinds de scheiding van mij (haar ex), durft zij nauwelijks meer in te slapen omdat ze bang is dat als ze inslaapt, zij niet meer zonder hulp zal kunnen ontwaken. Uiteindelijk komt zij wel weer bij als zij in wakende toestand het bewustzijn verliest, maar als dit in haar slaap gebeurt heeft zij een ander nodig die dat opmerkt en alarm kan slaan. Het gevolg hiervan is dan ook dat zijn, nauwelijks meer slaapt en het momenteel met ongeer een tot twee uur per nacht doet, wat uiteindelijk ook niet ten goede komt van haar gezondheid.
 
Natuurlijk is deze situatie niet vanuit het niets ontstaan: er zijn al vele medische hulpmiddelen geprobeerd, zoals een insulinepomp en CMS (doorlopende glucose meter, die iedere drie minuten een bloedsuikerwaarde meet) om Aafkes leven makkelijker te maken en haar te helpen haar ziekte beter onder controle te krijgen. Helaas tot nu toe zonder succes.
 
Er is een oplossing voorhanden die Aafke kan helpen: zij heeft twee honden waarvan er één geschikt is om opgeleid te worden tot diabeteshulphond. Een hulphond kan leren signaleren dat zijn baas in de problemen komt wat betreft suikerspiegel en kan vervolgens zijn baas waarschuwen of anderszins hulp inschakelen. Helaas is de opleiding tot hulphond niet goedkoop - de totale kosten bedragen tegen de 12,000 euro.


Verzekeringen vergoeden de opleiding niet, dus is Aafke (die niet over spaargeld of andere middelen beschikt) aangewezen op deze weg om geld in te zamelen voor haar hulpvraag.


Ik wil Aafke graag helpen en daarom draag ik mijn steentje bij. Ik hoop u ook!

 

Lars

 

UPDATE:

Beste mensen, 

Allereerst wil ik iedereen die een donatie heeft gedaan, hartelijk bedanken voor de hulp. Donaties groot en klein brengen de opleiding van Timmie tot diabetes alert dog dichterbij, en dat is nog steeds hard nodig.

Afgelopen weekend was het weer raak, een diepe hypo, waardoor er weer een ambulance moest komen en ik de rest van het weekend bezig ben geweest om de balans weer terug te vinden. Op dit moment reageren beide honden erop, maar hebben ze geen eenduidige of effectieve manier om mij te waarschuwen. Timmie gaat op zijn gat zitten en is niet meer vooruit te branden, terwijl Sammie me naar huis probeert te sleuren...

Het gevolg is dat ik al mijn kracht, die ik nodig heb om overeind te blijven, nu moet steken in het meekrijgen van de een, en het bijbenen van de ander...

Dit leverd zowel voor mij als de honden veel stress op, ze bedoelen het allebei zo goed...

Als Timmie de opleiding krijgt, kan Sammie het loslaten, en kunnen dut soort ernstige hypo's voorkomen worden.

Help mij dan ook alsjeblieft met donaties, groot of klein, en door dit bericht te delen!!!

Alvast hartelijk dank!!!

Aafke

 

UPDATE 26-03-2018

 

Beste mensen,

Als eerste wil ik iedereen die heeft gedonderd en deze actievheeft gedeeld hartelijk bedanken voor de hulp. Jullie bijdrage is van wezelijk belang voor mij om in leven te blijven.

Nu misschien wel meer dan ooit...

Tien dagen geleden had ik een afspraak met mijn internist, die mij vertelde dat ik hoogst waarschijnlijk de doorlopende glucose sensor, die ik nu van het ziekenhuis in bruikleen heb op korte termijn zal moeten inleveren. Dit, omdat het ding niet bijdraagt aan het verlagen van mijn gemiddelde glucose waarden... Bij een evaluatie Door het medisch team zou dit van doorslaggevend belang zijn.

 

Dat ik het ding draag voor mijn hypo un-awareness is van ondergeschikt belang... Dit apparaat, vangt zeker niet al mijn hypo's op, maar toch wel een deel ervan.

 

Dit betekend dus nog meer dat ik op mijzelf wordt teruggeworpen, op een lichaam dat de signalen niet langer afgeeft en opvangt...

 

Alleen de opleiding van Timmie tot hypo hond,  geeft mij nog een kans om te overleven.

 

Ik ben het vechten moe, ik red het niet langer alleen...

 

Ik hoop dan ook dat jullie me willen blijven helpen Door deze actie te sponsoren en door het delen van deze actie, dragen jullie bij aan het redden van mijn leven.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

 

Laat een reactie achter

25 donaties
€ 675,00
Doel: € 12.000,00
5% / 77 dagen te gaan