Dare 2 Care

Dare 2 Care | Geld inzamelen
 
 
Help Dare 2 Care aan de bouw van het jongerenhuis!

Onze namen zijn Imke Hems en Daisy Vos en wij volgen momenteel de opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang. In leerjaar 3 heb je de mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen, door stage te lopen. Ons sprak meteen het weeshuis (familiehuis) Dare 2 Care in Roemenië aan. Een weeshuis waar 17 kinderen wonen tussen de 7 en de 17 jaar oud. Het weeshuis wordt door een Nederlandse stichting genaamd Davor ondersteund. Wat ons direct opviel tijdens onze stage was de unieke plek die voor de kinderen gecreëerd wordt. De kinderen kunnen niet alleen naar school, maar ze krijgen ook enorm veel liefde, het is als een echte familie.  Wij werden door iedereen met open armen ontvangen. Het idee dat deze kinderen zonder de stichting nergens zijn is moeilijk voor ons om te accepteren. Wij zijn dan ook erg blij dat er zulke mooie initiatieven bestaan. 

Doordat er een aantal kinderen bijna 18 jaar worden, wil Dare2 Dare ruimtes creëren waar ze begeleid/ zelfstandig kunnen wonen. Op deze manier kunnen de kinderen aan hun eigen toekomst en zelfstandigheid werken. Het is voor de kinderen erg belangrijk dat ze een eigen plek krijgen.  Hierdoor kunnen ze een mooie toekomst opbouwen door middel van een veilige basis. Naast het huidige weeshuis staat een gebouw, maar dit is echter erg verouderd en ook onbewoonbaar verklaard. Het huis staat op instorten. De planning is om het te slopen en een begin te maken met een nieuwe woonplek voor de kinderen. Hier is natuurlijk erg veel geld voor nodig. De stichting bestaat uit vrijwilligers en leeft van donaties en sponsoren, waardoor zij financiële steun van meer mensen nodig hebben om het hele bedrag bij elkaar te krijgen om een nieuw huis te bouwen.
Wij zouden graag een bijdrage willen leveren aan het realiseren van deze mooie droom, omdat wij vinden dat deze kinderen het meer dan verdienen. Wij zouden het op prijs stellen als jullie ook een kleine bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van dit bijzondere project. Aan het einde van onze twee maanden durende stage zouden wij graag een mooi bedrag willen overhandigen, zodat ze weer een stapje dichterbij staan bij de bouw van het jongerenhuis.

Alvast hartelijk bedankt!

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Help Dare 2 Care to build the new youth house!

Our names are Imke Hems and Daisy Vos and at this moment we follow the education Pedagogical Management Childcare. In the third year of our education, we have the possibility to go on an foreign experience, together with an internship. When we heart about Dare 2 Care, we were immediately enthusiast and wanted to know more about it. This is what we found out: Dare 2 Care is a Romanian social supplier who owns a family type placement center for abandoned children and youngsters. 17 children aged between 7 and 17 years old are hosted in the house, just like a family. The placement center is supported by the Netherlands foundation called Davor. During our internship we saw immediately that there is created an unique place for the children. The children can go to school and get a lot of love, it is as a real family. We were received with open arms by everybody. The idea that these children were nowhere without the support of the foundation was difficult for us to accept. We are for that reason very glad that there are such an amazing initiatives.

Because there are some children that will be 18 soon, Dare 2 Care wants to create a space where they can learn to live an independent life, with the support of the staff of Dare 2 Care. In this way the children can work on their own future and independence. It is for the children very important that they will get their own place, because they can build up  on a beautiful future with the help of a safe base. Next to the current family house center is an old house, which cannot be used anymore and almost collapse. The plans of Dare 2 Care are to demolish the house and to build up a new house for the youngsters, so they can learn to become independent. Of course is a lot of money necessary. The foundation consists of volunteers and lives of donations and sponsorships. Therefore they need the financially support of more people in order to have the whole amount to build a new house. We would like to contribute to realize this beautiful dream, because we think that these children deserve it very much. We would appreciate it, if you will deliver a small contribution to accomplish this special project. At the end of our two months internship, we would like to give the organization a nice amount, so that they are a step closer to help the children to fulfill one of their biggest dream.

 

Thank you in advance!    

 

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
40 donaties
€ 1.315,00

Deze actie is gesloten.