Connect by Music

Connect by Music | Geld inzamelen
 
 
Stefanie en Claudia sluiten aan bij CBM en geven muziekles in vluchtelingenkampen Lesbos

Connect by Music - Stefanie en Claudia

Door muziek in te zetten sluiten wij, Claudia en Stefanie, ons aan als vrijwilliger bij de stichting Connect by Music. Wij zullen van 13 augustus tot en met 6 september 2018 muzieklessen gaan verzorgen aan kinderen en jong volwassenen in de vluchtelingenkampen Kara Tepe en Moria in Lesbos, Griekenland, maar ook op verschillende locaties buiten de kampen.

In het filmpje lichten we kort toe hoe we in aanraking zijn gekomen met de stichting Connect by Music. Voor deze reis moeten we verschillende kosten maken.

Elke kleine bijdrage brengt ons dichterbij ons doel om mensen door middel van muziek te mogen ondersteunen.

Wij willen op deze manier vragen of jullie een bedrag kunnen missen om ons te steunen. Wij hopen hiermee een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de stichting Connect by Music.

Het overige geld gaat rechtstreeks naar de stichting Connect by Music voor onder andere; de aanschaf van muziekinstrumenten, het betalen van de Griekse muziekleraren en investering in locaties/nieuw meubilair waar muziekles wordt gegeven.

Uw gift kunt u overmaken naar de rekening van Claudia Conijn, zij zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt naar de stichting.

Rekeningnummer: NL70 RABO 0148 5126 82

T.n.v: C. Conijn

O.v.v: Connect by Music gift

Meer informatie: http://www.connectbymusic.com/

Alvast hartelijk dank voor een mogelijke donatie.

Natuurlijk hoort u van ons wat we in totaal hebben kunnen ophalen.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.

21 donaties
€ 385,00

Deze actie is gesloten.