Boek uitgeven

Boek uitgeven | Geld inzamelen
 
 
Maak het uitgeven van een boek mogelijk

Om een boek te kunnen uitgeven gaat dit niet zonder kosten te maken. 

Het wordt ten eerste door professionals beken en zonodig gecorrigeerd, ook zijn er natuurlijk de druk en distributie kosten.

Doneer kleine bedragen om elk risico te vermijden. Alle donatie's krijgen bij terugbetaling 6% rente. Als het boek wordt uitgegeven.

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
3 donaties
€ 30,00
Doel: € 5.000,00
0%

Deze actie is gesloten.