Behandeling maagkanker in Duitsland voor Marco

Behandeling maagkanker in Duitsland voor Marco | Geld inzamelen
 
 

Wij zijn goede vrienden van Marco Korving. Marco is een in Nederland uitbehandelde maagkankerpatiënt.
Wij wilen graag een doneeractie voor Marco opzetten om een behandeling mogelijk te maken. 

See English version below

Marco is de steun en toeverlaat van zijn mooie gezin met vrouw en twee dochters van 11 en 7. Daarnaast is hij een goede vriend, actief binnen de sportvereniging, een PSV fan en een man die bij veel mensen bekend staat als gezelligheidsdier.

Toen Marco ineens vreemde buikklachten kreeg is hij naar het ziekenhuis doorverwezen voor verder onderzoek en helaas bleek daar een tumor te zitten. Door deze tumor is er vocht met kwaadaardige cellen in de buikholte ontstaan waardoor zijn toekomst er ineens minder rooskleurig uit kwam te zien. Door het vocht in de buikholte vielen er ineens een heleboel behandelmogelijkheden weg….

De enige oplossing die nog een mogelijkheid van genezing zou kunnen zijn, was een HIPEC behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) ziekenhuis. Omdat de HIPEC in het AvL nog als studie wordt gezien moest Marco aan een aantal voorwaarden voldoen om überhaupt deel te mogen nemen aan een loting voor deze behandeling. 
Helaas is tijdens een kijkoperatie gebleken dat Marco niet aan deze voorwaarden voldoet en heeft het AvL moeten besluiten hem niet mee te kunnen laten loten voor de HIPEC behandeling. 

Daarom is alle hoop nu gevestigd op een behandeling in Duitsland. Daar is de studiefase al voorbij en zijn er geen berg voorwaarden en een loting nodig om hem te kunnen behandelen.

Maar….. deze Duitse behandeling wordt helaas niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Daarom willen wij Marco helpen door een bedrag van minstens €85.000,- bij elkaar te krijgen om Marco te laten behandelen. Zodat hij zijn dochters verder op zal zien groeien en wij nog heel lang van zijn gezelligheid mogen genieten.  

Elk bedrag helpt. Hoe klein ook. Wij zijn heel erg dankbaar met elk steentje dat bijgedragen wordt. 

Alvast hartelijk bedankt!


Marco is the mainstay of his beautiful family with wife and two daughters aged 11 and 7.
In addition, he is a good friend, active within the sports club, a PSV fan and a man who is known to many people as a social animal.

When Marco suddenly got strange abdominal complaints, he was referred to the hospital for further examination and unfortunately it turned out to be a tumor. This tumor has created fluid with malignant cells in the abdominal cavity, which suddenly made his future look less rosy. Due to the fluid in the abdominal cavity, a lot of treatment options suddenly fell away….

The only solution that could still be a possibility of a cure was a HIPEC treatment in the Antoni van Leeuwenhoek (AvL) hospital. Because the HIPEC in the AvL is still seen as a study, Marco had to meet a number of conditions to be allowed to participate in a draw for this treatment at all.

Unfortunately, during a keyhole surgery it appeared that Marco does not meet these conditions and the AvL had to decide not to allow him to participate in the HIPEC treatment.
Therefore, all hope is now pinned on a treatment in Germany. There the study phase is already over and no mountain of conditions and a lottery are needed to be able to treat him.

But….. this German treatment is unfortunately not reimbursed by the health insurer…

That is why we want to help Marco by raising an amount of at least €85,000 to have Marco treated. So that he will see his daughters grow up and we can enjoy his company for a long time to come.
Any amount helps. No matter how small. We are very grateful for every bit that is contributed.

Thanks in advance!

Natascha Gronsveld
27-11-2021

Na deceptie-Duitsland werd de HIPEC even geparkeerd en begon de volgende zoektocht over de andere grens; PIPAC in België! Via via kwamen Marco en Tamara in contact met Brussel en Gent. Nadat Brussel al wat afhaakte was in Gent een afspraak zo gemaakt. Ondertussen was er ook al mailcontact met de arts zelf en deze toonde erg veel belangstelling in Marco's verhaal. Natuurlijk was er een bewustzijn van dat de geplande scan eerst resultaten moest geven voordat er iets zou gaan gebeuren.
Maar onder het mom van ‘dan zijn we daar in ieder geval alvast maar binnen in deze pandemie-shizzle’ zijn Marco en Tamara op uitnodiging van de arts daar gisteren naartoe gegaan. 

Tegen alle verwachtingen in zag deze dokter wél mogelijkheden en wilde hij graag met ons de strijd aan gaan 💪🏻 En hoe, want de agenda werd gelijk erbij gepakt en een datum geprikt! 

Dus.... tussen Kerst en Oud&Nieuw zal Marco zijn 1e van 3 PIPAC behandelingen gaan krijgen! 
Elke 6 weken volgt weer een ronde en ondertussen kunnen ze het gewoon combineren met de Chemo in Delft. Na die 3 PIPAC behandelingen volgt weer een scan en zal hopelijk de HIPEC weer in zicht komen. 

Bij de PIPAC behandeling bestrijden ze de uitzaaiingen/kanker direct op de plek bestrijden met Chemo-gas tijdens een kijkoperatie. 😉

Marco en Tamara konden het beide bijna niet bevatten… de arts had echter nog wél een máár; de behandeling wordt ook niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Gelukkig konden ze met een big smile volmondig zeggen dat dat geen probleem zou vormen door wat met deze doneeractie is bereikt! 

Ze gaan die fucking kanker eens even laten zien wat voor strijder Marco is, dus GAS erop en gaan! 💪🏻🙏🏼 

Dankbare dikke kus,
Tamaar 

Ps. Ow en ondertussen zal aankomende week Chemo ronde 4 gestart worden, wordt daarna de scan gemaakt en horen we vlak voor ronde 5 wat nu de stand van zaken is 🤞🏻


Natascha Gronsveld
01-11-2021

1 November alweer, ongelofelijk hoe snel de tijd gaat! Op een paar dagen na zitten Marco en zijn gezin nu 3 maanden in deze nachtmerrie.

3 maanden geleden konden zij zich (en wij ons) niet voorstellen waar we vandaag zouden staan.... Want zou Marco er nu nog wel zijn?  Hoe ziek zou hij zijn? Hoe zou hun leven er uit zien? Als we de artsen van toen moesten geloven zag het er niet echt rooskleurig uit…
Maarrr niets is minder waar, het gaat supergoed gaat met Marco!
18 Oktober is de chemo via volledige infuus-vorm gestart.
Deze kuur is boven verwachting goed verlopen. Marco had, in tegenstelling tot de eerste kuur met pillen, nu nergens last van. Hij had praatjes en heeft zelfs lekker gesportbij de fysio!

Morgen gaat de volgende Chemo ronde starten met 48uur infuus krijgen en we hopen dat hij weer net zo goed zal reageren als de vorige keer. 

De planning is dan dat er na deze chemo ronde nog een chemo ronde zal volgen en dat ze daarna een nieuwe CT-scan inplannen. Dit om te zien hoe de tumor en de uitzaaiingen erop gereageerd hebben en of er nog een uitzaaiing is.

Ondertussen is er ook contact geweest met de arts in Brussel. Hij wil graag het dossier van Marco bekijken en dit mogen we naar hem toesturen! Helaas zal bij een uitzaaiing in z’n ruggenwervel ook hier de HIPEC (nog) uitgesloten zijn, maar deze arts is zo begaan met Marco, dat hij ook al contact heeft gezocht met een collega uit Antwerpen die met een studie goede resultaten boekt! 
Dus door naar de volgende stap zonder bureaucratie van de zorgverzekeraar, met deze doneeractie!! 

Where one door closes, another door opens 🙏🏼 


Natascha Gronsveld
15-10-2021

De afspraak van gisteren bij de kliniek in Duitsland ging helaas iets anders dan gehoopt....
Het is bewezen dat dat social media een groot bereik heeft, want zelfs de Duitse arts had ‘onze’ doneeractie ook gezien!!

Dat bracht haar wél gelijk bij de belangrijkste mededeling dat ze niet wil dat de enige hoop uit de HIPEC bestaat.....
Het is helaas gebleken dat de HIPEC niet zal doen waar we allemaal op hoopten.
Vlak voor de start van de Chemo, half september in Nederland, is er nog een scan gemaakt. Deze scan is door de Duitse arts bekeken en
gaf haar gelijk een beeld van het verloop na de allereerste scan in augustus.
De laatste scan is nooit met Marco en Tamara besproken, maar bevatte wel belangrijke informatie....
De kanker blijkt vrij agressief door de toename in een korte periode.
Ook heeft de arts een vermoeden dat er een uitzaaiing naar 1 van zijn wervels is gegaan wat betekent dat er een grote kans is dat het ook ‘in/op’ zijn botten zou kunnen zitten.  
Uiteraard niet wat zij en wij allemaal wilden horen, maar ‘gelukkig’ kregen ze ook positief nieuws! 
De infuus- chemo kuur die al snel zal starten (omdat Marco niet goed reageerde op de eerste kuur) is vele malen beter dan die pillen en werd ten zeerste aangeraden. Deze zal goed kunnen werken voor eventuele uitzaaiingen in het bot maar ook bij de rest van het aangedane weefsel.
De arts vertelde ook dat er nog meerdere mogelijkheden zijn om dit gevecht aan te gaan en dat het niet zo zwart/wit is als dat de artsen hier in NL doen voorkomen.

Wat tot nu toe in NL aangeboden is, zijn de ‘standaard’ dingen. Maar ieder mens is uniek en er is dus niet te zeggen hoe iemand reageert op verschillende behandelingen.
Als blijkt dat de Chemo via het infuus wat uithaalt, kunnen er daarnaast nog andere ingezet worden, combinaties met bestraling etc….
En zo blijkt dat ze met deze ingeslagen weg toch op een goede weg zitten!! En dit had nooit gekunt zonder deze doneer actie, want dan hadden ze deze weg nooit in kunnen slaan.  

Marco kan behandelingen hier in Duitsland laten uitvoeren, maar de arts raadde aan om eerst de Chemo in NL te gaan starten.
Met veel kracht en positiviteit zetten Marco en Tamara weer een volgende stap; contact leggen met een zeer kundige specialist in Brussel 🤞🏻
Dat behoort met deze doneeractie gelukkig ook tot de mogelijkheden!!

Zodra er weer nieuws is zullen we een nieuwe update plaatsen.  


Natascha Gronsveld
14-10-2021

Wat zijn we ongelooflijk dankbaar voor alles wat er gedoneerd is en alle prachtige initiatieven die georganiseerd zijn!! Dat deze actie zo goed zou lopen, hadden wij niet voor mogelijk gehouden! 

Vandaag is Marco aan de beurt voor het eerste gesprek in de kliniek in Duitsland. 
we hopen snel meer te weten over de start, wijze en frequentie van de behandeling. 
we zullen jullie via deze weg zoveel mogelijk op de hoogte houden! 

We hopen en bidden dat de behandeling mag gaan aanslaan en we met jullie mooie donaties en woorden Marco kunnen helpen! 

 


2968 donaties
€ 82.695,00
Doel: € 85.000,00
97%