Baggy Bulldogs Rescue Nederland

Baggy Bulldogs Rescue Nederland | Geld inzamelen
 
 
Help ons meer Bulldogs in Nood te helpen in Nederland met een kleine gift

Baggy Bulldogs Rescue Nederland is in 1999 opgericht om Bulldogs door heel Nederland te helpen d.m.v. opvang, training en herplaatsing. 

Om Bulldogs te kunnen blijven helpen hebben wij de hulp nodig van bulldog/dieren liefhebbers. Al die jaren heb ik dit uit eigen portomonnaie betaald maar met zoveel Bulldogjes in nood zijn de dierenartskosten torenhoog. Zonder donaties kunnen wij dit werk niet doen. Alle donaties zullen gebruikt worden ten behoeve van de Bulldogs. Dit zal dus voor het overgrote deel zijn voor de dierenartsrekeningen.

Wij willen dat alle honden gevaccineerd, gezond en volledig gecheckt naar hun nieuwe Thuis gaan en hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Help ons zodat wij meer Bulldogs kunnen helpen met de beste zorg en heel veel liefde. 

voor alle mensen die een donatie doen, namens alle Bulldogs alvast bedankt ♥ Baggy Bulldogs Rescue Nederland was founded in 1999 to help Bulldogs throughout the Netherlands by fostering, training and relohoming Bulldogs.

To continue to help Bulldogs we need the help of Bulldog lovers. All these years I have paid for this from my own wallet, but with so many Bulldogs in need, the vet costs are sky high. We cannot do this work without donations. All donations will be used for the benefit of the Bulldogs. This will therefore for the most part be for the veterinary bills.

We want all dogs to go to their new home vaccinated, healthy and fully checked and we can use all the help with this. Help us so that we can help more Bulldogs with the best care and lots of love.

for all people who make a donation, thank you on behalf of all Bulldogs ♥Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
20 donaties
€ 610,00