Aanschaf MussenFlats voor de Arnhemse Binnenstad

Aanschaf MussenFlats voor de Arnhemse Binnenstad | Geld inzamelen
 
 
De Arnhemse Huismus in de binnenstad heeft onze hulp nodig!

 

Beste Arnhemmers,

Middels deze crowdfunding wil ik een klein bedrag bij elkaar krijgen om een aantal mussenflats aan te schaffen bij Dille & Kamille op de Bakkerstraat en deze zo snel mogelijk ophangen op locaties direct in de buurt van de oude plek op de Koningstraat.

Er komt een koude winter aan en door het plaatsen van mussenflats kan de kolonie huismussen de winter overleven.

Het terugplaatsen van de bruidsluier op de Koningstraat zal nog enige tijd duren en ondertussen is het voor de huismussen een kwestie van overleven en middels het plaatsen van een aantal mussenflats op o.a Beekstraat kan de kolonie aansterken en overleven

De reden dat ik deze crowdfunding op zet is dat de kosten van de rechtzaak de Arnhemse huismus veel geld gaat kosten en met uw hulp wil ik in ieder geval kijken of het haalbaar word om begin december de mussenflats te plaatsen.

De reden voor de petitie en crowdfunding: 

Het gaat slecht met de huismus. De mus is op de Rode Lijst van de Vogelbescherming gezet.

De huismus was de meest algemene soort die in Nederland voorkwam.
De laatste jaren is het aantal huismussen echter gehalveerd. Andere ernstig bedreigde vogels zijn de woudaap, grauwe kiekendief, korhoen, kemphaan, dwergmeeuw en velduil.

In 1980 waren er nog zo'n twee miljoen mussen. Door de vele nieuwe gebouwen met gebrek aan nestgelegenheid is dat aantal drastisch gedaald.

De dakpannen en daken die tegenwoordig worden gebruikt bij de bouw van huizen, zijn niet geschikt om in te nestelen. Oudere gebouwen zijn ook onbewoonbaar geworden voor de mussen door renovatie en isolatie, meldt de Vogelbescherming.

Opvallend aan de Rode Lijst is dat er 22 akker- en weidevogels op staan. Het aantal grutto's is sinds 1960 gedaald van 125 duizend naar 45 duizend. Van de veldleeuwerik is sinds 1973 90 procent verdwenen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen op de lijst. De afgelopen tien jaar zijn er zoveel lepelaars, ooievaars en ijsvogels bijgekomen dat zij niet meer bedreigd zijn.

En met het verdwijnen van de bruidsluier op de Koningstraat is een kolonie van 100 huismussen direct bedreigd en is in een jaar tijd geslonken naar ongeveer 20 huismussen en zonder hulp zal de kolonie komen te verdwijnen en dat kunnen we voorkomen!

 Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
8 donaties
€ 250,00
Doel: € 350,00
71%

Deze actie is gesloten.