'Geef ons de VIJF!'

'Geef ons de VIJF!' | Geld inzamelen
 
 
Biologische melkveehouders zamelen geld in voor rechtszaak tegen ministerie van Landbouw

Nynke Oostra (26) is boegbeeld van de SOS Bioboeren. Haar ouders hebben een biologische melkveebedrijf dat in zeer zwaar weer zit. Ze legt uit wat er aan de hand is en waarom deze crowd-funding op 23 december 2018 is gestart:
In Nederland zijn circa 18.000 melkveebedrijven. Zo'n 450 van hen werken biologisch.
Vaststaat dat biologische landbouw op nummer 1 staat als het gaat om duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en in samenhang met de omgeving produceert.
Op 1 januari 2018 is het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. Een mestquotum. Alleen met het kopen van fosfaatrechten, mag een extra koe worden gehouden. De kosten van fosfaatrechten voor 1 koe zijn zo'n 9000 euro. Deze fosfaatwet kwam er omdat er teveel mest (fosfaat) werd geproduceerd door bedrijven, dat was tegen de derogatie-afspraak met Brussel.
Biologische melkveehouders hebben echter een eigen mest -en zuivelmarkt. Zij hebben juist een mesttekort. Toch moeten zijn van het ministerie aan het dure mestquotum meedoen. Erg onrechtvaardig en bovendien kunnen veel bioboeren de dure rechten niet financieren. De toekomst van de biologische sector staat hierdoor op het spel. We zijn vorig jaar ook als SOS Bioboeren naar Brussel geweest, bij de Europese Commissie. Zij zien goede mogelijkheden voor ontheffing van biologische melkveehouders, maar het is aan de Nederlandse minister om hier een besluit op te nemen.

Op dinsdag 4 juni 2019 is daarom opnieuw het verzoek tot ontheffing van biologische melkveehouders aangeboden aan Marjolijn Sonnema, Directeurgeneraal van het Ministerie van LNV. Uiterlijk begin augustus 2019 volgt de reactie van Minster Schouten op ons verzoek. Zij hebben toegezegd om dit met aandacht te behandelen. 

Mocht dit verzoek afgewezen worden, dan starten wij een rechtzaak. Om deze te bekostigen zijn we deze doneeractie gestart.


Wij vragen jouw en uw donatie: GEEF ONS DE VIJF!

SOS Bioboeren
05-06-2019

Greenpeace Nederland doneert 7.750 euro aan SOS Bioboeren

4 juni 2019

Voorafgaand aan het indienen van het verzoek tot ontheffing aan het ministerie van LNV heeft Hilde Anne de Vries namens Greenpeace een cheque van €7.750 overhandigd aan het bestuur van de stichting om de rechtaak te bekostigen. 

Het bedrag betrof de som van de dwangsom die het ministerie moest betalen aan Greenpeace doordat ze te laat reageerde op het WOB-verzoek over de invoering van het fosfaatrechtenstelsel waarvan veel bioboeren het slachtoffer zijn geworden.

Het artikel vind je via deze link

Wij van SOS Bioboeren zijn overweldigd en ontzettend dankbaar dat we naast alle donaties en bemoedigende berichtjes die we ontvingen via deze actie daar nu ook de cheque van Greenpeace aan mogen toevoegen. Dit sterkt ons om door te gaan. 1100 donaties
€ 18.477,00
Doel: € 30.000,00
61%