Zorg in de Klas Maartenschool | Geld inzamelen
 
 

Zorg in de Klas Maartenschool

Help mee om alle kinderen op de Maartenschool de juiste zorg te bieden.

Om alle kinderen op de Sint Maartenschool op de juiste wijze te kunnen voorzien van onderwijs in combinatie met de zorg, zijn er in alle klassen onderwijsassistenten actief. Ze zijn de hele dag betrokken bij de leerlingen van hun klas en kunnen daardoor heel specifiek zorg leveren per kind. De verzorgingsbehoefte van de kinderen kan nogal verschillend zijn, van het begeleiden van een toiletgang, danwel het verschonen van een luier tot het helpen bij aan- en uitkleden. Wat een leerling zelf kan doen bij de verzorging moet hij ook zelf doen. Zo past de leerling toe wat hij geleerd heeft in de lessen persoonlijke verzorging. Dat is ook het uitgangspunt bij de (lunch)pauze: als je zelf kunt eten en drinken, dan wordt dat gestimuleerd. Zelfredzaamheid is een belangrijk goed.

De onderwijsassistenten zorgen in de klas voor onderwijsondersteuning. Zij begeleiden groepjes leerlingen bij de verschillende vormingsgebieden: ze geven onder aansturing van de leerkracht uitleg aan de kinderen of begeleiden hen bij het zelfstandig verwerken van de leerstof. Deze onderwijsondersteuning is van wezenlijk belang omdat er in elke klas wordt lesgegeven op verschillende instructieniveaus.

De leerkracht en de onderwijsassistent zorgen samen voor een goed pedagogisch klimaat in de groep. Ze sluiten bij elkaar aan in de aanpak van de kinderen. Dit is van wezenlijk belang omdat er zoveel kinderen in elke klas van de Maartenschool zijn die een specifieke gedragsaanpak vragen.

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs staat de Sint Maartenschool in Ubbergen, een basisschool voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen, voor een grote bezuiniging.

Stichting Vrienden van de Maartenschool is een initiatief van ouders in samenwerking met de medewerkers en kinderen op school om op een positieve wijze aandacht te vragen voor het belang van de St. Maartenschool en financiële middelen te vergaren zodat de school voor vele (toekomstige) leerlingen een fijne en veilige basis kan leggen.

Helpt u ook mee met een donatie?Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.