WOZ Cap weg, Fairhuur voor Verhuurders

WOZ Cap weg, Fairhuur voor Verhuurders | Geld inzamelen
 
 

Zoals inmiddels wel duidelijk is, leidt verdere regulering van de huurmarkt alleen tot hogere prijzen en minder huurwoningen. Zie voor meer info www.fairhuurvoorverhuurders.nl

De Stichting Fairhuur heeft getracht met lobbyen maatregelen minder vergaand te maken. Echter de WOZ-CAP is ingevoerd. Het idee dat een woning met verder dezelfde kwaliteiten op de Prinsengracht in Amsterdam hetzelfde zou moeten kosten qua huur als in Almelo, is verregaand onredelijk. Eigenaren worden direct in hun eigendomsrecht aangetast omdat de huur niet in overeenstemming meer is met de investering.

De rechtzaak is meer dan een jaar in voorbereiding, waarbij de hulp van een voormalig landsadvocaat is ingeroepen. Een advies was om een gedegen rapport op te laten stellen over de gevolgen, invloeden en effectiviteit van de maatregel. Dit heeft veel tijd gekost.

Inmiddels zijn de totale kosten opgelopen tot zo'n € 185.000,-. Voor € 117.000,- is nog geen dekking gevonden. De procedure zal ook nog gevoerd moeten gaan worden, daarvoor verwachten we een extra € 50.000,- nodig te hebben. Wij rekenen op Uw steun! Tot nu toe is al een kleine € 70.000,- bij gedragen!

De financiele verantwoording vindt U hier: https://fairhuurvoorverhuurders.nl/index.php/wie-zijn-wij/financiele-gegevens

Wanneer U rekening kunt gebruiken, dan kunt U die vragen via fairhuur@xs4all.nl.

Wanneer U niet anoniem doneert, dan verklaart U met de bijdrage Uw steun en belangenbehartiging door de Stichting. Hieronder de tekst, waaraan U zich dan verbindt.

Verklaring van Steun en Belangenbehartiging.

Hierbij verklaart ondergetekende de belangen van de Stichting Fair Huur te onderschrijven en te ondersteunen of ook financieel bij te dragen, in het kader van de belangenbehartiging door de Stichting middels de (te voeren) juridische procedure tegen de Staat der Nederlanden wegens de invoering van de WOZ-cap op 1 mei 2022 en / of door de Stichting te worden vertegenwoordigd in die betreffende procedure ter zake de buitenwerkingstelling van die regelgeving en eventueel latere aanvullende regel- en wetgeving.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
54 donaties
€ 38.395,00
Doel: € 100.000,00
38%