WhatsApp Buurtpreventie | Geld inzamelen
 
 

WhatsApp Buurtpreventie

Ondersteun Stichting WABP

Met onze Stichting WABP, WhatsApp Buurtpreventie, ondersteunen wij meer dan een half miljoen Nederlanders die hun buurt veiliger proberen te maken. Gewapend met hun smartphone gaan deze buurtbewoners criminaliteit te lijf, of beter gezegd, proberen zij deze te voorkomen. Criminaliteit blijkt op deze manier daadwerkelijk terug te dringen. Daarnaast helpt dit burgerinitiatief in het versterken van de sociale cohesie binnen de buurt. Tegenwoordig is het helaas heel normaal om je buren niet meer te kennen, door dit initiatief zien wij daarin positieve verandering. Samen staan we sterk is dan ook ons motto.

Het helpen van de beheerders en leden van deze groepen, allemaal vrijwilligers, is voor ons, de twee oprichters van de Stichting, een dagtaak gebleken de afgelopen 3 jaar. 

ONZE TAKEN:

- Website onderhoud

- Zorgen voor een goede vindbaarheid van de website

- Het aantal WhatsApp Buurtpreventie groepen bijhouden

- WABP groepen zichtbaar en vindbaar maken, ook over gemeentegrenzen heen

- Controleren of groepen nog actief zijn

- Wijzigingen doorvoeren

- Social media kanalen up to date houden

- Vragen via social media beantwoorden

- Helpdesk via de mail

- Full-time ondersteuning bieden aan de beheerders en leden

- Telefonische ondersteuning indien nodig

- Beheerders stimuleren om in hun buurt te flyeren

- Beheerders voorzien van digitaal informatiepakket

- Leden op weg helpen

- Bemiddelen bij conflicten

- Rapportages maken voor gemeenten en politie

- Fungeren als landelijk aanspreekpunt voor overheden, media etc.

- Deelnemen aan congressen en veiligheidsbijeenkomsten/ markten

- Regelmatig contact met gemeenten en andere overheidsinstanties

- Meewerken aan landelijke onderzoeken

- Meewerken aan landelijke interviews voor Radio, T.V. etc.

- Landelijke statistieken bijhouden

- WABP landelijke bekendheid geven

- Ook geven wij graag bekendheid aan andere buurtpreventie gerelateerde initiatieven, denk aan de landelijke reanimatie app e.d.

 

SAMENWERKING MET DE MELDKAMER

In steeds meer gemeenten zijn er overkoepelende groepen voor beheerders actief.

De beheerders staan zo onderling met elkaar in contact zodat zij belangrijke berichten naar elkaar eenvoudig door kunnen zetten. Aangrenzende groepen/ buurten staan zo met elkaar in contact, ook over gemeente grenzen heen. Samen staan we sterk!

Maar we zien nu ook steeds vaker dat de meldkamer met een nummer is toegevoegd aan deze overkoepelende groepen zodat zij in sommige gevallen een 112 melding direct door kunnen zetten naar de overkoepelende groep van beheerders en zij vervolgens weer naar hun buurt-app.

Ook zien we steeds meer soorten buurtpreventie apps ontstaan en soms ook weer verdwijnen. Hierdoor is het voor burgers niet altijd duidelijk van welke app zij nu lid moeten worden om met hun buren in contact te staan, er zijn vaak meerdere soorten initiatieven in één buurt actief.

Je kunt je voorstellen dat sommige berichten dus niet bij iedereen aankomen...

Wij streven er dan ook naar om de komende jaren de overkoepelende groepen voor beheerders in kaart te gaan brengen. Dit kunnen ook beheerders zijn van een andere app dan WhatsApp. 

Op deze manier hopen wij toch de groepen weer met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat iedereen de juiste informatie ontvangt!

Om ook de komende jaren deze vrijwilligers te kunnen blijven ondersteunen, heeft de Stichting zelf ondersteuning nodig, om de website draaiende te houden, maar ook om deze vrijwilligers te helpen bij vragen en hen te voorzien van hulpmiddelen. Helpt u ook met een donatie om Nederland veiliger te krijgen?

Samen staan we sterk!

Stichting WABPEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

10 donaties
€ 145,00