We Are One In Christ Redeem Global Ministries

We Are One In Christ Redeem Global Ministries | Geld inzamelen
 
 

Redeem is op zoek naar sponsors voor haar projecten en de groei van haar bediening. Redeem is opgericht in 2010 als een pastorale praktijk om mannen met verslavingen te begeleiden. Redeem begeleide daarbij ook echtparen met huwelijkse problemen ten gevolge van deze verslavingen.
In 2019 is Redeem omgevormd tot een bediening. Redeem Global Ministries wil Gods Woord gebruiken om christelijke leiders en kerken uit te dagen om na te denken over de huidige christelijke ideologie en doctrines. Redeem sluit niemand uit. Leden van alle denominaties zijn welkom bij Redeem. Als je levensvragen hebt, bieden we je graag een luisterend oor en helpen we je de antwoorden op deze vragen te vinden.
Voor sommige van haar activiteiten vraagt Redeem een prijs. (mogelijkheid tot coachingstraject en spreken); het meeste werk van Redeem is gratis. We vinden het moreel verwerpelijk om kosten in rekening te brengen voor pastorale begeleiding, en voor ons werk in het buitenland. Redeem krijgt geen subsidies en is daardoor afhankelijk van sponsoren en andere financieringsvormen. Helaas is niets in deze wereld gratis. Daarom kijkt Redeem uit naar een solide groep financiële sponsors die het werk van Redeem willen sponsoren. Vanwege het internationale karakter van onze bediening zal Redeem ook buitenlandse (financiële) sponsoren verwelkomen.
Daarnaast kijken we uit naar meer praktische ondersteuning en hulp. Redeem is opzoek naar geschikte kantooorruimte. Ook hebben we sponsors nodig voor onze permanente educatie als predikant. Predikanten zullen zich altijd moeten laten bijscholen. Ook maakt Redeem deel uit van een supervisegroep (LUCEO). Vanuit deze groep wordt er ook toezicht gehouden op de werkzaamheden van Redeem. Daarnaast kan het zijn dat we in de toekomst beroep willen gaan doen op (Christelijke)ondernemers die ons kunnen helpen bij het realiseren van onze bouwplannen. Het werken in het Koninkrijk van God is nooit een solistische actie. We zijn ook aan elkaar gegeven om elkaar te helpen bouwen aan het Koninkrijk van God.
De website van Redeem (www.ppredeem.nl) weerspiegelt onze missie en visie. Redeem heeft drie hoekstenen in haar bediening:
1. Leiderschap
2. Gezinsleven
3. Kerk interconnectie
Momenteel is Redeem betrokken bij een project in Pakistan: We Are Christ In One. Dit initiatief van de familie Gill heeft tot doel het woord van God te verspreiden. Ze verspreidden het woord van God via onderwijsprogramma’s op een zondagsschool, genezings- en onderwijsprogramma's en bijbelschoolprogramma's. Addy is al uitgenodigd om het woord te verspreiden in een van hun diensten. Ook zal Addy masterclasses geven over christelijk leiderschap in Pakistan zodra de Covid-beperkingen zijn opgeheven.
Daarvoor zal Redeem een filiaal in Pakistan starten. De familie Gill zal de Pakistaanse leiding zijn van deze Pakistaanse tak. Een van de doelen is het bouwen van een kerk en een rusthuis. Naast Pakistan richt Redeem zich op andere landen om vestigingen te starten.
De eerste stap zal zijn om een zogenaamde Nederlandse ANBI-stichting op te richten. Deze stichting geeft meer zekerheid dat financiële ondersteuning en donaties worden besteed in overeenstemming met de statuten van stichting Redeem Global Ministry. Om de groei van Redeem mogelijk te maken, hebben we dus financiële sponsors en bestuursleden nodig. Gerelateerd aan de bestuursleden, heeft Redeem al een vacature op hun website en haar sociale media geplaatst. Zolang alle bestuursposities nog niet zijn ingevuld kunnen we de stichting nog niet formaliseren. Op dit moment zijn we dan ook hard bezig om dit vorm te geven. Als u zich geroepen voelt om in ons bestuur plaats te nemen nodig wij u uit om contact met ons op te nemen.
Neem ook contact met ons op als u meer wilt weten over het werk van Redeem en met name het werk in Pakistan. U kunt ook de volgende pagina bezoeken:
https://www.facebook.com/We-Are-One-In-Christ-101445982089987
. Aankomende maand staat er een zendingsmissie naar Okara Pakistan gepland. We hebben nog een gat van € 500,-- euro in ons budget. Wilt u dit in uw gebed meedragen en bidden dat we alsnog dit geldt mogen ontvangen?
U kunt contact met ons opnemen via e-mail (addy@ppredeem.nl) of telefonisch via +31 6 2373 0058. Ook voor een eenmalige financiële bijdrage aan ons ministerie zijn wij van harte welkom. Onze bankgegevens zijn NL48 INGB 0007 7892 26 / Redeem Global Ministries.
Binnen het Koninkrijk van God kunnen we niet werken zonder uitgebreid gebed. Gebed is ons machtigste wapen. Daarom willen we jullie vragen te bidden voor Redeem Global Ministry, voor de beweging We Are One In Christ, en voor alle broeders en zusters die in het Koninkrijk der Hemelen werken.
Als laatste wil ik mijn dank uitte dat ik een moment gebruik mocht maken van uw tijd. Mijn gebed is dat God u zal leiden en helpt om een keuze te maken om al dan niet Redeem te helpen. Daarom wil ik u graag zegen met de volgende woorden:
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten en
te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u
om u te bewaren voor gemene
aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u
om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u
om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen
om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u
om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen.
nu en altijd.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
1 donatie
€ 5,00