Wandering Samaritan | Geld inzamelen
 
 

Wandering Samaritan

Samen maken we de wereld een beetje beter

We hebben de zorg voor moeder aarde en haar bewoners. Dit doen wij door gemeenschappen te ondersteunen in Peru en Hongarije. Wij reizen er zelf heen en helpen lokaal mee. Hierdoor garanderen we dat het geld terecht komt, waar het nodig is. Ook hier in nederland ondersteunen we lokale projecten voor zieke kinderen, die te ziek zijn om naar school te gaan en eigenlijk in hun leven, alleen maar het ziekenhuis kennen. Om het voor hun wat dragelijker te maken, sturen we kaarten en geven we cadeautjes met verjaardag, sinterklaas en kerst. Voor de minima, die we ondersteunen en helpen op het gebied van gezondheidszorg, eten of andere dingen. 
Erich Nanuk Howahkan is een sjamaan, hij werkt met Gaia en de Gaia skull, Wendy Saphira is heks en hoge priesteress en werkt met de godin in jou. Samen dragen ze deze zorg, voor de gemeenschappen en moeder aarde. Alles wat wij doen is met Liefde, eerbied en Respect. Dat zijn de kernwoorden die voor healingdreams staan. Vanuit deze werken we overal te wereld en waar we maar nodig zijn. Zonder uw hulp kunnen wij niets, daarom vragen we om een donatie. 


We care for mother earth and its inhabitants. We do this by supporting communities in Peru and Hungary. We travel there by ourself and help locally with everything they need. Because of this we guarantee that the money ends up there where it is needed. Even here in the Netherlands we support local projects for sick children who are too sick to go to school and actually in their life, only know the hospital. To make it more bearable for them, we send cards and give presents on birthday's and holidays.
Erich Nanuk Howahkan is a shaman, he works with Gaia and Gaia skull, Wendy Saphira is a Witch and high priestesses and works with the goddess in you. Together they carry this concern for the communities and Mother Earth. Everything we do is with love, Honour and Respect. Those are the key words that represent healing dreams. From this we work everywhere and wherever we are needed. Without your help we can do nothing, so we ask for a donation.Er zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

0 donaties
€ 0,00

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.