Wandelgroep 'Djalan untuk Maluku' bantu Maluku

Wandelgroep 'Djalan untuk Maluku' bantu Maluku | Geld inzamelen
 
 
Sama Sama Rasa ... Sama Sama Pikul

Sponsorloop – Doneeractie t.b.v. Noodhulp Maluku

Graag willen wij jouw / uw aandacht voor het volgende :

26 september 2019 staat in onze geheugen gegrift . . .
Aardbeving op Maluku met 6,8 op de schaal van Richter.

Tot op de dag van vandaag verblijven nog steeds duizenden slachtoffers en vluchtelingen als gevolg van de aardbevingen onder erbarmelijke toestanden hoog in de bergen in geïmproviseerde tentenkampen. Te bang om huiswaarts te keren, vanwege de talloze naschokken, angst voor een Tsunami en tevens omdat het in de dorpen nog steeds niet veilig is en huizen onbewoonbaar danwel vernietigd zijn.

Middels diverse acties hebben veel particulieren, stichtingen en gemeenten reeds veel gelden binnengehaald en gedoneerd voor met name de eerste levensbehoeften, maar het is nog lang niet genoeg.

Ondanks het feit dat de president van Indonesië Joko Widodo verantwoordelijk is voor zijn volk en hun veiligheid, hebben ze jammer genoeg nog steeds bizar weinig hulp mogen ontvangen van de Indonesische overheid.

Daar onze families en landgenoten in Maluku niet de dupe mogen worden van het niet verkrijgen van directe en adequate hulp van de Indonesische overheid, hebben we als wandelgroep “Djalan Untuk Maluku” besloten nu ook daadwerkelijk iets te willen betekenen voor onze families en landgenoten in Maluku.

Aangezien de wandeltocht in Egmond aan Zee op 25 januari 2020 onze eerste wandeltocht is sinds de aardbevingen hebben plaatsgevonden, hebben we gemeend vanuit het humanitaire aspect en morele plicht om in het kader van Noodhulp-verlening middels deze Egmond Wandeltocht een gecombineerde SPONSORLOOP - DONEERACTIE te houden. Om voor deze actie meer aandacht en ruchtbaarheid te krijgen is naast de Sponsorloop deze ‘Doneeractie’ opgezet.

Momenteel zijn we bezig om via onze eigen netwerk in Maluku te inventariseren waar directe hulp nog nodig is. Zoals op Social Media is te zien, is dat momenteel de noodhulp hoofdzakelijk gefocust is op zwaar getroffen dorpen op het eiland Ambon m.n. de dorpen Liang, Waai, Suli en Tulehu. Met deze Sponsorloop - Doneeractie willen wij dan ook de focus leggen op de Noodhulp-verlening op het eiland Haruku.
We hopen binnenkort de inventarisatie inzichtelijk te hebben en laten we jou / u weten ‘hoe en aan wie” het sponsorgeld wordt besteed. Ook voor ons staat ‘transparantie’ hoog in het vaandel; we willen namelijk ook dat elke euro verantwoord wordt uitgegeven.

We realiseren ons terdege dat er inmiddels vele noodhulpactie zijn georganiseerd en dat jij / u wellicht al een steentje hebt bijgedragen. Echter hopen wij dat jij / u ons wilt helpen met deze doneeractie t.b.v. onze families en landgenoten in Maluku. 
Alle beetjes helpen en vele kleintjes maken één grote …

Alvast dank voor jouw / uw aandacht en medewerking.

Met de sportieve groet namens wandelgroep “Djalan untuk Maluku”,

Ferry Lekatompessy
Boet Hitipeuw
Sven Haurissa
Charles Hitipeuw

Ferry Lekatompessy
06-03-2020

Update Sponsor-/Doneeractie vanaf vandaag te volgen via :

https://www.facebook.com/Djalan-untuk-Maluku-Bantu-Maluku-103683391243543/


Beste Sponsors, Donateurs en Geïnteresseerden,

Hierbij de eerste update van de sponsorloopactie van de wandelgroep Djalan Untuk Maluku t.b.v. de Noodhulp Maluku.

Medio januari 2020 zijn wij n.a.v. de aardbeving van 26 september 2019 een sponsor- / doneeractie gestart t.b.v. Noodhulp Maluku.

Vol trots kunnen we jullie meedelen, dat tot op heden een bedrag van € 4.830,00 aan giften zijn ontvangen. Doneeractie.nl houdt, voor het gebruik maken van hun diensten, 10% van de opbrengst in, netto houden we ca. € 4.350,00 over.
Buiten de Doneeractie.nl om hebben we tevens op een bedrag van € 2.100,00 ontvangen.

Totaal ontvangen (t/m 29-2-2020) :

1) Doneeractie.nl € 4.350,00
2) Sponsorloop € 1.600,00
3) Kumpulan PAALL (Oma) € 500,00

Totaal € 6.450,00

Wij willen jullie allen hierbij hartelijk danken voor de bijdragen. We kunnen met z’n allen trots zijn op hetgeen we in relatief korte tijd hebben binnengehaald. Nogmaals onze hartelijk dank hiervoor.

Zoals eerder aangegeven leggen we de focus op noodhulpverlening in de dorpen op het eiland Haruku. Onze contactpersonen uit Ambon hebben inmiddels alle dorpen op Haruku bezocht om een inventarisatie te maken van hetgeen er op dit moment acuut aan noodhulpverlening nodig is.

Tijdens hun bezoek aan de dorpen is gebleken en tevens na gesprekken met de lokale Bapa Raja’s en coördinatoren dat er dringend behoefte is aan goede watervoorziening en sanitaire voorzieningen, zoals watertanks, noodtoiletten en wasgelegenheden.

Tevens is gebleken dat er nog in de tentenkampen een aantal tenten voorzien zijn van dekzeil, waarvan de afdakjes door de weersveranderingen zijn gaan scheuren en kapot zijn. Deze tenten met kapotte afdakjes behoren tot een groep mensen, die weinig of geen inkomen hebben om het te vervangen.

Alle 11 dorpen op het eiland Haruku zijn bezocht, t.w.
1) Haruku
2) Sameth
3) Rohomoni
4) Kabau
5) Kariu
6) Hulaliu
7) Oma
8) Kabau
9) Peilauw
10) Aboru
11) Wasu.

Momenteel zitten Haruku en Sameth gezamenlijk in de tentenkampen, zo ook Rohomoni en Kabau.
Gebleken is dat de ‘vluchtelingen’ uit de dorpen Aboru, Wassu, Peilauw en Kailolo inmiddels terug gekeerd zijn naar hun dorpen. Sommigen hebben naast hun beschadigde huizen provisorische ‘huisjes’ gebouwd, waarin zij ’s nachts in slapen dit uit angst dat er weer een aardbeving komt.
De tentenkampen liggen er momenteel verlaten bij.

Van de dorpen, waarvan de bewoners nog in de tentenkampen verblijven is een Site Survey (locatie-onderzoek) rapport opgesteld. In de Site Survey rapport is specifiek aangegeven wat er momenteel acuut aan noodhulpverlening nodig is en is er tevens hiervoor een kostenopgaaf opgemaakt.

Met diverse kumpulans en hulpactiegroepen van de genoemde dorpen in Nederland hebben we contact opgenomen en hen op de hoogte gebracht van onze bevindingen en hen de Site Survey rapport overhandigd. wellicht kan er worden samengewerkt om de noodhulpverlening in hun dorp verder in gang te zetten.

Inmiddels heeft de kumpulan PAALL van het dorp Oma positief gereageerd en heeft een financiële bijdrage van € 500,00 gegeven. Onze hartelijk dank gaat uit naar de kumpulan PAALL.

Echter zoals het er nu uit ziet kunnen we niet alle 7 dorpen van de nodige Noodhulp voorzien.
Zoals in de bijlage is te zien is de Noodhulp voor de 7 dorpen begroot op een bedrag van € 10.083.
Tot nu toe hebben we een bedrag € 6.450,00 ontvangen.
Om alle 7 dorpen van de nodige Noodhulp te kunnen voorzien zou er nog ca. € 3.650 nodig zijn.

De voorbereidingen t.b.v. het uitvoeren van de eerste Noodverlening is in volle gang.
De planning is vanaf 9 maart te starten met de Noodhulpverlening aan de dorpen Oma, Rohomoni en Kabau.

Bijgaand willen we een oproep doen aan hen, die een binding hebben met één van de dorpen op Haruku, die de Noodhulp hard nodig heeft, een bijdrage te geven zodat ook jouw negeri geholpen kan worden.

Alle beetjes maken één grote en zijn zeer welkom.

Alvast dank voor jullie aandacht en uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet namen Wandelgroep Djalan Untuk Maluku,
Ferry Lekatompessy
Sven Haurissa
Boet Hitipeuw
Charles Hitipeuw


153 donaties
€ 5.020,00
Doel: € 7.500,00
66%