Volwaardig Leven | Geld inzamelen
 
 

Volwaardig Leven

Steun ons om een op het land gebaseerd leven in harmonie met de natuur mogelijk te maken.

 

Wij, Floris & Tessa willen leven in harmonie met de natuur mogelijk maken. Wij willen graag volwaardig leven, gebaseerd op een meer goedkoper/zelfredzamer bestaan, land-gebaseerd levensonderhoud en waar menswaardigheid alsook vanzelfsprekende liefde voor de natuur centraal staat.

Wij willen ons inzetten om een volwaardige leefomgeving mogelijk te maken om een gezonde, ecologisch verantwoorde leefwijze te vinden/creëren voor de toekomst. Wij willen graag een bijdrage leveren om het land weer tot leven te brengen, waarbij een overvloed en schoonheid aan weelderige biologische diversiteit (megabiodiversiteit) en vitaliteit kan worden ervaren. Het resultaat hiervan is naar onze mening een grotere kans op harmonie, geluk, vreugde, overvloed en vitale gezondheid voor iedere betrokkene. Leven op, met en van eigen grond versterkt en verhoogt de verbondenheid en het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de omgeving en samenleving. Wij zien ons zelf zo leven en met onze creativiteit dragen wij bij aan onder andere voedselvoorziening, bouw, kunst, educatie, muziek, ondernemerschap en gezamenlijke activiteiten. Voor meer info, zie onze website: www.volwaardigleven.nl

In 2014 hebben wij zelf een initiatief  gestart, omdat er in Nederland nog geen initiatief was gerealiseerd, zoals wij dat voor ogen hebben. Op eigen kosten hebben wij ons volledig ingezet om een op een kleinschalig en lokaal niveau natuurminnende, harmonieuze en bewustere manier van leven te creëren. Tot nu toe blijkt dat de realisatie nog niet zo eenvoudig is. Ondanks onze contactmomenten, brieven, plannen, impressies richting gemeenten, provincie en het rijk, waarin wij hebben voorgesteld hoe het anders zou kunnen (in de vorm van een pilot), heeft het initiatief nog geen doorgang gevonden.

Waarlijk natuurverbonden leven is helaas nagenoeg praktisch onmogelijk gemaakt. Dit komt veelal door allerlei beperkende regels (bouwbesluit, woningwet, basisregistratiewet, etc.) en andere verplichtingen (vergunningen, bestemmingsplannen etc.). En daarnaast spelen hoge kosten (afhankelijkheid van hypotheek/instanties) een rol. Het gebonden zijn aan regels, het niet durven afwijken van deze regels en het niet kunnen voorstellen hoe het anders kan, waren zaken waar wij telkens mee te maken kregen bij diverse gemeenten. Dit is was voor ons best wel teleurstellend, na de hoeveelheid inzet en gemaakte kosten. Gelukkig zien wij nu ook steeds meer positieve veranderingen om ons heen.

Wij willen het, na deze tegenslagen, er niet bij laten zitten en willen graag verder gaan, maar dan op een andere manier. Daarbij hebben wij financiële hulp bij nodig om dit mogelijk te maken. Wij hebben besloten om ons initiatief in de voormalige vorm (realisatie van een dorp/buurtschap) los te laten en op een eenvoudigere en op een, in eerste instantie, meer op ons zelf gerichte wijze voort te zetten in Nederland en misschien ook wel over de grens om een voorbeeld te kunnen zijn.

Wil je ons een warm hart toe dragen en ons financieel steunen tijdens onze inzet om een volwaardige leefwijze te (her)introduceren / mogelijk te maken dan zijn we je bij voorbaat al dankbaar voor je steun.

Met jouw donatie kunnen wij ons inzetten (locatie, materiaal, materieel etc.) voor een voorbeeldfunctie van een zelfredzaam, goedkoper en een meer onafhankelijker bestaan op een zeer ecologische wijze, waarbij de nadruk ligt op het verrijken van biologische diversiteit en het creëren van natuurlijke harmonie.

Via onze website: ‘www.volwaardigleven.nl’, willen wij je graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen, kun je meer formatie vinden over het initiatief, donatie, onze ervaringen etc. Mocht je ons rechtstreek willen doneren, zodat je donatiebedrag volledig ten goede komt, bekijk dan even onze website.

Hartelijke groeten,

Floris & TessaEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
 

Laat een reactie achter

1 donatie
€ 10,00