Succes verzekerd!

Succes verzekerd! | Geld inzamelen
 
 

Mijn naam is Ronald van den Ouden (1976), samen met mijn vrouw en onze jongens zijn wij woonachtig in Ooltgensplaat op het mooie eiland Goeree-Overflakkee. 

Na 19 jaar loondienst en een kleine 4 jaar detachering heb ik in 2017 mijn verzekeringskantoor opgericht ‘Van den Ouden Advies’, hét verzekeringskantoor voor bedrijven en particulieren op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten Rozenburg, Hoeksche Waard en West-Brabant. 

Van den Ouden Advies ontzorgt ondernemers en particulieren op verzekeringsgebied door persoonlijke benadering.

Door onze werkzaamheden komen wij bij onze relaties op kantoor en/of bij hen thuis en hebben wij een behoorlijk inzicht in hun financiële en persoonlijke handel en wandel. Wij brengen particuliere en zakelijke risico’s in beeld en helpen relaties met tips, oplossingen op maat en waar nodig; passende verzekeringen.

Van den Ouden Advies is onderscheidend door de wijze hoe wij in de markt staan: deskundig, persoonlijk en geheel onafhankelijk.

Solidariteit
Nederland is gebaseerd op solidariteit. En zo ook ons verzekeringsstelsel.  

Volgens van Dale is solidariteit “bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen”, en solidair betekent: “door een gevoel van samenhorigheid verbonden”. Saamhorigheid is “het besef, het gevoel van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen”.

Helaas zien we in Nederland (laten we de rest van de wereld buiten beschouwing laten) een afname van saamhorigheid met alle consequenties van dien. Alleen al het verschil tussen rijk en arm wordt steeds groter.

Toch zijn wij van mening om vast te houden aan solidariteit en om met elkaar verbonden te blijven. 

Samenwerking
Verzekeraars, met wie wij samenwerken, en Van den Ouden Advies hebben de afgelopen jaren onze gezamenlijke relaties, soms geheel of gedeeltelijk, coulance halve (zonder erkenning van de schade) en sans prejudice (zonder rechten te kunnen ontlenen), gecompenseerd. Dan hebben wij het niet over uitkeringen bij werkeloosheid, of ziekte, maar over (financiële) compensatie na fysieke schade en soms zelfs hulp wanneer de premie even niet kan worden betaald. Er wordt niet altijd een compensatie gedaan in geld, maar ook in materialen of in tijd/hulp.

Donateur worden!
Omdat verzekeraars en wij als zelfstandig adviseur niet alles en iedereen kunnen ondersteunen, onze vraag aan u om, geheel vrijblijvend, met ons solidair te zijn en donateur te worden van onze actie 'Succes verzekerd!'. 

Aan welke situaties moet u denken? 
Denk bijvoorbeeld aan schades zoals aanrijdingen, brand, diefstal, natuurrisico’s en andere ´huis en tuin schades´ waarvoor geen uitkering volgt of om welke reden dan ook niet verzekerd zijn en die veel invloed hebben op particulieren of (agrarische)bedrijven.

In geval van eigen schuld, of onoplettendheid, daar werken wij niet aan mee, maar onvoorziene omstandigheden, onbekende daders of wanneer relaties incidenteel financieel niet draagkrachtig genoeg zijn, in die gevallen proberen wij waar mogelijk te helpen.

Soms hebben mensen net dat steuntje in de rug nodig om de verzekeringspremies te kunnen voldoen om zo eventuele risico’s te beperken en te blijven dragen. Denk hierbij niet dat dit een vast patroon is waaraan wij helpen om dit in stand te houden. Het zijn allemaal éénmalige gevallen.

Soms worden ook compensaties gedaan voor schades die onder het eigen risico vallen maar waar in die situatie een eigen risico veel invloed heeft. Helaas worden eigen risico bedragen door verzekeraars niet altijd op € 0,00 ingeschaald. Ook sommige pechgevallen waarvan wij van mening zijn dat die schade toch vergoed had moeten worden en ook voor ´gratis´ advies kan deze spaarpot gebruikt worden. Denk aan startende ondernemers die advies wensen maar daar op dat moment niet (voldoende) financieel daadkrachtig voor zijn.  

Kortom, voor alle schades, premies, pechgevallen en gratis adviezen waarbij wij van mening zijn dat relaties geholpen moeten worden hebben wij deze doneeractie ‘Succes verzekerd!’ in het leven geroepen. 

In verzekeringsland, en dan in het bijzonder bij schadeverzekeringen (denk aan woonhuizen, vastgoed, inboedel, inventaris, aansprakelijkheid, verkeer en degelijke, kunnen we op schadegebied ‘gelukkig’ niet terugvallen op subsidieregelingen of uitkeringen vanuit de overheid om daarmee relaties te helpen die buiten de boot vallen. In het bijzonder ‘gelukkig’, want het verleden heeft ons geleerd dat als er een regeling is voor benadeelden, ook iedereen probeert om daar een slaatje uit te slaan en daar is het nu allemaal net niet voor bedoeld. 

Om die reden vragen wij u om ons te helpen om onze doorlopende actie ‘Succes verzekerd!’ te ondersteunen zodat wij relaties naar eigen inzicht kunnen helpen middels compensatie en dat uiteraard geheel coulance halve en sans prejudice (coulancebetalingen zonder verplichtingen). Zo proberen wij om relaties die, naar onze mening, buiten de spreekwoordelijke boot vallen, toch te kunnen helpen. 

Doneeractie
Onze doneeractie ‘Succes verzekerd!’ heeft zeker niet tot doel om alles en iedereen te compenseren, maar enkel die relaties waar de nood het hoogst is en die het naar onze mening ook écht nodig hebben. 

Beoordeling
De beoordeling van situaties gaat niet over vele schijven of via moeilijke ambtelijke molens, maar wordt gedaan door Ronald van den Ouden, de eigenaar van Van den Ouden Advies. Hij beoordeelt de situaties van een relatie altijd op zijn eigen merites en waar nodig en mogelijk zorgen wij voor een passende oplossing. 

Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan een afspraak, neem gerust contact op: 06 21 21 56 73 of stuur een e-mail info@vandenoudenadvies.nl.

Met vriendelijke groet,
Ronald van den Ouden

Van den Ouden AdviesEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
0 donaties
€ 0,00
Doel: € 25.000,00
0%

Je kunt nu de eerste zijn die deze actie steunt! Doneer en voeg optioneel een persoonlijke boodschap toe.