Stichting Never2BeAlone

Stichting Never2BeAlone | Geld inzamelen
 
 
Never2BeAlone zet zich in om eenzaamheid te bestrijden onder jongeren en jongvolwassenen

Door middel van donaties kunnen wij ons stichting draaiende houden en mooie activiteiten aanbieden voor jongeren en jongvolwassenen. Deze activiteiten gebruiken wij als middel om jongeren en jongvolwassenen met elkaar in contact te brengen. Activiteiten die wij onder andere aanbieden zijn: traningen met weerbaarheid, zelfredzaamheid, samenwerking, etc., kennismakingsavonden, ledenavonden, wandelingen, etc. 

Bij een donatie vanaf €25,00 kunt u 'supporter van Never2BeAlone' worden. U krijgt van ons een certificaat wat een jaar geldig is. Als u uw gegevens achterlaat via sponsoring@never2bealone.nl maken wij het certificaat in orde. 

Ons verhaal

Stichting Never2BeAlone is een jonge stichting die zich richt op bestrijden van eenzaamheid onderen jongeren en jongvolwassenen. Never2BeAlone is tijdens de week van de eenzaamheid, oktober 2019, officieel naar buiten getreden als online platform. Het idee ontstond door Demi Blaauw, die door eigen ervaringen met eenzaamheid op het idee kwam om jongeren en jongvolwassenen met eenzaamheidsgevoelens bij elkaar te brengen. Vanaf december 2019 is het online platform verdergegaan in ‘stichting Never2BeAlone’. Het grote voordeel van de stichting is om financieel gezien gemakkelijker activiteiten aan te beiden.

In eerste instantie begon Never2BeAlone met één Facebookgroep voor jongeren en jongvolwassenen vanaf zestien tot vijfentwintig jaar. Door het snelgroeiende ledenaantal en de grote vraag zijn er later nog twee Facebookgroepen bijgekomen, namelijk de groep voor twaalf tot zestien jaar en de groep voor vijfentwintig jaar en ouder. Kort daarna volgden er verschillende plaatselijke WhatsAppgroepen waar jongeren en jongvolwassen zich voor kunnen aanmelden.

Eenzaamheid ziet stichting Never2BeAlone als een ruim begrip. Eenzaamheid voelt voor iedereen anders. Hierin kun je niet zomaar onderscheid maken vinden wij.

Naast het online platform organiseert stichting Never2BeAlone ook verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn een middel om jongeren en jongvolwassenen met elkaar in contact te brengen. Vanuit stichting Never2BeAlone zien we dat we werken met een kwetsbare doelgroep. Een deel van onze doelgroep kampt met psychische en/of psychiatrische problematiek of heeft hier te maken mee gehad. Ook een deel van de doelgroep ervaart een lichamelijke handicap, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen in de maatschappij. De activiteiten die worden georganiseerd zien we als preventief middel voor verdere problematieken, zoals een sociaal isolement. Dit doen we door aandacht te besteden aan verschillende sociale vaardigheden, zoals kennismaking, zelfvertrouwen, zelfbeeld, weerbaarheid, etc...

Uit een onderzoek van Van der Zwet en Van de Maat (2018) zien we dat een deel van de jongeren die te maken heeft met eenzaamheidsgevoelens een verminderd zelfbeeld hebben en minder goede sociale vaardigheden bezitten. Door bezig te gaan met deze sociale vaardigheden proberen we jongeren en jongvolwassen dit (onbewust) aan te leren, zodat ze later gemakkelijker vriendschappen kunnen sluiten met anderen. Het onderzoek van Van der Zwet en Van de Maat (2018) bevestigd dat het werken aan sociale vaardigheden werkt bij het versterken van het zelfbeeld van jongeren.

De doelgroep van stichting Never2BeAlone is erg divers. Zo zien we jongeren en jongvolwassenen met en zonder psychische en/of psychiatrische problematieken, zien wij jongeren en jongvolwassenen vanuit verschillende lagen en van verschillende schoolniveaus. Uit het onderzoek van Van der Zwet en Van de Maat (2018) zien we dat er verschillende risicofactoren van toepassing op onze doelgroep, zoals:

• Sociaal-economische status (SES): deze factor gaat over het opleidingsniveau, inkomen/geen inkomen. Hierin zien we dat mensen met een lage SES een hogere kans hebben om eenzaam te worden dan mensen met een hoge SES.

• (Psychische) gezondheid: hierin is op te maken dat een persoon met een verminderde (psychische) gezondheid, of waarvan de partner hiermee te maken heeft, een grotere kans heeft om op eenzaamheid. Denk hier bijvoorbeeld aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek (cluster A, B en C), mensen met autisme en mensen met een lichamelijke handicap.

• Migratieachtergrond: bij deze factor is op te maken dat mensen met een niet-westerse achtergrond een grotere kans hebben op eenzaamheid dan mensen met een wel westerse achtergrond.

• Seksuele identiteit: ongeveer een kwart van de LHBTI-gemeenschap voelt zich ernstig eenzaam.

 

In hetzelfde onderzoek wordt benoemd dat eenzaamheid sterk toeneemt bij de leeftijd van vijfenzeventig jaar. Wat mij merken is dat eenzaamheid bij onze doelgroep nog vaak niet wordt geaccepteerd door de maatschappij. Een veel gehoorde reactie is bij ons "jongeren en jongvolwassenen kunnen toch niet eenzaam zijn, want ze zijn de hele dag met elkaar verbonden". Vanuit stichting Never2BeAlone vinden we dat de ontwikkeling van deze communicatiemiddelen bijdraagt aan het creëren van een afstand tussen personen.

Stichting Never2BeAlone probeert jongeren en jongvolwassenen te behoeden voor een sociaal isolement. Never2BeAlone is geen professionele GGZ-instelling of jongerencentrum met zorgprofessionals. Hierdoor kunnen wij de drempel laag houden voor het aanmelden. Wel zijn er binnen stichting Never2BeAlone mensen met een sociale achtergrond beschikbaar, die mee helpen aan het stellen van beleid en meepraten over sociale vraagstukken. Er wordt geen registratie bijgehouden van de leden, iedereen mag vrijblijvend zich aanmelden. Registratieformulieren binnen stichting Never2BeAlone dienen alleen voor het gemakkelijk maken voor de werkzaamheden, zoals het organiseren van activiteiten. Deze formulieren worden altijd direct verwijderd en niet gedeeld met derden.

Uit een onderzoek van Eenzaamheid.nl (z.d.) zien we dat eenzaamheid verschillende gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Eenzaamheid verslechterd namelijk het immuunsysteem, waardoor de kans op infecties toeneemt. Ook kan eenzaamheid bijdragen aan het leiden van een depressie en verhoogt eenzaamheid de kans op de ziekte van Alzheimer. Daarnaast kan eenzaamheid leiden tot ongezond gedrag, zoals minder lichamelijke beweging, ongezond eetgedrag en een vergrote kans op het gebruik van drugs. Ook zijn er verbanden tussen eenzaamheid en suïcidegedachten. Door deze verschillende bijkomende problematieken vergroot je de kans op verhoogde zorgkosten, wat nadelig is voor de maatschappij. Hierin proberen we een belangrijke rol in te spelen. Wij organiseren daarvoor ook verschillende sportactiviteiten, zoals een kennismakingswandeling of een rugbytraining gericht op samenwerken.

Jongeren en jongvolwassen melden zich meestal zelf aan bij stichting Never2BeAlone. Daarnaast krijgen we jongeren en jongvolwassenen doorgestuurd vanuit verschillende instellingen. Ook krijgen we regelmatig vragen van zorgprofessionals en toekomstig zorgprofessionals over onze aanpak. Hierdoor zien wij dat wij een serieuze partij op het gebied van eenzaamheid onder jongeren en jongvolwassenen. Stichting Never2BeAlone werkt samen met verschillende instellingen, bedrijven en scholen. Onze slogan luidt daarom "eenzaamheid kun je alleen samen bestrijden".

 

De visie van Never2BeAlone is als volgt:

''Alleen samen kunnen wij eenzaamheid bestrijden onder jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast streven wij ernaar om het taboe op eenzaamheid te verbreken en eenzaamheid bespreekbaar te maken.''

Kortom, stichting Never2BeAlone organiseert activiteiten als middel om eenzame jongeren en jongvolwassenen bij elkaar te brengen en probeert een preventieve rol aan te nemen.

Never2BeAlone is een stichting door en voor mensen met eenzaamheidsgevoelens.

 

Bronnen:

Van der Zwet, R. en Van de Maat, J. (september 2018). Preventie van eenzaamheid. Bouwstenen voor beleid. Geraadpleegd op 14 juni 2020, van: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/preventie-van-eenzaamheid.pdf

 

Eenzaamheid.nl (z.d.). Gevolgen van eenzaamheid. Geraadpleegd op 14 juni 2020, van: https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/gevolgen-van-eenzaamheidEr zijn nog geen updates geplaatst voor deze actie.
10 donaties
€ 645,00
Doel: € 5.000,00
12%